بررسی و آزمایش کارگزار واقعی


از ساچمه-سار کردن نوجوانان ایرانی تا نهـاد، نهـادواره

رویدادهای فلاکتباری مانندِ جنگ، یورش بیگانگان، قحطی، بی آبی، زلزله، و بیماری های واگیردار و فراگیری چون وبا، طاعون و اِبولا، راه تاریخِ هر جغرافیا را به کژراهه می برند و گیرها و گرفتاری های موجنده ای ببار می آورند که واتاب های بسیاری از آن ها تا سده ها دردهای بی درمانِ اجتماعی و فرهنگی می زاید و کژی ها و کاستی های بی پایان نمایی پدید می آورد. برپایی حکومت اسلامی در ایران را یکی از این رویدادهای فلاکتبار و ناخجسته ی تاریخی باید دانست. ستمی که این حکومت تاکنون برمردم ایران روا داشته است، لایه های پنهانی دارد که بازتاب های زیانبارِ آن ها تا سال ها دامن خواهد گسترد و زمینه سازِ مرگِ تدریجی هزاران هزار نفر خواهد شد و نابسامانی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی بسیار نیز ببار خواهد آورد. شمارشِ این زیان ها، کارِ جامعه شناسانِ روند پژوه و برنامه ریزانِ بهداشت و درمان همگانی ست. من در این یادداشت، تنها به یکی از این آزارهای برنامه ریزی شده ی حکومتی که جنایتی آشکار علیه بشریت است و تاکنون واتاب های خاموش، اما بسیار پُرپیامدی در ایران داشته است، می پردازم. این جنایت، کاربردِ ساچمه ی سُربی در تفنگ های ساچمه ای و کلت های ساچمه زن فلزی ست که نیروی خیزش- کوب و "آتش به اختیار"، در خیابانهای ایران بسوی مردم شلیک می کنند.(1)

گزارش ساچمه-سار کردن مردم، بویژه نوجوانان، در مقایسه با کاربردِ کلوله ی آتشین، کاری بسیار ناچیز می نماید، زیرا که کمتر کسی می داند که این ساچمه های سمی در چند دهه ی گذشته، هزاران نفر از هم میهنان ما را کر و کور و لال و فلج کرده است و می تواند شمار فزاینده ای از آنان را پس از چندین سال به سرطانِ های پوست، خون، استخوان، پستان، دهان و دندان و نیز کاستی های خونی، هورمونی، گوارشی، عصبی، روانی و خواب و خوراک دچار کند.(2) نزدیک به 95 درصد از فلزی که در این ساچمه ها بکار می رود، سربِ خالص است. اگرچه اکنون سال هاست که ساچمه های فولادی جای ساچمه های سربی را گرفته است، اما ارزانی سرب و کاراتر بودن آن در زخم گشایی درونی و آسیب رسانی سبب می شود که این گونه ساچمه، در کشورهای دیکتاتوری مشتری های بیشتری داشته باشد. توان آلایندگیِ ساچمه های سربی چنان است که مامورانی که شهرها را از وجودِ جانوران موذی مانند؛ موش صحرایی، روباه و سگ های ولگرد پاکسازی می کنند، پس از شلیکِ چند ساچمه به هرجانور، چندان در بندِ دستگیری آن ها نیستند، زیرا می دانند که جانورِ تیرخورده، اندی پس از تیرخوردن، براثر افزایشِ میزان سرب خون اش زمینگیر خواهد شد و پس از آن خواهد مرد. البته در پیوندِ با انسان چنین نیست، اما اگر ساچمه ای به ارگان های حیاتی جانوران مانندِ مغز، قلب، ریه، جگر، کلیه، چشم و. برسد، می تواند خطرِ مرگ بهمراه داشته باشد، زیرا که هم کارکرد آن ارگان ها را برهم می زند و هم درآوردن ساچمه از آن ها همیشه شدنی نیست. حتی هنگامی که همه ی ساچمه ها از تن قربانی بیرون آورده می شود، میزان آلودگی خون او تا چندی بالا می ماند.

سُرب، فلزی بسیار سمی برای تن و جانِ جانوران است. این فلز در چند دهه ی گذشته بخاطر پُرنما شدنِ نقشِ آلاینده های زیستبومی در مرگ و میر انسان و افزایش میزانِ سرب در آب و خاک و هوا، موضوعِ آزمایش ها و پژوهش های بسیاری بوده است. در کشورهای صنعتی اکنون سال هاست که سرب از رنگ های ساختمانی و اسباب بازی های کودکان کنار زده شده است و میزانِ سربِ سوخت های فسیلی مانندِ بنزین و سوخت هواپیما نیز بسیار کاهش یافته است. از اینرو در کشورهایی که کیفیتِ بررسی و آزمایش کارگزار واقعی آب و خاک و هوا در راستای سلامتِ همگانی به شیوه ی نهادینه کنترل می شود، میزان سرب، یکی از سنجه های سلامتِ زیستبومی انگاشته می شود. در آن کشورها، مردم از آسیب های آلایندهای شیمیایی در امان هستند و تنها کسانی که در معدن های سُرب کار می کنند و یا با این فلزسروکار دارند، گهگاه دچار آلودگی می شوند. اما در ایران و چند کشورِ دیگر، کاربرد ساچمه های سربی در خاموش کردن خیزش های مدنی مردم، سبب شده است که بیماری های ناشی از آلودگی سرب، بسیار فراگیر باشد. البته کسی نمی داند که این شیوه ی خیزش کوبی تاکنون چه واتابهای ناگواری داشته است. کسی نمی داند که تاکنون چند نفر در ایران این گونه جان باخته اند، چند خانواده داغدار شده اند و یا از هم پاشیده شده اند. کسی نمی داند که چند درصد از آسیب دیدگان توانسته اند همه ی ساچمه ها را از بدن خود بیرون بیاورند. چند نفر ناکاره و افتاده شده اند و نیز میزان مرگ و میرِ آسیب دیدگان در مقایسه با دیگران چگونه بوده است. این گونه پرسش ها در حکومت اسلامی، پرسنده را بپای دار می برد.

چند سال پیش که کشاورزان بستوه آمده و بپاخاسته ی شهر ورزنه را دژخیمان حکومتی در یورشی ناگهانی ساچمه باران کردند، با ناکاره شدنِ بسیاری از جوانان آن شهر، بُهتی باورنکردنی مردم را فراگرفت. این یکبار دیگر نیز در سال گذشته برای کشاورزان در اصفهان تکرار شد. (3) رویدادهای این چنینی که شاید پس از یورشِ سونامی وار و ددمنشانه ی مغولان به ایران سابقه نداشته است، تاریخ شهر را به پیش و پس از خود تقسیم می کند. از آن پس چشم انداز همگانی آنچنان تیره و تار می شود که در آن، خوش بینی به افسانه می ماند و مردم هرگز دیگر بار نویدِ روزهای بهتر را باور نمی کنند. اکنون ورزنه را شهرِ کوران نیز می توان خواند. شوربختانه، سانسور حکومتی و دوری آن شهرک از مرکز سبب شد که پس از آن رویداد، دیگر خبری از آنچه برمردمِ ورزنه رفت و همچنان می رود، نداشته باشد. در کشورهایی که با شیوه ی دیکتاتوری اداره می شوند، هرگونه پی گیری رسانه ای، آمارگیری، کندوکاو، پرسش، سنجش، آزمایش و پژوهش با خطرِ مرگ همراه است. این چگونگی سبب شده است که حتی گزارش آزمایش ها و بررسی های پزشکی و دانشگاهی در پیوند با پیامدهای آلایشِ سربِ ساچمه ای ناراست و نادرست باشد. نگاهی به ژرونال های پزشکی دانشگاه های ایران نشان می دهد که رپورتِ پژوهش ها و گزارشِ بررسیِ آزمایش هایی که درپیوند با میزانِ سرب در خونِ قربانیان یورشِ ساچمه ای منتشر می شود، ساختار و بافتاری امنیتی داشته باشد و پایاندادِ بسیاری از آزمایش ها و پژوهش ها در این باره، با حقیقتِ موجود ناهمخوان باشد. (4)

در روزگار کنونی تفنگ های ساچمه زن کاربرد فزاینده ای یافته است. این چگونگی از آنروست که اکنون پیدایش شبکه های اجتماعی، پنهان نگاهداری آمار کشتگان را در خیزش های همگانی دشوار کرده است. از اینرو، ساچمه سار کردنِ مبارزان که کشته های آنی ندارد، آسانتر و ارزانتر و بهتر از کاربردِ سلاح گرم و کشتارِ در برابر گوشی های دوربین دارِ شهروند خبرنگاران پنداشته می شود. از سویی نیز، کاربردِ ساچمه های سربی در برهم زدن تظاهرات گروه های انسانی در کشورهای مصر، بحرین، کشمیر و ایران تاکنون کارا بوده است. با این گونه تفنگ ها می توان انبوهی ساچمه در اندازه های گوناگون بسوی قربانی شلیک کرد. البته ساچمه ی سربی باید روکشی پلاستیکی داشته باشد تا هنگام وارد شدن به درون تنِ قربانی، از آلوده کردن ارگان های او پیشگیری شود، اما گویا همه ی ساچمه هایی که تاکنون در کشورهایی که نام برده شد، بکار رفته است، برهنه و آلایش زا بوده است. پروتکل کاربرد تفنگ ساچمه ای می گوید که شلیک کننده باید کفشهای مردم را هدف بگیرد، اما بدبختانه هرجا که این سلاح بکار رفته است، صدها نفر یک یا هردو چشم خود را از دست داده اند. گونه هایی از این ساچمه ها، هنگام برخورد با تن انسان، پوست را می شکافد و در بدن پس از چرخیدن می ایستد. این چرخش سبب می شود که اگر ساچمه به چشمِ قربانی بخورد، آنرا از درون بررسی و آزمایش کارگزار واقعی بشکافد و ای بسا که کور کند و رسیدنِ آن به مغز، بخش هایی از تورینه ی عصب های آن را نابود کند.

در سال 2010 که ارتش هندوستان به ایالت کشمیر یورش برد، سربازان هندی تا چندی مبارزان کشمیری را در کوچه و خیابان ساچمه باران می کردند. پژوهش های چندی در آن ایالت نشان داده است که پزشکان هرگز نتوانستند همه ی ساچمه ها را از تن بسیاری از قربانیان بیرون بیاورند. شمارِ بزرگی از آن قربانیان، چند سال پس از آن رویداد، درگیرِ بیماری های ناشی از آلودگی به سرب بودند. شمار زیادی از کسانی نیز که همه ی ساچمه ها از بدنشان بیرون آورده شد و خونشان سرب زدایی شد، یا با ناکارگی و افسردگی و اختلالات عصبی، هورمونی و روانی بسر می برند و یا همچنان افتاده و دردمند هستند.(5) البته باید گفت که خوشبختانه در تنِ بسیاری از آسیب دیدگان، شبکه ی مصونی آن ها ساچمه هایی را که به ارگان های حساس نخورده اند، پس از چندی با لایه ای از چربی می پوشاند تا از توان آلایندگی آن ها بکاهد.

در پژوهش گسترده ای در سال 2015 نشان داده شد که شلیکِ ساچمه از پنج متری، می تواند برای قربانی از 85 تا 90 درصد خطر مرگِ آنی داشته باشد. این پژوهش همچنین نشان داد که چون هدف گیری با تفنگ ساچمه ای بسیار دشوار است، کاربران همیشه هدفِ خود را به رگبار می بندند. این چگونگی، نه تنها قربانی را به خطِ بی بازگشت می رساند که بسیاری از کسانی که دور و بر او هستند را نیز ناکاره می کند.(6) چنین است که سازمان عفو بین الملل سال هاست که کاربردِ هرگونه ابزار ساچمه زن را محکوم کرده است و خواهان قدغن کردن کاربردِ این گونه سلاح ها در خیزش های مردمی ست.

کوشش هایی که تاکنون برای پیشگیری از این خشونت آشکار علیه بشریت شده است، با چشمداشت به شمارِ اندکِ کاربردِ سلاح ساچمه زن در جهان بوده است. اما قربانیانِ این جنایت با پیدایشِ حکومتِ اسلامی ایران و نیز کاربردِ آن در کشمیر و چند کشورِ دیگر در چند دهه ی گذشته چند برابر شده است. کسی شمارِ ساچمه خوردگان ایرانی را نمی داند. فراتر از آن کسی نمی داند که این جنایت تاکنون چندصد نفر را اندک اندک بکام نیستی فرستاده است. هم نیز این که جنایت هایی از این دست، تاکنون چه بازتاب های ناگواری داشته است. این که چند کودک کور، کر، لال، روانی، ناکاره و یا یتیم شده اند؟ چند خانواده در پی مرگ هر قربانی فرو ریخته است؟ چه فشاری این حجم انبوهِ ناکارگان بر سیستم بهداشت و درمانِ کشور داشته است؟ آلودگی سربی چه بازتابی بر کیفیت خون در ایران داشته است و چه بیماری هایی را در ایران بیشتر کرده است؟ بازتاب این روندِ فزاینده چه گسل های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی را کمتر و یا بیشتر کرده است و چه تاثیری بر چشم اندازِ آینده ی ایران خواهد داشت؟ این ها چندی از پرسش هایی ست که در هرجامعه باز می توان و باید کرد.

شمارِ جنایت های پنهان در هرجامعه، پیوندِ یکراستی با وجودِ نهادهای مدنی در آن جامعه دارد. مردم کشوری که نهادِ مدنی ندارد، هرگز خبر از آنچه حکومت بنام آن ها می کند نیز ندارند و نمی توانند داشته باشند. نهادهای مدنی، پایگاه های پاسبانی از بخش های گوناگونِ جامعه اند که با پایشِ هماره ی برنامه های دولت و شیوه ی کارکردِ کارگزاران آن، مردم را از چند و چونِ کارایی آن دولت با خبر می کنند. هرگاه و هرجا نیز که دولت، بهره برداری نادرست و غیرقانونی از قدرتی که مردم بدو سپرده اند می کند، آژیرهای این نهادها به صدا در می آید و مردم را هشیار و بیدار می کند. چنین است که در کشوری که نهادهای مدنی کارا و آزاد ندارد، گفتمان "پیشرفت" نیز معنا نمی تواند داشته باشد.

بدبختانه نبودِ نهادهای مدنی در ایران سبب شده است که "حقیقت"، همیشه در کشورِ ما در زیرِ تلمباری از واقعیت های دروغین پنهان باشد. "حقیقت"، همیشه در همه جا، در پرده های چند لایه ای از "واقعیت" پنهان بوده است. واقعیت، چیزی ست که درنخستین نگاه، دیده می شود و لایه رویینِ هر پدیده را بما نشان می دهد. اما حقیقت رازی ست که واقعیت ها، روی آن را می پوشانند و آن را پنهان می کنند. این چگونگی، بخشی از ترفندمندی نظام قدرت است که می کوشد ذهن ما را در پیوند با هر روند و رویدادِ اجتماعی بسوی نتیجه ای که می خواهد، رهنمون کند. این کار با سانسور کردن جزئیات انجام می شود. پرداختن به جزئیاتِ هر روند و رویداد، ابزارِ رسیدن به حقیقت است. هرجا که نهادهای مدنیِ کارا وجود دارند، پنهان کردن جزئیات هر رخداد دشوارتر است. واروی این سخن این است که کشوری که نهادِ مدنی ندارد، حقیقتِ هیچ موضوعی نیز هرگز در آن آشکار نمی شود. اگر ما در ایران "نهادِ بهداشتِ و درمان"، بجای دکانهای پزشکی و دارو فروشی می داشتیم، حقیقتِ جنایتی مانندِ کاربردِ ساچمه ی سربی و میزان آسیب های آن به سلامت مردم، بسیار زود آشکار می شد و دست اندرکاران نهادهای رسانه ای، خبرهای آن را با جزئیات اش هر روز و شب برنما و پُرنما می کردند تا دکان های درمان و دارو فروشی خودبخود بسته شود. البته اگر این دونهاد در ایران وجود می داشت، نه ارگانهای سرکوب ساچمه ی سربی می خریدند و نه سرکوبگران شرزه کاربردِ آن را می داشتند.

نهادهای مدنیِ مدرن، دستاوردهای فرهنگ و تمدنِ مدرن اند و پس از روزگار روشنگری پدید آمده اند. این نهادها برساخته هایی تاریخی - سیاسی هستند که برای گرفتنِ زهرِ قدرت و کنترل آن در جامعه ی دموکراتیک پدید می آیند. کارِ بنیادی این نهادها، آموزش و پرورشِ شهروندِ مدرن و کوشش در آگاهی رسانی به او و نیز پاسبانی از حقیقت و پیشگیری از فریبِ مردم بوسیله دولت و گروه ها و نیروهای مردم فریب است. نهادهای مدنی مدرن، تفاوتهایی بسیار ژرف و بنیادی با نهادواره هایی مانندِ حکومت، سلطنت، روحانیت، خان سالاری، مذهب، قوم، قبیله، خانواده، بازار و. دارند. نهادهای مدنی ریشه در فرهنگ دموکراتیک دارند و شیوه ی کارکردِ آن ها سازگار با گزاره های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است. اما نهادواره های سنتی، ستون های پایداری خودکامگی شاهی ستمگر یا خانی ویرانگر و یا موبدی خود-خدا-خوان اند و مردم را رمه وار، کرنشگر و سربفرمان می خواهند.(7)

بدبختانه ما در ایران نهادِ آموزش و پرورش نداریم و هرگز نیز نداشته ایم. اما بجایش دستگاه عریض و طویل و پرخرجی داریم که کارش سرکوبِ خلاقیتِ کودکان و نوجوانان و کوشش در شستشوی ذهنی آنان و آماده کردنشان برای بندگی و سربراهی ست. ما در ایران نهادِ دادگستری هرگز نه داشته ایم و نه داریم. بجایش بررسی و آزمایش کارگزار واقعی بیدادگاه های تیارت مانندی داریم که در آنها در زمانِ نیاز، درام های تراژیک برای هراس آوری و وحشت افکنی اجرا می شود. بجای نهادِ زندان، ساختمانهایی داریم که در آن ها حق خواهان و دانایان و بینوایان و زنان و مردان آزادیخواه را انبار می کنند و آن ها را شلاق می زنند و شکنجه می کنند. ما در ایران نهادِ بهداشت و درمان به معنای مدرن آن هرگز نه داشته ایم و نه داریم. آنچه داشته ایم وداریم، وحشت کده هایی ست که بسیاری از آن ها به سرِ گردنه می ماند و در آنها بیماران و خانواده هایشان را لخت می کنند. چرا؟

زیرا که جامعه ای که نهادهای مدنی دموکراتیک ندارد، پیوندی با فرهنگ و مدنیّتِ مدرن نیز نمی تواند داشته باشد، حتی اگر بزرگترین آسمانخراش های جهان را داشته باشد و مردمانش مصرف کننده ی شیک ترین کالاهای تکنولوِژیک امروزی باشند.

یادداشت ها:


Google Balatarin Twitter Facebook
Delicious Donbaleh Myspace Yahoo

این آزمایش هولناک ارتش آمریکا در اقیانوس موجب پودر شدن یک کشتی شد ! + ویدئو

در این آزمایش ایالات متحده یک بمب اتمی را در عمق 18 متری آب منفجر کرد و برای سنجیدن مقاومت کشتی‌های قدرتمند خود، تعدادی از آنها را در بالای بمب قرار داد. اما آنچه اتفاق افتاد، وحشتناک بود.

این آزمایش هولناک ارتش آمریکا در اقیانوس موجب پودر شدن یک کشتی شد ! + ویدئو

آزمایش عجیب ارتش آمریکا در سال 1946

در این آزمایش ایالات متحده یک بمب اتمی را در عمق 18 متری آب منفجر کرد و برای سنجیدن مقاومت کشتی‌های قدرتمند خود، تعدادی از آنها را در بالای بمب قرار داد. اما آنچه اتفاق افتاد، وحشتناک بود. یکی از این کشتی‌ها که دقیقا بالای بمب قرار داشت، به طور کامل پودر شد و کشتی‌های دیگر در اثر تشعشعات هسته‌ای شدید نابود شدند.

5 مزیت استفاده از متاتریدر4 برای معامله گران

MT4 محبوب ترین پلتفرم معاملاتی جهان است و مهمترین دلیل آن قابل اعتماد بودن این پلتفرم است. پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 دارای ویژگی های زیادی است که برای معامله گران در هر سطحی مناسب است. محبوبیت MT4 آنقدر زیاد است که به معیار معاملات آنلاین فارکس تبدیل شده است. همچنین ابزارهای معاملاتی پیشرفته ای را ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های مورد علاقه خود را اجرا کنند.

5 مزیت استفاده از متاتریدر4 برای معامله گران

پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 یک سکوی معاملاتی چند وجهی است که در آن می توانید شاخص ها، سهام، CFD، کالاها و فارکس را مبادله کنید. چند سالی است که کارگزاران معتبر پلتفرم MT4 را به عنوان جایگزینی برای پلتفرم های تجاری ثبت شده خود به مشتریان ارائه می دهند.

دلایل جایگزینی متاتریدر 4

دلیل جایگزینی این پلتفرم با سایرین این است که MT4 دارای قابلیت های تحلیلی پیشرفته و عملکردهای تجاری کامپیوتری است. بسیاری از معامله گران در سراسر جهان از متاتریدر 4 همانطور که هست بدون نیاز به هیچ گونه سفارشی سازی استفاده می کنند.

معامله گران می توانند MT4 را از وب سایت کارگزار خود دانلود کنند، پس از آن می توانند پلتفرم را نصب کرده و از آن به عنوان یک برنامه کاربردی استفاده کنند. کارگزاری Errante یک کارگزار معاملات آنلاین است که خدماتی سطح بالا در راستای ایجاد ارتباط مداوم و مطمئن با مشتریان خود ارائه می دهد. هدف این کارگزاری قرار دادن ابزار ساده تحقیقات در نوک انگشتان شما و ارتقا تجربیات معاملات آنلاین است.

مزایای پلتفرم معاملاتی MT4

از مزایا پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1-امنیت

متاتریدر 4 یک پلتفرم معاملاتی بسیار امن و قابل اعتماد است. تبادل اطلاعات بین سرورها و پایانه های مشتری رمزگذاری شده است و این پلتفرم از امضای دیجیتال RSA نیز پشتیبانی می کند. علاوه بر این، آدرس های IP معامله گران نیز رمزگذاری شده است. تمام این نکات برجسته، معامله گران را قادر می سازد تا تمام معاملات خود را در یک محیط کاملا امن انجام دهند. در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند مطمئن باشند که حساب هایشان، از جمله اعتبار و امور مالی، از دست هکرها در امان است.

اتوماسیون یا خودکارسازی

2- اتوماسیون یا خودکارسازی

معامله گران خبره و تازه کار می توانند از ویژگی معاملات خودکار در MT4 استفاده کنند. معاملات خودکار در MT4 به معامله گران این امکان را می دهد تا از رخدادهای بازار بدون دخالت آنها و بدون هیچگونه سوگیری انسانی استفاده کنند.

3- دسترسی به برآورد های لحظه ای فارکس

متاتریدر 4 به معامله گران امکان دسترسی به برآورد های لحظه ای فارکس را می دهد تا بتوانند معاملات را انجام دهند. جفت ارز و هر اوراق بهادار دیگری که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد از طریق یک کارگزار معامله کند، در پنجره ساعت در کنار پیشنهادهای بلادرنگ فهرست می‌شوند.

همچنین معامله‌گران می‌توانند جزئیات دیگری مانند نسبت حاشیه، ارز حاشیه، اندازه قرارداد را ببینند. ویژگی دیگری با عنوان «عمق بازار» وجود دارد که معامله‌گران را از فعالیت‌های بازار در زمان واقعی، مانند تعداد سفارش‌های خرید برای یک جفت ارز مطلع می‌کند

4-ثبات

ثبات و اجرای سریع معامله MT4 به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات را با احتمال لغزش بسیار کمی انجام دهند. معامله‌گران همچنین می‌توانند با استفاده از دستگاه‌های مختلف مانند گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و رایانه‌ های شخصی به متاتریدر 4 دسترسی داشته باشند و به آنها امکان داد و ستد درموقعیت های مختلف را می‌دهد.

نسخه موبایل MT4 که برای هر دو دستگاه اندروید و IOS در دسترس است، دارای تمام ویژگی های حیاتی نسخه دسکتاپ است، مانند ابزارهای تحلیل مکانیکی، نمودارهای ارتباطی و برآوردهای لحظه ای فارکس.

5-انعطاف پذیری

MT4 یک پلت فرم معاملاتی بسیار منعطف است زیرا USP های آن بسیار قابل تنظیم هستند. در نتیجه با ابزارهای فنی نامحدود، قابلیت‌ های معاملاتی آزمایشی، منابع آموزشی و کنترل‌های کاربرپسند، پلتفرم معاملاتی ایده‌آل برای متخصصان و تازه‌کارها محسوب می شود.

بهترین کارگزاری در استفاده از متاتریدر 4

صرف نظر از اینکه از چه سیستم عامل و یا سخت افزاری استفاده می کنید، یا حتی اگر از موبایل یا تبلت استفاده می کنید کارگزاری Errante راه حلی برای شما دارد. کارگزاری ارانته دارای پشتیبانی اصولی بوده و هر زمان می توانید با پشتیبان حساب خود از طریق گفتگوی زنده، ایمیل و یا تلفن برای تعیین زمان جهت آموزش تماس بگیرید. همچنین در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می توانید بر روی تمام ابزارهای موجود در Errante شامل شاخص ها، سهام، فارکس، فلزات و انرژی معامله کنید.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

ثبت نام و احراز هویت سامانه ثنا: راهنمای احراز هویت به صورت غیرحضوری

راهنمای-احراز-هویت-ثنا

قوه قضاییه اخیرا در اقدامی جدید از فرایند احراز هویت در این سامانه با مشارکت یوآیدی و به صورت دیجیتال رونمایی کرد. بنابراین، افراد با احراز هویت غیرحضوری در سامانه ثنا، با صرف کمترین زمان و هزینه ممکن امور قضایی خود را به صورت غیرحضوری انجام می‌دهند. در این پست قصد داریم به صورت کامل نحوه احراز هویت سامانه ثنا به صورت غیرحضوری و اینترنتی را توضیح دهیم.

به منظور دریافت ابلاغیه‌های قضایی از طریق سامانه ثنا، متقاضی باید در این سامانه ثبت نام کرده و در ادامه، فرایند احراز هویت خود را به صورت غیرحضوری انجام دهد.

۱. ویدیوی کامل ثبت نام اینترنتی و احراز هویت سامانه ثنا

۲. راهنمای نحوه احراز هویت سامانه ثنا

به منظور احراز هویت ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام نمایید. پس از تکمیل ثبت نام، بلافاصله وارد مرحله احراز هویت خواهید شد.

در صورتی که فرایند ثبت نام را قبلا انجام داده باشید، برای احراز هویت در سامانه ثنا وارد صفحه این سامانه شوید. صفحه ای که مانند شکل زیر است:

مرحله-اول-ثبت-نام-سامانه-ثنا

سپس گزینه ثبت نام برخط را انتخاب نمایید. پس از آن وارد صفحه ای مانند زیر خواهید شد.اطلاعات مربوطه را مانند زمان ثبت نام وارد کرده و گزینه ادامه را انتخاب نمایید.

مرحله-دوم-ثبت-نام-سامانه-ثنا

مرحله اول

پس از انتخاب گزینه ثبت اطلاعات اولیه در آخرین مرحله ثبت نام و یا ثبت اطلاعات در فرمی مانند شکل بالا، به منظور احراز هویت در این سامانه، به صفحه ای مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد. در این مرحله از منوی اول گزینه شرکت یوآیدی را انتخاب کرده و کلید پرداخت هزینه را انتخاب نمایید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید.

مرحله-اول-احراز-هویت-سامانه-ثنا

مرحله بررسی و آزمایش کارگزار واقعی دوم

پس از اتمام پرداخت، صفحه بالا دوباره به صورت خودکار باز می گردد. پس از بازگشت، گزینه شروع احراز هویت غیرحضوری را انتخاب نمایید تا صفحه مربوط به یوآیدی باز شود. در این مرحله گزینه شروع فرآیند احراز هویت را انتخاب نمایید.

مرحله-دوم-احراز-هویت-سامانه-ثنا

مرحله سوم

در این بخش روی صفحه سفید در داخل کادر قرمز، صفحه داخل کادر را امضا نموده و گزینه ادامه را انتخاب کنید.

اگر در قسمت صفحه امضا به مشکل برخوردید و بوم امضا نمایش داده نمی شد، باید مرورگر خود را به کروم تغییر دهید و یا از اتصال خود به اینترنت پرسرعت اطمینان حاصل نمایید.

مرحله سوم احراز هویت ثنا

مرحله آخر احراز هویت در سامانه ثنا

مطابق نمونه زیر، چهره خود را دورن کادر مربوطه قرار دهید تا یک ویدیوی سلفی ۵ ثانیه ای از شما گرفته شود.

مرحله-چهارم-احراز-هویت-سامانه-ثنا

در صورت انجام درست مراحل فوق، پیامی به صورت زیر ظاهر خواهد شد.

مرحله-آخر-احراز-هویت-سامانه-ثنا

پس از اتمام این مراحل پیام کوتاهی حاوی رمز شخصی سامانه ثنا به شما ارسال خواهد شد.

خطای سرویس ثبت احوال در سامانه ثنا

ممکن است خطایی از سمت ثبت احوال مبنی بر عدم وجود عکس کاربر در سامانه ثبت احوال نمایش داده شود. در این صورت کاربر باید با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به حل این مسئله اقدام نماید. زیرا احراز هویت غیرحضوری صرفا برای اشخاصی ممکن می باشد که عکس آنها در اداره ثبت احوال وجود داشته باشد.

آخرین تحولات رِگ‌تک و فین‌تک

هیچوقت هیچ خبر مهمی را از دست ندهید!

نکات قابل توجه

سامانه عدل ایران هیچ گونه پیامکی مبنی بر پرداخت هزینه در ازای مشاهده الکترونیکی ابلاغیه قضایی، برای کاربران و شهروندان عزیز ارسال نمی کند. لذا هرگونه پیامکی که وعده مشاهده ابلاغیه قضایی در ازای دریافت هزینه را دارد، جعلی بوده و کابران برای پیگیری پرونده قضایی خود فقط به سامانه ثنا مراجعه کرده و پس از ثبت نام و احراز هویت، وارد این سامانه شوند.

گاهی برای برخی کاربران این مسئله پیش آمده که در ورود به سایت با خطای Site is not secure یا سایت ایمن نمی باشد مواجه می شوند. برای حل این مسئله در تنظیمات مرورگر، روی گزینه Advance کلیک کرده و لینک را انتخاب کنید تا سایت بارگزاری گردد.

در صورتی که با صفحه ای مانند تصویر زیر مواجه شدید، به این ترتیب عمل کنید:

۱.به صفحه اول سامانه بازگشته و مرحله اول فرایند ثبت نام خود را تکرار کرده و گزینه ادامه را انتخاب نمایید.

۲.سیستم به صورت خودکار شما را به صفحه احراز هویت هدایت خواهد کرد.

۳.در صورتی که پرداخت را انجام داده اید، سیستم به صورت خودکار تشخیص خواهد داد و شما تنها باید کارگزاری که با آن پرداخت کرده اید را انتخاب کرده و فرایند احراز هویت را تکرار نمایید.

۴.توجه کنید که به دلیل حفظ امنیت کاربران، کاربر بیشتر از سه مرتبه قادر به انجام فرایند احراز هویت با یک کارگزاری نخواهد بود. در صورت تکرار بیش از سه بار، کارگزاری خود را تغییر دهید.

error

در صورتی که با این پیام مواجه شدید بدین معنی است که ممکن است ویدئو شما دارای خطاهای زیر باشد:

ویدیو نامعتبر

الف. وجود چندین چهره در ویدئو

ب. مناسب نبودن نور محیط (انعکاس نور بر روی چهره و یا تاریک بودن محیط)

ج. نبودن چهره در ویدئو

د. فاصله چهره از لنز دوربین

هموطنان ساکن خارج از کشور، در صورت مواجهه با خطای ” عکس شما در سامانه ثبت احوال موجود نیست. ” جهت حل این خطا به مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی یا میخک به آدرس https://mikhak.mfa.gov.ir/form/landing.xhtml مراجعه نمایند.

ضمنا رعایت شئونات اسلامی حین گرفتن ویدیوی سلفی الزامی می باشد.

در صورت بروز مشکلی غیر از موارد مطرح شده با پشتیبانی قوه قضاییه به شماره ۰۲۱-۵۷۷۹۸۰۰۰ تماس حاصل نمایید.

سوالات متداول

کاربرد سامانه ثنا چیست؟ ‏

این سامانه توسط قوه قضاییه و به منظور مشاهده ابلاغ اوراق قضایی و ثبت شکایات و دادخواست ها ایجاد شده است‎.‎

صدور رمز شخصی در سامانه ثنا چقدر طول می کشد؟

پس از اتمام احراز هویت سامانه ثنا، رمز شخصی وی صادر خواهد شد.‏

دلیل خطای عدم پشتیبانی دوربین چیست؟

این خطا به این دلایل به وجود میاید: ۱-کیفیت پایین دوربین ۲-تاریکی یا نور کم محیط

پس از اتمام ثبت نام سامانه ثنا چه اتفاقی می افتد؟

بعد از ثبت نام تمام اوراق ابلاغیه به نام کاربری ما ارسال و با پیامک اطلاع داده می شود‎.‎‏ ‏

آیا سامانه ثنا همان سامانه سنا است؟

خیر. سامانه سنا به منظو ثبت روزمره مبادلات ارزی راه اندازی شده است‎.‎

در صورت بروز خطا در فرایند احراز هویت ثنا چه اقدامی انجام دهیم؟

به صفحه اول سامانه ثنا بازگشته و بعد از ۳۰ دقیقه فرایند احراز هویت را بررسی و آزمایش کارگزار واقعی دوباره انجام دهید‎.‎

بهترین وسیله برای انجام این فرایند کدام است؟

توصیه ما این است که با گوشی هوشمند دارای سیستم عامل اندروید این فرایند را انجام دهید‎.‎

از چه مرورگرهایی برای ثبت نام و احراز هویت در این سامانه استفاده کنیم؟

ترجیحا برای سیستم عامل ‏ios‏ از مرورگر ‏safari‏ و برای سیستم عامل ‏android‏ از مرورگر ‏chrome‏ استفاده شود.‏

ساکنین خارج از کشور، در صورت مواجهه با خطای عدم وجود عکس در سامانه ثبت احوال چه اقداماتی انجام دهند؟

سلام زعفران خراسان‌شمالی به بورس و خداحافظی با واسطه‌گری

سلام زعفران خراسان‌شمالی به بورس و خداحافظی با واسطه‌گری

بجنورد- ایرنا- زعفران‌کاران خراسان‌شمالی هرساله در فصل برداشت به دلیل کمبود نقدینگی و نبود بازار شفاف حاصل دسترنج خود را به واسطه‌ها می فروشند اما عرضه طلای سرخ در بورس بارقه امیدی برای مدیریت بازار محصول و حذف دلالان است.

دست بر روی تولید باارزش و پا در بازار مکاره‌ای که عاقبتش مشخص نیست؛ گذاشته اند، هر چند که خوب می دانند کمتر کشاورزی در این جهان خاکی شرایط تولید این ارغوانی های گرانبها را دارد.

فصل برگ‌ریزان که از راه می رسد، سرزمین های شمالی خراسان پوشیده از گل های ارغوانی می شود و تکاپوی جمع آوری این طلای سرخ وجود همه را فرا می گیرد و هر روستایی به نوعی در بازار این کالای ارزشی غوطه ور می شود.

مردمانی که چشم به آسمان و گاهی هم چشم به خرید حمایتی دولت دارند و اگر خداوند یاری کند و باران نبارد و هوا آفتابی شود، محصول با زحمتی جمع آوری می کنند.

حال این روزهای زعفرانکاران این خطه بی ربط به این شعر شاعر نیست که می گوید:

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی‌ست هوا؟
یا گرفته است هنوز؟

اگرچه منظور شاعر از ارغوان "درخت تنومند" گوشه حیاط است ولی برداشت زعفران در این خطه بی شباهت به درخت گوشه حیاط شاعر ما نیست.

باید دید که این ارغوانی های زیبا در چه حالی سیر می کنند و آسمانشان چه رنگی است و حال و روز گل چینان چگونه و مدیریت بازار این کالای ارزشی به کدام سمت می رود.

با نیم نگاهی به بازار این روزهای کشاورزی خراسان شمالی متوجه خواهیم شد که زعفران شاخصه کشاورزی این روزهای منطقه است، وقتی که چهار هزار هکتار از کشتزارهای این استان زیر کشت طلای سرخ می رود، بنابراین برداشت ۲۲ تن زعفران از این سطح از مزارع در راس مدیریت و برنامه ریزی مسوولان استان قرار می گیرد.

همچنان که کاشت این گیاه به دلیل خشکسالی رو به فزونی و مورد استقبال است ولی این مهمان تازه وارد در سال های اخیر روزهای سردرگمی را در بازار سپری می کند و کشاورزان علاوه بر خرید حمایتی نیاز بیشتری به حمایت های دیگر دارند.

بورسی شدن زعفران اتفاق بسیار مهمی بود که امسال در این خطه رقم خورد و این مهم این روزها زبانزد کشاورزان منطقه است و بورسی شدن طلای سرخ هجمه ای جدید در بین کشاورزان ایجاد کرده است و با هر کسی که صحبت می کنی بدون درک از مزایای بورس تنها می گویند «احتمالا خوب باشد.»

واقعیت امر این است که عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، زمینه مناسبی برای کاهش هزینه‌های دولت در خرید تضمینی و حمایتی از سوی کشاورزان و تعیین مناسب قیمت‌ها و کاهش نقش دلالی را فراهم کرده است اما به دلیل کمبود زیر ساخت ها در این خصوص و نبود آگاهی کشاورزان از این روش کمتر استقبال می کنند.

حال و روز ارغوانی گزارش ما با وجود آفتابی بودن هوا سیر بازار را نیز خوب طی خواهد کرد با بورسی شدن بسیاری از دغدغه های کشاورزان منطقه نیز برطرف می شود.

سلام بورس به زعفران خراسان‌شمالی و خداحافظی با واسطه‌گری

سیمای طلای سرخ در استان

چند سالی است که کشاورزان این خطه با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند و ورود زعفران به این منطقه نیز سبقه بسیار طولانی ندارد ولی هر سال که می گذرد استقبال بیشتری از این محصول با ارزش می شود.

خراسان شمالی از سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم را در بین استان های کشور دارد اما در بهره‌وری رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بیشترین اراضی زیر کشت این محصول مربوط به شهرستان فاروج در شرق استان است.

برداشت گل زعفران از چهار هزار هکتار مزارع استان در حال انجام است که برای ۵۰ هزار نفر از اهالی این خطه به مدت ۲ ماه شغل فصلی ایجاد می کند و پیش بینی می شود که امسال ۲۲ تن زعفران از سطح بیش از چهار هزار هکتار به ارزش ۷۷۰ میلیارد تومان برداشت شود.

میانگین عملکرد تولید زعفران در این استان بین پنج تا ۶ کیلوگرم در هکتار است که این رقم حدود ۲ برابر میانگین کشوری آن است.

همزمان با برداشت بررسی و آزمایش کارگزار واقعی زعفران خرید حمایتی این محصول از سطح کشتزارهای این استان آغاز می شود و طبق دستورالعمل ابلاغی، امسال قیمت خرید حمایتی هر یک کیلوگرم زعفران نگین ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، شبه نگین ۳۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۳۲ میلیون تومان از کشاورزان خریداری می شود.

تمامی این ظرفیت ها گواه تولید محصولی استراتژیک با اشتغالزایی فراوان را در این خطه نیمه خشک می دهد، ولی واقعیت امر به غیر از این بوده زیرا دسترنج زعفران کاران چند سالی است که دستاویز سیاست های بازار قرار گرفته و پرسه دلالان، خلاء برند و فروش منطقی موجب ضربه به این بخش همانند محصول انگور شده است.

همچنین نبود واحدهای فرآوری و دغدغه کشاورز برای یافتن بازار باعث شده که در این سال ها گل زعفران از شهرستان فاروج به عنوان قطب این محصول باارزش خارج و به سرنوشت نامعلومی از سوی دلالان گرفتار شود و در عرضه آن نامی از فاروج برده نشود.

این مشکلات موجب شد تا مسوولان به فکر چاره ای در این زمینه باشند و با ساخت انبار و ورود این محصول اقتصادی در بورس گام هایی برداشته شد و نوید این داده می شود که در آینده ای نزدیک به دغدغه چندین ساله کشاورزان این خطه پاسخ داده شود.

سلام بورس به زعفران خراسان‌شمالی و خداحافظی با واسطه‌گری

سلام بورس به زعفران

مدیر شعبه کارگزاری بانک صنعت و معدن خراسان شمالی در این باره می گوید: مجوز راه اندازی انبار بورس زعفران در شهرستان شیروان توسط سازمان بورس صادر شد و کشاورزان از طریق این انبار، محصول خود را سپرده‌گذاری کرده و از ظرفیت بورس کالای کشور برای کشف قیمت زعفران استفاده کنند و ساخت این فضا می تواند به عنوان گامی عظیم در بهبود زیرساخت های زعفران منطقه تاثیرگذار باشد.

رضا هوشمند که خود از فعالان سیاستگذاری بورس و مترجم کتاب های مالی و سرمایه گذاری است می افزاید: سازمان بورس از این انبار مستقر در شهرستان شیروان بازدید خواهد کرد و طبق چک لیست ها و استانداردها این فضا را تایید و اجازه فعالیت داده می شود.

وی می گوید: ۱۰ انبار بورس کالای زعفران در کشور فعال است که بسیاری از زعفران کاران این استان در سال زراعی گذشته بخشی از محصولات خود را به انبارهای خارج از استان تحویل دادند که در بورس فروخته شد.

این صاحبنظر حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری می گوید: زعفران باید طبق استاندارد های بورس از نظر عیار، رنگ و طعم را داشته باشد و در این خصوص مورد آزمایش قرار می گیرد و به ازای هر یک گرم زعفران نگین یک گواهی صادر و در قالب برگه های سهام به کشاورزان داده می شود تا آنان به هر میزان در بورس کالا خرید و فروش کنند.

وی یادآور می شود: قیمت زعفران در بورس از قیمت سطح بازار بیشتر است و در این نوع معامله سود بیشتری عاید کشاورز می شود.

هوشمند می افزاید: اینک قیمت زعفران به ازای هر یک کیلوگرم ۳۵ میلیون تومان است اما پیش بینی می شود که این میزان افزایش یابد و در سال گذشته تا ۵۶ میلیون تومان نیز رسید.

سلام بورس به زعفران خراسان‌شمالی و خداحافظی با واسطه‌گری

تسهیل صادرات زعفران

مدیر شعبه کارگزاری بانک صنعت و معدن خراسان شمالی به صادرات زعفران در بورس نیز اشاره ای کرد و می گوید: مشتری خارجی از بورس کالای زعفران را خریداری خواهد کرد و بعد از واریز پول، کالا را تحویل خواهد گرفت.

وی اضافه می کند: بورس دست واسطه ها را از بازار کوتاه می کند و در این معامله نیاز به چانه‌زنی ندارد و رد و بدل پول نیز بدون مشکل انجام می شود.

هوشمند می گوید: این بستر شفاف نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد و باید کشاورزان از این حوزه و مزیت های بورس مطلع شوند و وارد بازار سرمایه گذاری شوند در این صورت است بسیاری از سیاست های این حوزه به درستی اجرایی و دغدغه ها و چالش های کنونی کشاورزان برطرف می شود.

سلام بورس به زعفران خراسان‌شمالی و خداحافظی با واسطه‌گری

رهایی دولت از مشکلات خرید حمایتی

یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی در خصوص مزیت عرضه زعفران در بورس می گوید: سیاست خرید تضمینی و حمایتی فوایدی برای کشاورز و دولت دارد اما در این میان مشکلاتی نیز به دنبال دارد که بورس این مشکلات را ندارد.

محمد پهلوان می افزاید: در خرید تضمینی مزیت‌هایی نظیر کاهش هزینه‌ها، تعیین قیمت مناسب با کیفیت محصول، کاهش نقش دلالی در خرید از کشاورزان و بعضا پرداخت به موقع مطالبات در زمینه حمایت هدفمند از کشاورزی وجود دارد ولی بهترین راهکار استفاده دولت از ظرفیت‌های بورس کالا است.

وی که خود نیز کشاورز است می گوید: تامین انبار، هزینه حمل و نقل و اعتبار برای پرداخت خرید حمایتی از جمله عمده ترین دردسرهایی است که دولت در این روش از خرید متحمل می شود و با بورسی شدن بسیاری از این دردسرها از بین می رود.

این کارشناس حوزه کشاورزی می افزاید: بخش کشاورزی در هر کشوری نیازمند حمایت دولت است و در این حوزه باید آن دسته از کشاورزانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند، حمایت و تشویق شوند تا سایر کشاورزان از مزایای بورس مطلع شوند.

سلام بورس به زعفران خراسان‌شمالی و خداحافظی با واسطه‌گری

فراهم شدن بستر داد و ستد

پهلوان در ادامه می گوید: برای رهایی از گرفتاری بازار نابسامان امروز باید بهره بردار و مشتریان در بستری شفاف به معامله بپردازند که بورس زمینه‌ تسریع و شفافیت عرضه محصولات کشاورزی را فراهم می کند و علاوه بر آن مشتریان خارجی در بورس کالا به راحتی داد و ستد می کنند و زمینه صادرات محصولات بخش کشاورزی بدون مشکل فراهم است.

این کارشناس بخش کشاورزی می گوید: باید به مرور همه کشاورزان از مزایای ورود به بورس کالای شفاف و قانونمند مطلع شوند تا بستر این مهم فراهم شود.

وی می افزاید: این نوع معامله نیازمند آگاه سازی است که دستگاه های مسوول و مربوط باید در این زمینه اقدام کنند تا حاصل دسترنج کشاورزان به جیب دلالان نرود چرا که هر ساله این قشر از ناحیه فروش محصول متضرر می شوند و حتی در برخی از سال ها در پیک برداشت محصول خود را از روی زمین جمع نخواهند کرد.

سلام بورس به زعفران خراسان‌شمالی و خداحافظی با واسطه‌گری

شفاف‌سازی بازار

پهلوان می گوید: نوسانات کاذب قیمت محصولات کشاورزی، نبود مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت، فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف و نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله از جمله مشکلات بخش بازار سنتی محصولات کشاورزی است که بورس این شرایط را شفاف می کند.

وی اضافه می کند: نیاز به ایجاد بازاری شفاف برای عرضه و تقاضا دولت را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت راه اندازی بورس های کالایی در کشور فراهم سازد که سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایجاد شد و باید از این بستر استفاده بهینه شود.

این کارشناس حوزه کشاورزی در خصوص مزایای ساختاری در بورس خاطر نشان می کند: معاملات در بورس کالا سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه است و همچنین در بورس کالا، کیفیت، کمیت کالا، مبلغ و مدت معامله تضمین شده است.

وی در ادامه می افزاید: حذف رانت از بازار معاملات، ارایه کالاهای استاندارد، اطمینان از مبداء کالا، امنیت در معاملات، رسیدگی مراجعه اختصاصی در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، انواع ابزارهای مالی و قراردادهای مختلف، حذف بخشی از هزینه‌های فروش و بازاریابی در بورس کالا از دیگر مزایای این بازار است.

سلام بورس به زعفران خراسان‌شمالی و خداحافظی با واسطه‌گری

حذف واسطه‌گران

کارشناسان معتقدند با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، هم روند پرداخت پول به کشاورزان تسریع پیدا می کند و هم از افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری می شود و در نهایت فشار به سفره مردم کمتر می شود.

یک کارشناس دیگر در بخش کشاورزی می گوید:‌ عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به نفع کشاورزان خواهد بود و این اقدام دولت گامی مثبت برای ساماندهی بازار اقتصادی این محصولات تلقی می شود و در عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا می توان امیدوار بود که کیفیت محصول و راندمان تولید افزایش پیدا کند، به این ترتیب محصول تولید شده در بازاری رقابتی به فروش می رسد و از این طریق کشاورزان به ارتقای کیفیت این محصول تشویق می شوند.

نقی ایزانلو می افزاید: عرضه انواع کالاها در بورس یکی از شاخص های اقتصادی کشورهای توسعه یافته است که موجب می شود محصولات کشاورز با نرخ واقعی به دست مصرف کنندگان برسد و زمانی که‌ کشاورز محصولات در مکان مطمئنی همچون بورس کالا را به فروش برساند، سیستم‌های دلالی در صنعت کشاورزی حذف می شود.

وی تصریح می کند: بیشتر کشاورزان این استان خرده مالک هستند و به همین دلیل به اجبار محصول خود را به واسطه ها بررسی و آزمایش کارگزار واقعی می فروشند اما در بورس هیچ محدودیتی وجود ندارد و به ازای هر گرم زعفران یک گواهی برای آن صادر می شود که قابل معامله است.

در یک دهه اخیر سطح زیر کشت این محصول کم آب طلب و اقتصادی در مجموع استان که با تنش آب نیز مواجه است افزایش و به بیش از چهار هزار هکتار رسیده است که شهرستان فاروج بخش اعظم این کشت را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی؛ سطح زیر کشت زعفران در ۲۸ استان کشور در بیش از ۱۰۰ هزار هکتار است که میانگین عملکرد تولید زعفران در خراسان شمالی بیش از ۶.۲ کیلوگرم در هکتار است که این رقم حدود ۲ برابر میانگین کشوری است.

همچنین سرانه مصرف زعفران کشور هفت دهم گرم در سال است و ایران با مصرف سالانه ۶۰ تن زعفران، رتبه نخست جهان را در مصرف طلای سرخ دارد و از آنجایی که زعفران گیاهی کم توقع و پربازده اقتصادی است که برای کشت در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است از این جهت اراضی کشاورزی کم آب این خطه از شمالشرق کشور بهشت کشت زعفران تلقی می شود و این استان از سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم را در بین استان های کشور بررسی و آزمایش کارگزار واقعی دارد اما در بهره وری رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

سطح زیر کشت گیاهان دارویی در این استان که شامل کشت زعفران، گل محمدی، زیره سبز، نعناع فلفلی، آلوورا، گل گاوزبان، موسیر، آویشن، سیاه دانه، بادرنجبویه و به‌لیمو است به هفت هزار هکتار رسیده است.

خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود ۴۷ هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.