دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات


pestel

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT- مطلب شماره ۲۱

یت دار محیط بیرونی در ستون اول و در قالب فرصت­ها و تهدیدها فهرست شدند. در ستون دوم کدِ گویه به منظور تفکیک دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات فرصت­ها از تهدیدها نوشته شد. در ستون سوم، عوامل بیرونی به ترتیب اولویت­های اندازه­گیری شده در آزمون فریدمن قرار گرفت. در ستون چهارم ماتریس (ضریب اهمیت)، بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویه­ها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگین­های تمام گویه­های عوامل بیرونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل بیرونی برابر با ۱ محاسبه شد. در ستون پنجم جدول (شدت عامل)، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین ۱ تا ۴ محاسبه شد و بر خلاف روش معمول در ماتریس SWOT، در این روش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویه­ها می­توانستند شامل هر عددی از ۱ تا ۴ شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمره آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویه­ها موقعیت عوامل بیرونی مشخص شد. اگر نمره مجموع گویه­ها کمتر از ۵/۲ محاسبه شود فوتبال گیلان در عوامل بیرونی دارای تهدید است و اگر مجموع نمرات بیشتر از ۵/۲ محاسبه شود، فوتبال گیلان در عوامل بیرونی دارای فرصت است.
برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال استان به کار رفت. برای تشکیل این ماتریس ، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جایگاه ورزش فوتبال گیلان در خانه های این ماتریس مشخص شود بطوریکه بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ گردد. در این ماتریس، نمرات در یک طیف و شامل قسمت قوی (۵/۲ تا ۴) و قسمت ضعیف (۱ تا ۵/۲) تعیین شدند.
برای تدوین استراتژی های فوتبال استان گیلان از تحلیل SWOT و از یک ماتریس چهار خانه ای استفاده شد. برای این کار، از مقایسات دو به دو (قوّت­ها و فرصت­ها، قوّت­ها و تهدیدها، ضعف­ها و فرصت­ها، ضعف­ها و تهدیدها) برای تعیین استراتژی­های چهارگانه SO، ST، WO، و WT و بر مبنای قضاوت تحلیلی و شهودی استفاده شد. جدول ۱ – ۳ این ماتریس را نشان می دهد.
جدول ۳ – ۱ : ماتریس SWOT

نقاط قوّت (S )

۱٫
۲٫
۳٫
n متن کامل فایل های پایان نامه در سایت feko.ir موجود است.

Related Articles

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) درشرکت پتروشیمی باختر کرمانشاه- مطلب شماره ۷

نقش سیستم هاى اطلاعاتى را در اصلاح زنجیره تامین نباید نادیده گرفت. این بخش نقش تکنولوژى را در اصلاح زنجیره تامین نشان مى دهد. تغییرات سیستمی باید(تغییرات) اصلاح فرآیندها واستراتژى شرکت تحت الشعاع قراردهد.۲-۱۴-۵ عملکرد۵: کاهش هزینه زنجیره تامینشاخص اصلى بهبودی زنجیره تامین، کاهش هزینه است. این کوشش ها براى استراتژى ها و سیاست هاى […]

بررسی وتحلیل عوامل سیاسی جعل حدیث- مطلب شماره ۲۱

روپود برخی از اصحاب، می‌گوید: «سید قطب متوجه تحولات عمیق روانی مؤمنی که از جاهلیت به اسلام روی آورده شده است اما به رویکرد استصحابی[۷۰۱](به همراه داشتن اموری از گذشته) توجه نداشته است، ازاین‌رو گفته که نسل صحابه نسل بی‌نظیر قرآنی است و چنین اتفاقی دیگر در تاریخ نمی‌افتد، این گفتار را در مقام مدح […]

به کارگیری مدل سوات (SWOT) در مدارس دوزبانه دوره اول و دوم ابتدایی (اول ابتدایی تا ششم ابتدایی) شهرستان اهواز با تاکید بر خلق استراتژی های کاربردی

هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در مدارس دوزبانه شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری مدل سوات (SWOT) در پی شناسایی نقاط قوت، ضعف، چالش ها و ضعف ها می باشد. لذا روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات روش تحلیل متنی می باشد. جامعه موردنظردر این پژوهش تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند از بین 212 مدرسه موردنظر 22 مدرسه که بیشترین جمعیت دانش آموزان دوزبانه عرب زبان را داشتند انتخاب شده که در این مطالعات 28 معلم به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؛ و با استفاده از روش مصاحبه داده های موردنظر جمع آوری شده است. سپس با به کارگیری روش تحلیلی – تفسیری داده های جمع آوری شده تجزیه وتحلیل شده است. در این مطالعات یافته ها در دو سطح که شامل چالش ها (WT) و فرصت ها (SO) مطرح شده است. مورادی همچون گسستگی عاطفی، انتظارات نامتعادل، بیگانگی نسبت به زبان آموزشی، تعارض وتداخلات زبانی، عدم به کارگیری اشتراکات دوزبانی و ارتباط و تعامل ناقص را میتوان ازجمله نقاط چالشی مطرح کرده و مواردی همچون توانایی درک جنبه های روان شناختی دانش آموزان دوزبانه، به کارگیری مولفه های فرهنگی - اجتماعی حاکم در منطقه، توانایی درک مراحل رشد زبانی در دوزبانه ها، استفاده از روش اشتراکات زبانی (روش دوسویه) و استفاده از روش تلفیق زبانی (روش انتقالی) را به عنوان فرصت های موجود در این مدارس می توان بکار برد. لازم به ذکر است که برای به کارگیری این فرصت ها در میدان عمل وجهت مقابله با چالش های روبه رو، استراتژی های عملی (SO) در پایان این مطالعات مطرح شده است.

معرفی تحلیل PESTEL

pestel

pestel

معرفی تحلیل PESTEL

همانطور که مشاهده میکنید، کلمه پستل در واقع مشتکل از شش لغت است که حروف اول کلمات Political، Economic، Social، Technological، Environmental و Legal را تشکیل می دهند. این کلمات را در گوشه ای از ذهن خود به یاد داشته باشید تا شما را با مفهوم تحلیل PESTEL آشنا کنیم.
تحلیل PESTEL در واقع یک آنالیز ساده و کاربردی است که برای شناخت محیط عمومی کسب و کار مورد کاربرد قرار می گیرد. این تحلیل در واقع به شما کمک خواهد کرد که بتوانید با شناخت تغییراتی که در محیط های خارجی کسب و کار در حال اتفاق افتادن است تصمیم های بهتری در این زمینه بگیرید.

شما با استفاده از تحلیل PESTEL می توانید از تغییراتی که در اطرافتان رخ می دهد و همچنین اتفاقاتی که خارج از کنترل اطرافتان است تا حد زیادی باخبر شوید. همچنین اتفاقاتی هم وجود دارند که می توانند به عنوان شانس های بزرگ برای شما شناخته شوند و همچنین این قابلیت را دارند که سکان مدیریت را از دست شما خارج کنند که در نهایت این امر ممکن است که دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات به ورشکستگی شما هم منجر شود.

pestel

pestel

قسمت هدف در تحلیل PESTEL

آنچه که باید در این بخش به آن دقت کنید این است که تحلیل PESTEL در واقع کدام بخش از شرکت شما را مورد هدف قرار خواهد داد؟
همانطور که گفتیم، وظیفه تحلیل PESTEL این است که محیط بیرونی شرکت شما را مورد بررسی قرار دهد. شاید بارها و بارها این سوال برای شما پیش آمده باشد که محیط بیرونی کجاست و همچنین بقیه محیط ها کدام یک هستند؟ برای اینکه بتوانید به سوال قبل پاسخ دهید در بخش بعد با ما همراه باشید.

محیط های مختلف کسب و کار شامل چه مواردی هستند؟

محیط های کسب و کار در واقع شامل محیط های مختلفی می شوند.

محیط داخلی:
این محیط در واقع شامل کارکنان، دارایی ها و همچنین سیستم های تکنولوژی شرکت های مختلف است. هرچند که در این بخش شما می توانید موارد دیگری مانند فرهنگ های سازمانی و رویه ها را نیز داشته باشید اما فعلا برای این بخش تا همین حد کافی است.

محیط های کوچک یا محیط های عملیاتی:
بخش دیگری که شما در تحلیل PESTEL با دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات آن آشنا خواهید شد محیط های کوچک هستند که وابسته به شرکت می باشند. تامین کنندگان، مشتریان، رقبای مختلف و همچنین شرکت های همکار و جایگزین همسایه های ما هستند و به طور مستقیم می توان گفت که این بخش برکار ما اثرگذار خواهند بود.

محیط کلان یا محیط عمومی:
این بخش آخرین سطح از محیط کسب و کار است. هر آنچه که شما باید از اقتصاد، اجتماع، سیاست، تکنولوژی و همچنین محیط و قوانینی که قرار است در آن کار کنید بدانید را می توانید از این بخش در دست داشته باشید. در واقع هدف پستل در این زمینه جمع آوری و تحلیل اطلاعات درباره عوامل خارج از کنترل محیط هایی است که سازمان در آنها فعالیت دارد.
آنچه که مسلم است این است که شما با دانستن چیزهایی که در اطرافتان رخ می دهد می توانید تصمیم های بهترین بگیرید. خصوصا زمانی که برنامه راه اندازی یک پروژه جدید را در سر دارید، تحلیل PESTEL می تواند در این زمینه به شما بسیار کمک کند.

تحلیل PESTEL و سوت!

آنچه که باید بدانید این است که تحلیل های مختلف در واقع با هم در ارتباط هستند و به شما کمک می کنند که با همپوشانی ان ها با یکدیگر بتوانید کار خود را آسان تر کنید. دقت داشته باشید که شما با استفاده از تحلیل SWOT می توانید تهدیدها و همچنین فرصت های بیرونی را شناسایی کنید. پس این به این معنی است که شما در تحلیل SWOT می توانید هم با محیط داخلی سروکار داشته باشید و هم محیط خارجی. قسمتی که برای محیط خارجی فعالیت می کند در واقع در تحلیل PESTEL به شما کمک خواهد کرد که کار خود را آسان تر کنید و با استفاده از دو تحلیل به آسانی اقدام به شناسایی فرصت ها کنید.

اینکه چگونه تحلیل PESTEL را انجام دهید در واقع کار آسانی نخواهد بود. شما باید بدانید که برای انجام هر یک از قدم های تحلیل PESTEL باید فکر کنید و بتوانید تمامی عواملی را که موردنیاز شماست شناسایی کنید. دقت داشته باشید که عوامل سیاسی و همچنین عوامل اقتصادی مختلف را نیز در این تحلیل مورد بررسی قرار دهید.

تحلیل SOAR و کاربرد آن در تصمیم‌گیری پیرامون استراتژی

«باید جانب احتیاط را رعایت کرد» و «خیلی هیجان‌زده نشوید». اینها جملاتی هستند که احتمالا در جلسات زیاد شنیده‌اید و اگر بعد از برنامه‌ای که برای توسعه‌ی بخش خود در سازمان ارائه داده‌اید؛ این جملات به گوش‌تان بخورد، ممکن است ناامید و افسرده شوید.

البته، وقتی می‌خواهید در مورد استراتژی‌ای تصمیم گیری کنید باید حرفه‌ای و منطقی عمل کنید و به هر خطری که ممکن است بر سر راه شما قرار گیرد اشراف کامل داشته باشید. ولی در عین حال باید برای افراد دیگر هم الهام بخش باشید. این الهامات به آنها انگیزه و انرژی می‌دهند و روز به روز آنها را متعهدتر می‌کنند. بدون آن، ممکن است بلند‌پروازی، نوآوری و خلاقیت آنها از بین بروند.

به همین دلیل است که در این مقاله، ما به ابزارهایی ساده ولی مؤثر نگاهی می‌اندازیم که وقتی به آینده‌ی سازمان‌تان فکر می‌کنید، می‌توانند در ایجاد تعادل بین سختگیری و خوش بین بودن نقش اساسی بازی کنند.

SOAR چیست؟

تحلیل نقاط قوت (Strengths)، فرصت‌ها (Opportunities)، خواسته‌ها و آرزوها (Aspirations)، و نتایج مورد انتظار (Results) ابزاری استراتژیک است. این ابزار داده‌های مربوط به موقعیت فعلی سازمان را با ایده‌ها و رویاهایی که افراد برای آینده دارند، ادغام می‌کند تا بتوانید به چشم‌اندازی پر‌انرژی دست پیدا کنید و به سمت آن پیش بروید.

مطمئنا تا به حال در مورد تحلیل SWOT (نقاط قدرت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) شنیده‌اید و متوجه شده‌اید که شباهت‌هایی با تحلیل SOAR دارد. اما SOAR در دو موردِ بسیار مهم با SWOT تفاوت دارد.

مورد اول اینکه SOAR بر تجربیات تمامی کارکنان سازمان در سطوح و بخش‌های کاربردی مختلف تکیه می‌کند، در حالی که SWOT معمولا رویکردی مدیریتی است. دومین وجه تمایز آنها این است که SOAR بر پایه‌ی تحقیق ارج‌‌گزار بنا شده است؛ بنابراین بر مواردی تمرکز می‌کند که سازمان به خوبی از عهده‌ی انجام آنها بر می‌آید و سعی دارد نقاط ضعف و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

چطور از تحلیل SOAR استفاده کنیم؟

برای شروعِ تحلیل باید تیمی از افرادی تشکیل دهید که بر بیرونِ سازمان تمرکز دارند و جایگاه سازمان شما را در بازار به خوبی می‌شناسند. آنها نقش مهمی در توسعه‌ی تحلیل دارند و به شما کمک می‌کنند تا در هر کدام از مراحل فرایند تصمیمات مناسبی اتخاذ کنید.

همیشه به یاد داشته باشید که SOAR ابزاری مشارکتی است، یعنی باید با تمامی افراد در همه‌ی بخش‌ها و سطوح مختلف سازمان مشورت کنید و تجارب و امیدهای آنها را نیز به فرایند اضافه کنید. حالا، از افراد درون سازمان‌تان درباره‌ی هر کدام از چهار مورد SOAR سؤال کنید:

۱. نقاط قوت

با استفاده از طوفان فکری با افرادی که در قسمت‌های مختلف سازمان کار می‌کنند و همچنین تیم مدیریت تحلیل، نقاط قوت سازمان را بررسی کنید. نقاط قوت مواردی هستند که سازمان در حال حاضر به خوبی انجام می‌‌دهد، به علاوه‌ی قسمت‌های بنیادین سازمان که از این موارد پشتیبانی می‌کنند.

نقاط قوت سازمان شامل دارایی‌های انسانی و مادی، توانایی‌های فنی و نوآورانه، دانش، مهارت‌ها و تخصص‌ها و موفقیت‌های سازمان می‌شود. بعد از اینکه این موارد را شناسایی کردید، بهتر می‌توانید از آنها محافظت کنید و با تکیه بر آنها به فرصت‌های جدید دست پیدا کنید.

نقاط قوت خود را با نقاط قوت رقیبان‌تان مقایسه کنید تا مطمئن شوید آنها از دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات ارزش واقعی برخوردار هستند. به عنوان مثال، شاید شما شبکه‌ی توزیع خوبی داشته باشید، اما اگر تمامی سازمان‌هایی که در صنعت شما فعالیت می‌کنند نیز از شبکه‌ی توزیع خوبی برخوردار باشند، این دیگر جزو نقاط قوت شاخص شما تلقی نخواهد شد.

این سؤالات را مد نظر داشته باشید:

 • سازمان شما چه مزایای نهادینه شده‌ای بر رقیبان خود دارد؟
 • شما چه کارهایی را بهتر از دیگران انجام می‌دهید؟
 • چه منابع یا دارایی‌های اختصاصی‌ای دارید که رقیبان‌تان از آنها برخوردار نیستند؟
 • افرادی که خارج از سازمان قرار دارند، مانند مشتریان و رقیبان، چه چیزهایی را به عنوان نقاط قوت شما می‌شناسند؟
 • پیشنهاد فروش منحصر‌به‌فرد سازمان شما چیست؟

احتمالا لیستی بلندبالا از نقاط قوت‌ سازمان‌تان به دست می‌آید! آنها را اولویت بندی کنید تا بتوانید تمرکز خود را بر ۶ تا ۱۰ موردی که در رتبه‌های بالاتر قرار دارند بگذارید. (ممکن است تیم مدیریتی شما بخواهند خودشان تصمیم بگیرند یا فقط به شما مشاوره دهند، حتما قبل از شروع این موضوع را روشن کنید). حالا فهرست‌تان را که کوچک‌تر شده به مرحله‌ی بعدی ببرید تا به شما در شناسایی فرصت‌های جدید کمک کند.

نکته:
SOAR بر نقاط مثبت سازمان تأکید دارد، اما باید با دقت و با منطقی که مناسب تجارت است به کار گرفته شود. حقایق اثبات شده را در نظر داشته باشید و نه احساسات را، در غیر این صورت نتیجه‌ی به دست آمده مبهم خواهد بود و فایده‌ای برای‌تان نخواهد داشت.

۲. فرصت‌ها

با استفاده از طوفان فکری با افرادی که در کسب‌وکار شما فعالیت دارند، به آینده‌ی سازمان و به اینکه چطور می‌توانید بهترین استفاده را از این ۶ تا ۱۰ نقطه‌ی قوت ببرید، فکر کنید. سپس این طوفان فکری را گسترده‌تر کنید و هر فرصت دیگری که به ذهن خطور می‌کند را نیز به آن اضافه کنید. به عنوان مثال، به این فکر کنید که وارد بازارهای جدید می‌شوید، نیازهای مشتریان را بهتر درک می‌کنید و کارآیی سازمان‌تان را افزایش می‌دهید.

البته، موقعیت‌ها همیشه هم مثبت نیستند، اما می‌توانید آنها را در جهت منافع خود تغییر دهید. به عنوان مثال، آیا دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات می‌توانید از نقاط ضعف و قدرت بزرگ‌ترین رقیب‌تان بر ضدش استفاده کنید؟ شاید بتوانید یکی از خدماتی که سازمان رقیب ارائه نمی‌دهد را به فهرست خدمات شرکت‌تان اضافه کنید. به همین شکل، افراد به موانعی فکر می‌کنند که ممکن است سدِّ راه فرصت‌هایی شوند که شما مشخص کرده‌اید. حتما همه‌ی این چالش‌ها را به شکلی تغییر دهید تا بتوانید به جای اجتناب از موارد منفی بر رسیدن به نتایج مثبت تمرکز کنید. این تغییر شکل دادن در هسته‌ی مرکزی تحلیل SOAR قرار دارد و به افراد کمک می‌کند تا خلاقیت خود را به کار بگیرند و در عین حال مثبت اندیش باقی بمانند.

از تخصص تیم مدیریتی برای بررسیِ مسائلی که بیرون از کسب‌وکار شما در حال جریان هستند استفاده کنید و با کمک تحلیل PEST فرصت‌هایی را که از موارد زیر به دست می‌آیند شناسایی کنید:

 • شناسایی روندهای جدید در صنعت شما
 • شناسایی تغییرات در بازارهای کلیدی
 • درک تغییراتی که در قوانین و سیاست‌هایی مرتبط با کسب‌وکار شما پیش می‌آیند
 • استفاده از تغییرات در رفتار و سبک زندگی مشتریان.

در آخر، لیست فرصت‌ها را نیز اولویت‌بندی کنید تا در نهایت به ۶ تا ۱۰ فرصت جالب و پُرسود برسید و آنها را به مرحله‌ی بعد ببرید.

نکته:
دنبال فرصت‌هایی نباشید که برای رقیبان‌تان نیز جالب هستند. در عوض، به اقیانوس آبیِ فرصت‌هایی که سازمان‌تان می‌تواند بهترین استفاده را از آنها دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات ببرد؛ نگاه بیندازید.

۳. آرزوها

حالا زمان انجام طوفان فکری برای آرزوهاست. این یعنی باید تصور کنید سازمان‌تان چطور می‌توانست باشد. در این مرحله باید فراتر از انتظارات و نتایج عادی و روزمره فکر کنید. حالا زمان رؤیا‌پردازی است!

دوست دارید شرکت شما را با چه چیزی بشناسند؟ دوست دارید کارکنان، مشتریان و رقیبان در مورد سازمان شما چه نظری داشته باشند؟ برگردید و به ۶ تا ۱۰ فرصت و نقاط قوت‌تان دوباره نگاه کنید. کدام یک از آنها برای شما هیجان‌انگیز و الهام‌بخش هستند؟ چطور می‌‌توانید از آنها بیشتر از این استفاده کنید؟ آیا مورد دیگری هست که تا کنون در تحلیل شما دیده نشده است اما دوست دارید آن را به دست آورید؟

از افرادی که در قسمت‌های مختلف سازمان‌تان کار می‌کنند سؤالاتی که با «چه می‌شد اگر…؟» شروع می‌شوند بپرسید تا کنجکاوی و ابتکار آنها را تحریک کنید. آرزوها و خواسته‌های سازمان باید به شدت به ارزش‌های کلیدی آن مرتبط باشد، بنابراین سؤالاتی که در زیر آمده‌اند هم می‌توانند مفید باشند:

 • چه چیزی عمیقا برای ما اهمیت دارد؟
 • دوست داریم چه تفاوتی برای ذی‌نفعان کلیدی‌مان ایجاد کنیم؟
 • کدام پروژه‌ها، برنامه‌ها و فرایندها در راستای تحقق خواسته‌ها و آرزوهای ماست؟

بار دیگر باید فهرست‌تان را اولویت‌بندی کنید و ۶ تا ۱۰ اولویت برتر را برای رفتن به مرحله‌ی بعد انتخاب کنید.

۴. نتایج

در نهایت، زمان آن رسیده با استفاده از طوفان فکری و بر پایه‌ی تحلیل‌هایی که تا کنون انجام داده‌اید، از افراد سؤال کنید می‌خواهند به چه تغییراتِ عملی دست پیدا کنند. بعد از اینکه ۶ تا ۱۰ فرصت و آرزوی برتر‌تان به اجرا درآمدند، تجارت‌تان چه شکلی به خود خواهد گرفت و از کجا خواهید دانست که به جایگاهی که انتظارش را داشتید نزدیک شده‌اید یا نه؟

ما توصیه نمی‌کنیم که در این مرحله اهداف خاصی را با جزئیات کامل مشخص کنید. با این حال، داشتن نتایج مشخص به شما نشان می‌دهد آیا در مسیر درست قرار دارید یا نه. این سؤالات را از خودتان بپرسید:

 • وقتی به آن جایگاه برسید چه مواردی تفاوت خواهند کرد؟
 • کدام جنبه از سازمان‌ و فرایندهای آن تغییر خواهند کرد؟ چگونه؟
 • می‌خواهید سازمان‌تان را با کدام نتایج بشناسند؟

در اینجا هم یک بار دیگر، یافته‌های خود را اولویت‌بندی کنید و لیستی کوتاه از نتایجی تهیه کنید که سازمان باید اول به آنها برسد. بدین شکل نیازی نیست که با همه چیز به صورت هم‌زمان مواجه شود. تیم مدیریت تحلیل در اینجا نقش مهمی بر عهده دارد. این تیم باید از منطقی و دقیق بودن نتایج اطمینان حاصل کنند.

بعد از اینکه تحلیل SOAR را تمام کردید، می‌توانید به مراحل بعدیِ توسعه‌ی استراتژی مانند تحلیل ریسک، ارزیابی ایده‌ها و پیشنهادها، ایجاد چشم انداز و رسالتی قابل توجه و پایه‌ریزی اهداف بروید. نگاهی به دیگر ابزارهای برنامه‌ریزی و استراتژی ما بیندازید تا درک بهترین از این فرایند پیدا کنید.

شرکت کوچکی که در زمینه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار فعالیت دارد به تحلیل SOAR زیر رسیده است:

تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش (SWOT)

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش سوات می‌باشد
روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که از نظر هدف کاربردی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، رئیسان فدراسیون‌ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک و اعضای هیأت علمی متخصص تربیت‌بدنی و مطلع از موضوع تحقیق بودند. در این پژوهش نمونه برابر جامعه و به صورت تمام شمار بود که از دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های کلموگروف اسمیرنف، تی و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ورزش دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات قهرمانی کشور در موقعیت راهبرد تدافعی (WT) قرار دارد و با اهمیت ترین نقطه قوت ورزش قهرمانی کشور وجود استعداد های بالقوه در برخی از رشته انفرادی و از مهمترین نقاط ضعف در این بخش عدم توجه دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش قهرمانی و ضعف استعدادیابی می باشد. از با اهمیت ترین فرصت های ورزش قهرمانی کشور جوان بودن جمعیت کشور و از با اهمیت ترین تهدیدهای این بخش نامناسب بودن نظام مدیریت دولتی برای ورزش کشور می باشد.
نتیجه‌گیری: بدین ترتیب با توجه به موقعیت تدافعی ورزش قهرمانی کشور پیشنهاد می گردد مسئولین از راهبردهایی برای کاهش زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف در این حیطه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Athletic Sports in Iran: SWOT Analysis

نویسندگان [English]

 • Morteza Rezaei Soufi 1
 • Abbas Shabani 2

Objective: The purpose of this study was to analyze the athletic sports in Iran by SWOT analysis.
Methodology: The research method was descriptive-analytical. In terms of the purpose, it was an applied study. Data collection included library research, Delphi method and finally a structured questionnaire. Using Cronbach's alpha, the reliability value of the questionnaire was 0.96. The statistical population consisted of staff managers and operational managers of the ministry of youth affairs and sports, managers and executive board of national Olympic committee, managers of national Olympic Academy and Paralympics, heads of federations, experts of national Olympic committee, and informant faculty members of physical education. In this study, the sample size was determined equivalent to the research population size. Out of 302 distributed questionnaires, the 238 questionnaires were filled in (79 percent). For data analysis, descriptive statistics and inferential tests including the Kolmogorov-Smirnov test, one sample t-test and Friedman's analysis of variance were applied.
Results: The results showed that championship sport in Iran was in defensive strategy position (WT). The most advantageous point of championship sport in Iran is the existence of potential talents in some individual sports, while the main drawback is the lack of attention to school sports as the basis of championship sport and lack of talent identification. The most important opportunities of championship sport are that the population is young; whereas the most important threats lay in inappropriate administrative management system for sports in the country.
Conclusion: Thus, according to the defensive position of national athletic sports, the practitioners are recommended to use strategies to reduce losses resulting from threats and weaknesses in this domain.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.