محدودیت های معامله در پولبک ها


الگوی کف دوقلو

محدودیت های معامله در پولبک ها

ادامه شکست
معیارهای عمومی شکست را گفتیم. برای تایید دریافت خودمان از شکست می توانیم از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنیم.
وقتی بدنبال بررسی شکست هستیم ابتدا باید مشخص کنیم مقاومت یا حمایت ما از چه جنسی است؟ برای مثال اگر سقف ها و کف ها (پیوت ها) را مبنای حمایت - مقاومت قرار می دیم باید ببینیم این سقف ها و کف ها از چه جنسی هستند. آیا پیوت ماژور هستند یا مینور؟ اگر برای مثال ح - م را از ایچیموکو می گیریم این ح - م چقدر اهمیت دارد؟ اگر با فیبو کار می کنیم کدام ریت اهمیت بیشتری دارد؟ و .
قصد تفصیل ندارم و فقط به پیوت ها اشاره می کنم. پیوت ها که همان سقف ها و کف ها یا قله ها و حفره ها هستند به دو دسته تقسیم می شوند. پیوت ماژور یعنی پیوت های اصلی و پیوت مینور یا پیوت های فرعی و جزیی. من فقط به چند مورد از پیوت اصلی و فرعی اشاره می کنم (بحث پیوت ها مفصله و معیارهای خودش را داره). قله های و حفره های تاریخی از پیوت های اصلی هستند. یعنی جاهایی که قیمت فراتر از آن نرفته. مثلا در چارت من بالاترین قیمتی که مپنا بعد از حصور در بورس دیده ۱۳۵۰ تومان و پایین ترین قیمت ۵۴ تومانه. بعد از این قله ها و حفره های تاریخی آنهایی که برای مدت طولانی به عنوان حمایت و مقاومت بوده اند اهمیت دارند. مثلا در چارت خودرو دیدیم که ۲۵۱ تومان قله سه سال اخیر بوده. بعد از این دسته آنهایی که طی اصلاح عمیق (رو به بالا یا پایین) بوجود آمده اند مهم اند. مثلا در همان چارت خودرو می بینیم که سهم بعد از رسیدن به قله ۲۵۱ (سه سال قبل) تا حوالی ۶۷ تومان اصلاح کرده که اصلاح عمیقی بوده. اینها را به عنوان قله ها و کف های مهم در نظر می گیریم. شکست این نوع پیوت ها همواره کار دشواریست و به همین دلیل در برخورد اول انتظار داریم حمایت یا مقاومت مانع از حرکت قیمت شود. پس در این نوع ح - م وسواس ما برای بررسی شکست باید بیشتر بوده و تامل بیشتری داشته باشیم.
موجشماری الیوتی ابزار خوبی برای ارزیابی شکست است. مثلا وقتی در موج اصلاحی هستیم حرکت معکوس را به خوبی می توانیم تشخیص دهیم که در این حالت انتظار شکست نخواهیم داشت. یا برای مثال در موج سوم که معمولا قوی ترین موج است عموما انتظار شکست اسان مقاومت - حمایت ها را داریم.
الگوهای هارمونیک برای تایید یا عدم تایید شکست می تواند بکار آید.
همچنین در بحث اندیکاتورها عموما رالی که برای شکست یک حمایت یا مقاومت حرکت می کند وقتی به ح - م می رسد نباید پتانسیل واگرایی شدید در منظقه اشباع خرید یا فروش داشته باشد. در این قبیل مواقع انتظار داریم مقاومت یا حمایت مورد نظر با اولین برخورد عمل کرده و مانع از رشد قیمت شود. گاهی شکست هایی هم رخ می دهد ولی باید محدودیت های معامله در پولبک ها کاملا مراقب بود چرا که این شکست ها شکست های بی رمق هستند و اندکی بعد تغییر مسیر می دهند. به این تصاویر نگاه کنید


درباره اندیکاتورها بحث های زیادی هست. خلاصه همه آنها این است که در شکست های صعودی اندیکاتورها باید گارد صعودی داشته باشند و در شکست حمایت ها آنها باید جهت منفی را نشان بدهند.

فیک بریک اوت یا شبه شکست
خیلی از اوقات شکست هایی رخ می دهد که موجب زیان است. این نوع شکست ها نوعی فریب تحلیلی است که طی آن یک شکست ناقص یا چیزی شبیه شکست را بریک اوت تلقی می کنیم. این شبه شکست ها در صعودها به بول ترپ منتهی می شوند (یعنی دام برای خریدار) و در نزول ها به بی یر ترپ (یعنی دام برای فروشندگان). به بیان ساده ما خیال می کنیم نقطه مورد نظر ما شکسته است و به همین دلیل وارد معامله می شویم (یا فروش می زنیم) ولی اندکی بعد روندی متفاوت شکل می گیرد و می بینیم دریافت ما از چارت غلط بوده است.
بر روی چارت چیزی بنام فیک بریک اوت قابل شناسایی نیست. فیک ها عموما در ذهن ما شکل می گیرند. بر روی چارت چیزی که می بینم برخورد قیمت با حمایت و مقاومت و برگشت آن است. یعنی یک اتفاق طبیعی که طی آن حمایت و مقاومت عمل کرده است. اما ذهن ما چون گرفتار ترس و طمع است ممکن است یک برخورد ساده یا حتی نفوذ در حمایت را شکست حمایت و زیان تلقی کند و ما را مجبور به فروش کند و یا در مقاومت ها با اندکی نفوذ در مقاومت به طمع سود بیشتر وادار به خرید کند.
گاهی فیک ها کمی پیچیده اند و ذهن ما تقصیر کمتری دارد. یعنی قیمت از منطقه مورد نظر عبور می کند ولی شکست حاصل نمی شود.
برای آنکه گرفتار نوع اول نباشید همیشه انتظار داشته باشید حمایت یا مقاومت عمل کند مگر خلاف آن ثابت شود. این باعث می شود نگاه شکاکانه تری داشته باشید و ریسک شما کاهش پیدا کند (و سود هم). در نوع دوم یعنی جایی که قیمت از ح - م عبور می کند همواره حداقل یکی از شرایط نرمال شکست وجود ندارد.
عموما حجم معاملات می تواند ما را راهنمایی کند. حجم معاملات پیش از رسیدن کندل ها به مقاومت - حمایت افزایش پیدا می کند و در ادامه شاهد افزایش قیمت به همراه افزایش حجم هستیم (در حمایت شاهد کاهش قیمت و کاهش حجم هستیم). توجه داشته باشید که شکست یک محدوده به معنای تغییر قدرت جبهه خریدار و فروشنده است. مثلا وقتی مقاومتی شکسته می شود این به معنای آن است که بالای مقاومت خریدار باید قدرت برتر داشته باشد بطوری که قیمت را بالای مقاومت تثبیت کند. تثبیت قیمت بالای مقاومت به معنای آن است که میل فروش رو به کاهش است. اما اگر علیرغم تثبیت قیمت شاهد رشد فزاینده میل فروش بودیم این شکست را باید جدی نگرفت. در تصاویر زیر به حجم توجه کنید.


به عنوان یک نکته مهم همواره در شکست هایی که بعد از یک یا دو تلاش ناموفق که طی دوره زمانی نسبتا کوتاهی رخ می دهد (مثل تصویر بالا) احتمال آنکه شکست نادرست یا شبه شکست باشد را بالا بدانید و به این نوع شکست ها با تردید بیشتری نگاه کنید. این نوع شکست ها گاهی حتی تایید هم می شوند ولی مسیر کوتاهی طی می کنند.
مثال بالا از جهات چندی بسیار جالب توجه و مهم است. کندل ها از مقاومت عبور کردند و بعد از شش کندل رو به بالا قیمت تغییر کرده و ریزش شدید داشته. در این مواقع که حداقل هایی از معیارهای شکست وجود دارد و قیمت مدتی بعد از شکست بطرف مقاومت می آید. در نقطه مقاومتی که اکنون احتمالا به حمایت تبدیل شده است چگونه میان فیک بریک اوت و پولبک تمایز قائل شویم؟ در ادامه بحث پولبک را داریم که می تواند برای فهم بهتره شبه شکست بکار آید.

پولبک
قیمت همواره بعد از عبور از حمایت یا مقاومت به سمت همان نقطه کشیده می شود. معنای رفتاری این عبارت آن است که وقتی یک سطح می شکند موج جدید فروشندگان در مقاومت ها و خریداران در حمایت ها فشار می آورند تا قیمت به عقب برگردد.
چرا؟
قبلا آموختیم که در نقاط حمایتی و مقاومتی تقاضا و یا عرضه افزایش پیدا می کند. برای مثال سطح ۲۳۰ تومان حمایت ماست. کندل ها به ۲۲۵ نزول می کنند. خریدارانی هستند که گمان می کنند سهم بر روی حمایت است و باید خرید. آنها وارد عرصه می شوند و فروشندگان را به عقب می زنند. چنانچه قدرت خریداران بیش از فروشندگان باشد حمایت مذکور همچنان معتبر باقی می ماند و شکست اخیر را شبه شکست در نظر می گیریم. اما اگر اندکی بعد مجددا فروشندگان رو به عرضه های وسیع بیاورند و خریداران توان مقاومت در برابر آن نداشته باشند قیمت رو به کاهش می گذارد و پولبک تکمیل می شود.
در نمودار روزانه ایرانخودرو در جلسه قبل به خوبی پولبک های زیادی می بینیم. نقاط ۴ - ۶ - ۱۱ را ببنید.
پولبک ها محدودیت های معامله در پولبک ها معمولا طی دوره کوتاهی بعد از شکست رخ می دهد. نباید هر برگشتی را پولبک بدانیم. مثلا یک ماه بعد از شکست اگر قیمت بازگشت این عقب گرد را نمی توان پولبک دانست. ماجرای پولبک کاملا یک اتفاق مربوط به عبور از حمایت یا مقاومت است. یعنی در همان جو و در همان گیر و دار باید رخ بدهد. بنابراین باز هم تاکید می کنم هر بازگشتی را نباید پولبک دانست. معمولا طی سه کندل بعدی احتمال پولبک وجود دارد. پولبک در بازارهای بی دامنه محدود (مثل بازار ارزها) معمولا بعد از کندل های بزرگ رخ می دهد.
برای شناخت پولبک باید توجه داشت:
- شتاب پولبک یعنی عقب گرد قیمت نباید زیاد باشد. هرگاه سرعت بالا بود باید در اعتبار شکست مذکور تردید داشت و احتمال شبه شکست را داد.
- حجم در پولبک ها نباید بالا باشد. بالا بودن حجم در پولبک ها نشانه شبه شکست است.
- دوره زمانی پولبک گاهی طولانی است. در این حالت قیمت بعد از شکست و بعد از چند کندل که ادامه مسیر شکست را می دهد دوباره به سطح ح - م بر می گردد و در همان نواحی نوسان محدود می کند. تا زمانی که قیمت بالای مقاومت - زیر حمایت قرار دارد پولبک را می توان فرایند تثبیت قیمت در ورای حمایت - مقاومت دانست.
- گاهی پولبک های متعدد داریم. مخصوصا وقتی قیمت فاصله بیشتری از حمایت - مقاومت گرفته باشد این اتفاق ممکن است رخ دهد. یعنی قیمت بعد از شکست از نقطه مورد نظر فاصله می گیرد ولی در ادامه پولبک داریم و دوباره بعد از پولبک بطرف جدیدی که ساخته می رود اما توان عبور ندارد و دوباره افت می کند و با برخورد به نقطه شکسته شده دوباره رشد می کند. گرچه این نشانه اعتبار کامل نقطه حمایتی (که پیش از این مقاومت بود و برعکس) است اما این نوع پولبک های متعدد نشانه خستگی روند بوده و انتظار داریم بزودی روند متوقف شود. پس یکی از نشانه های انتهای روندها همین نکته است.
- پولبک می تواند تا زیر مقاومت/بالای حمایت شکسته شده عقب کشیده شود ولی هرگاه در این مناطق باقی ماند ولو برای یک کندل باید نگران شکست بود. عموما اگر شکست واقعا رخ داده باشد کندل ها قبل از رسیدن به نقطه شکسته شده و یا صرفا با نفوذ شادو برمی گردند.
کجا احتمال پولبک و شبه شکست بیشتر است؟
در حمایت - مقاومت های مهم حتما انتظار پولبک داریم. حتی گاهی می توان ادعا کرد اگر حمایت و مقاومت مهمی شکست و پولبک نداشتیم و وضعیت بنیادین استثنایی بوجود نیامده (جنگ - زلزله و …) باید به این نوع شکست ها شک کرد. در این مواقع اگر وارد معامله می شوید باید خیلی زود خارج شوید.
در جایی که حمایت و مقاومت های متعدد با فاصله کمی وجود دارد انتظار پولبک داریم. در واقع به همین دلیل است که موج های B همواره پر نوسان و حاصل خون و خون ریزی هستند. در این مواقع پولبک ها در واقع محصول برخورد قیمت با حمایت - مقاومت بعدی و یا تحت تاثیر آنها هستند.
نکته ای درباره شکست روندها باقی بود که قرار بود در این بخش اشاره کنم. در خط روندها اغلب اوقات (اگر نگویم همیشه) پولبک داریم.
نکته نهایی: پولبک ها هیجان بازار را تنظیم می کنند و اگر هوشیار باشیم قدرت روند را نشان می دهند و می توانیم انتظارات بعدی از مسیر روند را تخمین بزنیم.
به زبان اندیکاتوری: پولبک ها اندیکاتورها را از منظقه اشباع فروش خارج می کنند و یا درجه اشباع را کم می کنند. با این توضیح وقتی واگرایی اندیکاتورها را بررسی می کنید مراقب باشید آنچه را که واگرایی خوب است را بجای واگرایی بد در نظر نگیرید (در واگرایی های سقف یا منفی) و آنچه را که بد است را خوب تلقی نکنید (در واگرایی ها کف یا مثبت).

شکست خط روند (تکمیلی)

شکست خط روند همان قواعد عمومی شکست را دارد و فقط برخی ملاحظات خاص به آن افزوده می شود. در مقاومت - حمایت های مورب باید کمی بیشتر دقت کرد. در کف ها و سقف ها که ح - م بصورت یک قیمت مشخص دیده می شود شناخت ح - م کاری ساده است چرا که ما در تعیین آن نقشی نداریم. ولی در مورب ها (خط روند) اغلب اوقات نگاه ما تعیین کننده است. نحوه کشیدن خط روند بسیار مهم است. انتخاب هر قله یا کفی برای وصل کردن یک خط روند نیازمند معیارهای منطقی است مثلا وقتی یک پیوت ماژور داریم (مثل یک سقف تاریخی). وقتی از این قله یک خط به یک قله کوچک اصلاحی می کشیم باید مراقب باشیم که این خط می تواند به راحتی شکسته شود و هیچ اتفاقی هم رخ ندهد. برای مثال به چارت شاخص کل نگاه کنید. از قله تاریخی می توانستیم به هر قله ای خط بکشیم و در ادامه دیدیم که شکست ها هیچ معنایی نداشته و اساسا خط روند معتبری نداشتیم.


در شکست خط روند صرف عبور کندل ها از خط دارای اهمیت نیست و حتما باید به پیوت های مهمی که در نزدیکی وجود دارد توجه کنیم. برای مثال در چارت گروه دارو می بینیم که خط روند شکسته شده است ولی روند هنوز صعودی نشده. اولین پیوت مهم اخیر این چارت ۴۵۳۹ بود که قیمت توانسته بطور پر قدرت عبور کند. اما پیش از رسیدن به پیوت نسبتا مهم ۴۷۵۰ که اتفاقا با خط روند قرمز رنگ تلاقی داشته متوقف شده است. نکته مهم اینجاست: در ادامه کندل ها موفق شده اند بالای خط روند بمانند ولی نباید چنین وضعیتی را شکست بدانیم را که هنوز پیوت ۴۷۵۰ شکسته نشده است. می بینیم که در ادامه یکبار دیگر تا حوالی ۴۵۳۹ افت داشته و قبل از رسیدن به آن با یک کندل خوب بطرف بالا برگشته است.

در خط روندها تا زمانی که قاعده صعودی - نزولی بودن بوجود نیامده باشد نمی توان از شکست خط روند سخن گفت. قاعده کلی روند صعودی عبارتست از کف بالاتر از کف قبلی (و سقف بالاتر از سقف قبلی) و روند نزولی سقف کوتاه تر از سقف قبلی (و کف پایین تر از کف قبلی). اگر در چارت بالا کندل ها می توانستند از ۴۷۵۰ عبور کنند در این موج نزولی قاعده سقف پایین تر از سقف قبلی نقض می شد. پس در روندها حتما باید به تغییر قاعده توجه کنیم. البته گاهی بعد از شکست خط روند شاهد رشد یا افت قیمت خوبی هستیم ولی توجه کنید که شکست باید معنای تغییر اساسی قدرت خریداران و فروشندگان را داشته باشد. چنان شکست هایی رخ می دهد ولی تغییری در روند بوجود نمی آید (الا برای نوسان گیران). برای مثال در این چارت می بینیم که خط روند نزولی شکسته شده است و قیمت بعد از شکست حدود ۱۵ درصد هم رشد داشته ولی روند صعودی نشده است.


(همچنین از این چارت استفاده می کنم برای مثالی که درباره پولبک داشتیم. ممکن است این کاهش قیمت بعد از عبور کندل ها از خط روند پولبک در نظر گرفته شود که کاملا نادرست است).

معامله در شکست ها
خلاصه: شکست ها را پیدا کنید منتظر باشید پولبک آغاز شود. اگر فاصله قیمت با مقاومت شکسته شده زیاد است صبر کنید کمی افت کند و اگر نزدیک است آهسته شروع به خرید کنید و سقف قبلی را حد ضرر بگذارید. اگر شکست تایید شد با معامله بمانید (پله بعدی را بخرید) اگر شبه شکست داشتیم با کمترین ضرر خارج شوید.
در زمانی که سهامی دارید که حمایت از دست می رود منتظر پولبک ها باشید و قبل از رسیدن قیمت به حمایت بدون هیجان و نرم نرمک از بازار خارج شوید.

توصیه نهایی:
هیچ بحث تکنیکی از طریق محفوظات بدرد شما نخواهد خورد. سعی کنید بحث شکست را در چارت ها بکار ببرید و تمرین کنید. برای این کار کمی وقت بگذارید و بر روی چارت انس ( XAUUSD ) یا یورو به دلار ( EURUSD ) و در تایم ۱۵ دقیقه یا نیم ساعته بررسی کنید و بطور زنده وقتی کندل ها به ح - م می رسند آموخته های خودتان را بکار ببرید و سعی کنید وارد چالش تحلیل شوید. اگر معتقدید شکست رخ داده دلایلتان را روی کاغذ بنویسید و بعد در ادامه چارت را دوباره بررسی کنید ببینید آیا تحلیل درستی داشتید یا خیر.

اخبار

با ادامه‌ی سخت‌گیری مقامات چین بر مهار کووید، نفت امروز بیش از 1 دلار کاهش یافت. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت نیز از همین روند پیروی کردند.

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

ماینرهای بیت کوین با شتاب در حال فروش دارایی‌های خود هستند؛ این مسئله به طور بالقوه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی بیت کوین در آینده‌ی نزدیک باشد.

احتمال کاهش 30 درصدی قیمت دوج‌کوین

احتمال کاهش 30 درصدی قیمت دوج‌کوین

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، سقوط 30 درصدی قیمت دوج کوین کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است.

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

کاهش 2 درصدی شاخص دلار آمریکا بهترین فرصت برای رشد بیت‌کوین و بازارهای سهام بود؛ بیت‌کوین هم‌چنان کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام آمریکا عمل می‌کند.

اخبار ویژه

محدودیت تقاضا، هشداری علیه نفت

محدودیت تقاضا، هشداری علیه نفت

با ادامه‌ی سخت‌گیری مقامات چین بر مهار کووید، نفت امروز بیش از 1 دلار کاهش یافت. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت نیز از همین روند پیروی کردند. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 10:25

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

ماینرهای بیت کوین با شتاب در حال فروش دارایی‌های خود هستند؛ این مسئله به طور بالقوه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی بیت کوین در آینده‌ی نزدیک باشد. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 09:51

آیا جاده‌ی صعودی طلا هموار می‌شود؟

آیا جاده‌ی صعودی طلا هموار می‌شود؟

در حالی که چین همچنان با جدیت سیاست کووید صفر خود را دنبال می‌کند، طلا امروز از محدودیت های معامله در پولبک ها بالاترین رقم هفتگی 1682 دلاری در حال اصلاح قیمت است. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 09:17

احتمال کاهش 30 درصدی قیمت دوج‌کوین

احتمال کاهش 30 درصدی قیمت دوج‌کوین

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، سقوط 30 درصدی قیمت دوج کوین کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 15:14

آیا چشم‌انداز صعودی طلا، قریب‌الوقوع است؟

آیا چشم‌انداز صعودی طلا، قریب‌الوقوع است؟

با تصمیم‌گیری جدید فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، تحلیلگران انتظار چشم‌انداز صعودی را برای طلا دارند، البته اگر بتواند ماه را در 1735 دلار ببندد. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 15:09

همکاری گوگل و سولانا، و افزایش قیمت این توکن

همکاری گوگل و سولانا، و افزایش قیمت این توکن

پس از اعلام خبر همکاری گوگل و سولانا، قیمت توکن آن تا نزدیکی 40 دلار افزایش یافت. هم‌اکنون، سولانا در حوالی 36 دلار در نوسان است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 14:26

چشم‌انداز نفت خام در روزهای آتی

چشم‌انداز نفت خام در روزهای آتی

در هفته‌ای که گذشت قیمت نفت خام به دلیل سخت‌گیری چین در مورد قرنطینه‌های کووید 2 درصد کاهش یافت. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 14:12

تحلیل و پیش‌بینی بیت‌کوین و اتریوم؛ 15 آبان

تحلیل و پیش‌بینی بیت‌کوین و اتریوم؛ 15 آبان

بیت‌کوین سرانجام توانست به بالای 21,000 دلار صعود کند. اتریوم نیز با مقاومت 1,665 دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این دو در ادامه به کدام سو خواهند رفت؟ یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 12:54

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

کاهش 2 درصدی شاخص دلار آمریکا بهترین فرصت برای رشد بیت‌کوین و بازارهای سهام بود؛ بیت‌کوین هم‌چنان کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام آمریکا عمل می‌کند. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 11:48

آیا بهبود ین، ماندگار است؟

آیا بهبود ین، ماندگار است؟

در حالی که آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 75 واحد پایه اعمال شد، ین ژاپن در هفته گذشته توانست در برابر دلار آمریکا روند صعودی داشته باشد. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 11:23

حرکت صعودی اکسی اینفینیتی تا کجا پیش خواهد رفت؟

حرکت صعودی اکسی اینفینیتی تا کجا پیش خواهد رفت؟

اکسی اینفینیتی دیروز 20٪ افزایش یافت، ولی امروز نیمی از سود خود را از دست داده و با قیمت 10.58 دلار معامله می‌شود. حرکت صعودی این توکن تا کجا پیش می‌رود؟ یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 10:56

تعطیلی نیروگاه زغال‌سنگ، دردسر بایدن

تعطیلی نیروگاه زغال‌سنگ، دردسر بایدن

«جو بایدن» در آستانه‌ی انتخابات میان‌دوره‌ای با اعلام خبر تعطیلی نیروگاه‌های انرژي زغال‌سنگ، برخی اعتراضات را برانگیخت. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 10:34

 ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در جنگ علیه سیستم بانکی

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در جنگ علیه سیستم بانکی

ریچارد ورنر در مصاحبه‌ای اختصاصی با کوین تلگراف در مورد چالش‌های غیرمتمرکزسازی و جنگ ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی با سیستم بانکی صحبت کرده است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 09:48

پازل طلا در منطقه‌ی یورو تکمیل شد

پازل طلا در منطقه‌ی یورو تکمیل شد

در حالی که بازار طلا هفته گذشته در برابر دلار، تحت فشار فروش قرار داشت، طلا محدودیت های معامله در پولبک ها در مقابل یورو توانست از پائين‌ترین سطح سه‌ماهه‌ی خود صعود کند. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 08:45

خبر آمد دلار دیجیتال در راه است

خبر آمد دلار دیجیتال در راه است

بانک مرکزی نیویورک در روز جمعه از صدور دلار دیجیتال در این بانک خبر داد؛ پیشتر فدرال رزرو نیز در صدد راه‌اندازی یک دلار دیجیتالی موسوم به «فدکوین» بود. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 14:56

طلا چون ققفوس از خاکستر خود برمی‌خیزد!

طلا چون ققفوس از خاکستر خود برمی‌خیزد!

با توجه به اینکه طلا در روز جمعه توانست بهترین روند خود را در نزدیک به 2 سال اخیر تجربه کند، برخی تحلیلگران احتمال دست‌بردن در بازارها را در نظر گرفتند. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 12:34

طلا یا کریپتو؛ کدام‌یک سرمایه‌گذاری بهتری است؟

طلا یا کریپتو؛ کدام‌یک سرمایه‌گذاری بهتری است؟

«ویتالیک بوترین» یکی از بنیانگذاران اتریوم با بیان دلایلی، عملکرد طلا را به لحاظ دارایی امن زیر سوال برد و سرمایه‌گذاری کریپتو را بر فلز زرد ارجح دانست. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 10:50

تحلیل و پیش‌بینی قیمت طلا در هفته جاری

تحلیل و پیش‌بینی قیمت طلا در هفته جاری

کاهش گسترده دلار آمریکا در هفته پیش به طلا کمک کرد تا در روند صعودی قرار گیرد؛ اما باید دید در هفته‌ی آتی چه رویدادهایی برای فلز زرد رقم خواهد خواهد خورد. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 09:28

افزایش احتمال پیروزی ریپل در دادگاه

افزایش احتمال پیروزی ریپل در دادگاه

هستر پیرس، عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، از شرکت ریپل لبز حمایت کرده است. آیا این پرونده‌ حقوقی در آستانه‌ی دومین سالگرد آغاز آن، بسته خواهد شد؟ پنجشنبه 12 آبان 1401 ساعت 12:33

قیمت بیت کوین به کف رسیده است!

قیمت بیت کوین به کف رسیده است!

عبور قیمت بیت کوین به بالای میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای به عنوان اولین نشانه‌ از تغییر روند در بازار تلقی می‌شود. آیا روند نزولی به پایان رسیده؟ پنجشنبه 12 آبان 1401 ساعت 11:42

وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف یعنی چی؟

وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف

سهامداران تازه وارد و یا حتی افراد حرفه ای تر، بعضی اوقات دلیل بسته شدن و یا حالت هایی مانند وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف رو نمیدونن و این که در این شرایط باید چیکار کنند و یا چه اتفاقی برای سهم افتاده است! خب این موضوع اصلا پیچیده نیست و محدودیت های معامله در پولبک ها بسته شدن و یا متوفق شدن یک سهم هم نمیتونه خبر بدی باشه و در واقع دلیل بسته شدن و یا متوقف شدن سهم است که اهمیت زیادی در تعیین سرنوشت آن دارد. وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف دو تا از به ظاهر پیچیده ترین حالت های معاملاتی هر سهم هستند ولی بعد از خوندن این مقاله کوتاه، متوجه میشی که معنی وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف چی هست و باید چیکار کنی و چه چیزی در انتظارته.

وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف

مجاز محفوظ

جالبه بدونید که در بازار سهام علت های فراوانی هست که موجب می شود سهام معامله نشود و به بیان دیگر معاملات آن ها متوقف گردد. البته این را هم در نظر داشته باشید که این اتفاق بد نیست و با توجه به دلیلی که موجب توقف معاملات یک سهم شده است می توان آن را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که وضعیت سود آوری یک شرکت سهامی خیلی خوب شود و یا این که طبق اتفاقی نامطلوب مانند؛ آتش سوزی در انبار و مواردی از این دست و یا هر دلیل دیگری اوضاع شرکت از نظر سودآوری و کسب درآمد تحت الشعاع قرار بگیرد. معمولا این اطلاعات در قالب افشای اطلاعات با اهمیت انتشار داده می شود.

وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف

به صورت کلی هر اتفاقی که موجب تغییر زیاد و معنادار در روند فعالیت های عادی شرکت و یا سودآوری آن گردد، بایستی سهم متوقف شود تا اطلاعات با رعایت اصل عدالت و انصاف به همه سهامداران برسد و محدودیت های معامله در پولبک ها بعد از وقفه ای ۱ یا چند روزه سهم مجددا بازگشایی خواهد شد و امکان انجام معاملات اعم از خرید و فروش سهم وجود خواهد داشت. میان مرحله ممنوع-متوقف و مجاز مرحله ای است به نام مجاز-محفوظ که به صورت اختصاصی در این مطلب میخواهیم این وضعیت را برای شما عزیزان عنوان کنیم.

فرآیند بازگشایی یک سهم ممنوع-متوقف بعد از اعلام آمادگی، به منظور بازگشایی به وسله ناظر سازمان بورس بدین شرح خواهد بود :

  1. فرستادن اطلاعیه بازگشایی سهم و مطلع شدن همه سهامداران
  2. بازگشایی سهم به منظور دوره مجاز محفوظ که در حقیقت همان زمان سفارش گیری خواهد بود و تنها سفارش ثبت خواهد شد و معامله انجام نمی شود

وضعیت مجاز محفوظ از حیث عملیاتی خیلی به وضعیت پیش گشایش بازار شباهت دارد که هر روزه از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۰۹:۰۰ شاهد آن هستیم. در یک دوره زمانی سهامدارن قادر خواهند بود سفارشات خرید یا فروش خود را در سیستم معاملاتی وارد نمایند، ولی لازم به ذکر است که در این بازه زمانی محدودیت های معامله در پولبک ها معامله ای صورت نخواهد پذیرفت و تنها امکان ارسال، ویرایش و یا حذف سفارشات خرید و فروش وجود خواهد داشت. در هنگام مجاز محفوظ ناظر سهم از طرف سازمان بورس پروسه سفارش گیری را تحت نظر دارد و هر زمان که حس کند قیمت طبق میانگین های تعدادی – حجمی – قیمتی؛ قیمت مناسبی است، معاملات را تایید خواهد کرد.

یک تفاوت خیلی مهم در وضعیت مجاز محفوظ با حالت پیش گشایش این است که معاملات با نظارت و تایید ناظر سازمان از سر گرفته خواهد شد. بهد از تایید ناظر سازمان سهم، تقریبا ۱ یا چند دقیقه ممنوع خواهد شد. قیمت کشف شده که در واقع همان قیمت تایید شده توسط ناظر به حساب می آید، به عنوان قیمت مبنا در نظر گرفته خواهد شد و طبق قیمت مبنا دامنه نوسان تعریف خواهد شد. در ادامه سهم در حالت مجاز قرار می گیرد و در حالت طبیعی معاملات که همان ساختار حراج قیمتی است، پروسه خرید و فروش سهام از سر گرفته خواهد شد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

چرا در وضعیت مجاز محفوظ معاملات با تایید ناظر انجام می شود؟

زمان بازگشایی معمولا سهام عملا محدودیت دامنه نوسان نخواهد داشت و در اصطلاح بازگشایی نماد معاملاتی بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت خواهد بود. در نظر داشته باشید که در این وضعیت این امکان وجود دارد که عده ای تمایل داشته باشند به قصد ایجاد منفعت دستکاری قیمتی به وجود آورند و با اقدامات هماهنگ شده و یا تیمی موجب شوند تغییرات قیمت بیش تر و یا کم تر از عرضه و تقاضای موجود صورت بگیرد و در واقع به منظور جلوگیری از رخ دادن همچین اقدامات و مفسده هایی، معاملات اولیه یا همان مچینگ قیمت که کشف قیمت اولیه نیز گفته می شود، با نظارت ناظر سازمان انجام می شود که البته درستی عملکرد و پایبندی اخلاقی ناظر سازمان به رعایت اصل عدالت نیز امری است که باستی دائما به وسیله سازمان بورس مورد ارزیابی قرار گیرد.

وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف در بورس و فرابورس

برای فهم بیشتر به این بخش توجه کنید چون به صورت کلی تمامی نمادهای معاملاتی بورس در یکی از ۴ وضعیت زیر قرار خواهند داشت :

مجاز

اگر سهامی در این وضعیت باشد این بدین معنی است که سهم در وضعیت عادی قرار دارد و بدون هیچ محدودیتی معاملات آن در حال انجام می باشد. در نظر داشته باشید که بیشترین احتمال از بین ۴ مورد وضعیت سهام، این مورد خواهد بود؛ به این دلیل که معمولا اگر اتفاق خاصی برای سهم پیش نیاید، سهم در این وضعیت و قابل معامله خواهد بود.

ممنوع

شایان ذکر است که معاملات سهم در این وضعیت صورت نمی گیرد و نماد سهم به دلایل گوناگونی بسته خواهد بود. البته توجه داشته باشید که در مرحله مجاز محفوظ پس از کشف قیمت این امکان وجود دارد که برای دقایقی معاملات سهم ممنوع گردد و پس از مجاز شدن معاملات سهم انجام شود. اما به صورت کلی وضعیت ممنوع نشان دهنده یک وقفه مقطعی خواهد بود و خیلی زود سهم به حالت عادی باز خواهد گشت.

ممنوع متوقف

وقتی این وضعیت در سهم حاکم می شود که امکان دارد سهم برای مدتی بیش از ۱ روز بسته باشد و زمان بازگشایی آن هم به صورت دقیق معلوم نشده است. فرق اصلی وضعیت ممنوع متوقف با وضعیت ممنوع این خواهد بود که در وضعیت ممنوع سهم به شکل موقت بسته شده است و بازگشایی آن به سرعت انجام خواهد شد ولی در وضعیت ممنوع-متوقف سهم به صورت کامل بسته خواهد شد و تا اطلاع ثانوی خرید و فروش در آن نماد در دسترس نخواهد بود.

مجاز محفوظ

وقتی که سهم به هر علتی متوقف شده است و در حالتی قرار گرفته است که باید مجاز شود و معاملات در آن به صورت عادی انجام شود، در این وضعیت معاملات سهم اندکی متفاوت با حالت عادی خواهد بود و به صورت کلی سهامدارن در این شرایط قادر خواهند بود سفارشات خود را به سیستم معاملات ارسال، ویرایش و یا حذف نمایند، ولی در این لحظه معامله ای صورت نخواهد پذیرفت. به شکل کلی وضعیت مجاز-محفوظ با کمی تفاوت به وضعیت پیش گشایش بازار شباهت دارد.

مجاز متوقف

در وضعیت مجاز-متوقف نماد معاملاتی سهم قابلیت خرید و فروش را نخواهد داشت و امکان سفارش گیری در دسترس نیست. لازم به ذکر است که نماد شرکت وقتی در همچین وضعیتی قرار می گیرد که یکی از علت های بسته شدن نمادها رخ داده باشد.

کلام آخر

خیلی بهتر میشد تا افراد محدودیت های معامله در پولبک ها سعی میکردن دانش خودشون رو بالا ببرند و حداقل مفاهیم پایه بازار بورس رو یاد بگیرن و بعد برای انجام معامله اقدام کنند. در صورت عدم آگاهی کامل مثلا در خصوص همین مجاز متوفق یا مجاز محفوط، فکر میکنند که چه اتفاقی برای سهم افتاده و نگران میشن و امکان داره دست به فروش و یا خریدی بزن که دلیلش رو نمیدونن و احتمال اینکه ضرر های سنگینی رو متحمل بشن، هست. پس حتما سعی کنید تا میتونید دانش و آگاهی خودتون رو بالا ببرید و سعی کنید تجربه کسب کنید.

در همین سایت تمامی مفاهیم بورسی توضیح داده شده است که میتونید ازش استفاده کنید و سعی کنید با دانش خودتون (هرچند کم) معامله کنید و در دام سیگنال ها و کانال های تلگرامی نیوفتید که تنها به فکر خودشون و سرمایه خودشون هستند. هر سوال بورسی که تو ذهنت هست از بخش دیدگاه از من بپرس تا اندازه دانشی که دارم بهت جوابشو بگم. سرمایه گذاری و تحلیل درست خودتون میتونه شیرینی و انگیزه ای ایجاد کنه که با هیچ سیگنال خرید و یا سودی قابل مقایسه نیست.

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو است که کاربرد بسیار زیادی در انجام معاملات دارد و در بین تحلیلگران فنی از محبوبیت زیادی برخوردار است. از نام‌های دیگر این الگو میتوان به سقف دوگانه و الگوی M اشاره کرد. به طور کلی الگوهای قیمتی جنبه بصری دارند و شکل آنها در انواع چارت قیمتی محدودیت های معامله در پولبک ها ظاهر میشود و به واسطه‌ی اینکه رفتار قیمت پس از تشکلیل این الگوها در گذشته آنالیز شده است، میتوان با مشاهده‌ی دوباره آنها در نمودار یک دارایی مثل سهام، آینده‌ی حرکت قیمت را به صورت احتمالاتی پیش بینی کرد. در این مقاله به معرفی و آموزش الگوی سقف و کف دوقلو خواهیم پرداخت و روش معامله با این الگو را آموزش خواهیم داد.

فلسفه به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بصری تکنیکالی در چارت قیمتی انواع دارایی ظاهر میشوند که علاوه بر شکل ظاهری مشخص، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. معمولا این الگوها بر اساس شکل ظاهری انها نامگذاری شده‌اند. اما فلسفه‌ی به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چیزی نیست جز اینکه تکنیکالیست‌ها اعتقاد دارند “تاریخ تکرار می‌شود”!

الگوهای تکنیکالی در گذشته‌ی نمودارها بررسی شده‌اند و طبق آمار در بیشتر مواقع پس از شکل‌گیری آنها، قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. مثلا از 1000 باری که فلان الگو در چارت قیمت دیده شده است 700 بار آن قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. بنابراین با مشاهده دوباره آن الگو در نمودار می‌توانیم با احتمال 70 درصد حرکت آتی قیمت را پیش بینی کنیم.

توجه کنید این فقط یک احتمال است و هیچ قطعیتی وجود ندارد. اما در تعداد بالای استفاده از آن الگو ما در 70 درصد مواقع توانسته‌ایم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و همین موضوع برای اینکه بازدهی برایند معاملات ما سودده باشد کافی است.

انواع الگوهای قیمتی

به طور کلی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

  • الگوهای بازگشتی (Reversal patterns)
  • الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده روند در واقع نشان دهنده حرکت قیمت پس از یک وقفه کوتاه در جهت روند قبلی است. به عبارتی الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند حرکتی است. اگر با مفهوم روند و خطوط روند آشنا نیستید مقاله ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما الگوهای بازگشتی نشانه تغییر احتمالی روند هستند و زمانی که یک الگوی بازگشتی در چارت قیمت شکل می‌گیرد، میتوان با توجه به اعتبار الگو، پس از تایید شدن آن به معامله وارد شد و طبق همان الگو حد ضرر و حد سود را برای معامله مشخص کرد.

هر کدام از این دسته الگوها (برگشتی و ادامه دهنده) خود شامل تعداد زیادی الگو هستند که الگوی سقف دو قلو و کف دوقلو یکی از انواع الگوی برگشتی است و به علت سادگی و البته تعداد زیاد آنها در چارت سهام، بسیار کاربردی است. در ادامه به معرفی این الگوی بازگشتی خواهیم پرداخت.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

همان طور که از نام این الگو مشخص است الگوی سقف یا کف دوقلو از دو دره یا دو سقف هم اندازه تشکیل شده است که الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است و الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بیانگر این است که روند نزولی به اتمام رسیده است و روند صعودی آغاز شده است. اصول کلی این دو الگو یکسان است.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی سقف دو قلو از دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل شده است که پایان روند صعودی را نشان می دهد. شکل ظاهری این الگو در تصویر زیر مشخص است (به شکل حرف M).

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

قیمت در یک روند صعودی به نقطه‌ای میرسد که توان عبور از ان را ندارد. بعد از کمی افت، دوباره تلاش می‌کند تا از سقف قبلی عبور کند ولی باز هم شکست میخورد و افت میکند. اگر افت قیمت از افت دفعه قبل بیشتر باشد الگوی سقف دوقلو فعال شده است.

خط گردن

توجه کنید سطحی که قیمت در افت اول آن را تجربه میکند به خط گردن مشهور است و تا زمانی که این خط شکسته نشده است هنوز الگوی سقف دوقلو تایید نشده است. شکست خط گردن به معنی تایید الگوی سقف دوقلو است و اگر این الگو را در چارت سهم خود دیدی باید سهم را بفروشید. اما عجله نکنید! نکته‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو دقیقا بر عکس الگوی سقف دوقلو است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق میافتد و نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است. هر انچه در مورد الگوی سقف دوقلو گفته شده در مورد الگوی کف دوقلو صادق است، اما به صورت معکوس. شکل ظاهری این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری این الگو شبیه حرف W است.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو

استراتژی معامله با الگوی سقف و کف دوقلو

افراد مبتدی با دیدن شکل ظاهری این الگو در چارت قیمتی فورا اقدام به معامله می‌کنند در صورتی که سه مسئله در اینجا بسیار قابل توجه است:

  • اولا تایید شدن الگو نیازمند علائمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
  • دوما اعتبار تمامی الگوها با هم یکسان نیستند.
  • سوما هر شکلی که در نمودار دارای دو قله یا دو دره هم اندازه بود الگوی سقف و کف دوقلو نیست!

تاییدیه الگو‌های سقف و کف‌ دو قلو چیست؟

نکته بسیار مهم درباره معامله با الگوهای قیمتی تایید شدن الگو محدودیت های معامله در پولبک ها است و تا زمانی که یک الگو تایید نشده است ما مجاز به باز کردن پوزیشن نیستیم. به عبارت دیگه اگر قصد داریم به کمک این الگو در بورس به معامله بپردازیم تا وقتی که به طور کامل الگوی سقف یا کف دوقلو تایید نشده است ما مجاز به خرید یا فروش سهام بر طبق این الگو نیستیم. اما تاییدیه این الگو چیست؟

زمانی الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است که خط گردن الگو شکسته شود. شکست یک سطح قیمتی یعنی عبور قدرتمند قیمت از سطح مورد نظر (عبور قیمت با یک کندل با بدنه بلند) و بسته شدن حداقل یک کندل دیگر در آن سمت سطح مورد نظر. به این ترتیب میتوانیم بگوییم خط گردن شکسته شده است و الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است و حالا مجاز به انجام معامله هستیم. از علائم شکست خط گردن افزایش حجم معاملات است که این امر البته الزامی نیست.

توجه کنید قرار نیست ما پیش داوری کنیم و به محض اینکه قیمت نتوانسته است از قله یا دره قبلی عبور کند بگوییم الگوی سقف یا کف دوقلو در حال شکل گیری است. این کار کاملا غیر حرفه‌ای است و در بلند مدت به ضرر شما خواهد بود. معامله‌گر حرفه‌ای تا تشکیل کامل الگو صبر میکند و هیچ عجله‌ای در انجام معامله ندارد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اعتبار الگوهای سقف یا کف دوگانه

اعتبار همه الگوهای سقف یا کف دوقولو یا دوگانه با هم برابر نیستند. اما چه مواردی است که اعتبار این الگو‌ها را افزایش میدهد. از این موارد می‌توان به دو مورد بسیار مهم توجه کرد:

  1. سرعت بیشتر حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن حرکت میکند؛
  2. افزایش حجم معاملات در زمانی که قیمت در حال حرکت به سمت خط گردن است.

سرعت حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن نزدیک میشود بسیار مهم است. اگر سرعت حرکت نسبت به حرکت صعودی برای تشکیل قله یا کف دوم بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای مثال الگوی کف دوقلوی زیر را نگاه کنید.

الگوی کف دو قلو

اگر به تصویر دقت کنید متوجه خواهید شد قیمت در زمانی که برای تشکیل کف دوم حرکت کرده است 10 کندل زمان برده است تا خود را از خط گردن به کف دوم رسانده است ولی زمانی که از کف دوم به سمت خط گردن حرکت کرده است تنها با 6 کندل خود را به خط گردن رسانده است و به این ترتیب مشخص است سرعت حرکت در زمان حرکت به سمت خط گردن بیشتر بوده و همین مسئله میتواند اعتبار این الگوی کف دوقلو را بیشتر کند. حال اگر این افزایش سرعت با افزایش حجم معاملات نیز همراه باشد اعتبار الگو بازهم دوچندان خواهد بود.

توجه به این نکات کوچک میتواند در بلند مدت تاثیر زیادی در بازدهی معاملات یک معامله‌گر تکنیکالی داشته باشد.

هر گردی گردو نیست!

بسیاری مواقع شکل ظاهری چارت شبیه الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو است اما به واقع اینگونه نیست. یکی از این موارد که بسیار دیده میشود این است که الگو نسبت به روند قبل از آن بسیار بزرگ است و در واقع به لحاظ زمانی تشکیل الگوی سقف یا کف دوقلو در این مواقع فاقد اعتبار است. برای روشن شدن مطلب به تصویر زیر نگاه کنید.

الگوی سقف دو گانه غلط

الگویی که می‌بینید الگوی سقف دوقلو نیست چراکه نسبت به مرتبه زمانی روند صعودی قبل از خودش بسیار بزرگ است (تقریبا هم اندازه با مرتبه روند قبل خودش است)، در صورتی که زمانی این شکل در نمودار الگوی سقف دوقلو در نظر گرفته می‌شود که نسبت به زمان حرکت روند صعودی قبلی کوچکتر باشد.

بهترین زمان معامله با الگوی سقف یا کف دوقلو

در صورت شکست خط گردن و تایید الگو میتوان به معامله ورود کرد. بنابراین با شکست خط گردن در الگوی سقف دوقلو سیگنال فروش و با شکست خط گردن در الگوی کف دوقلو سیگنال خرید صادر می‌شود.

سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

شکست خط گردن و سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

البته گاهی شکست خط گردن چنان سریع است که فرصت معامله را از ما می‌گیرد. در این مواقع بهترین کار این است که صبر کنیم تا قیمت به خط گردن شکسته شده پولبک بزند و در آن زمان می‌توانیم به معامله وارد شویم.

الگوی سقف و کف دوقلو

حد سود و حد ضرر در استراتژی معامله با الگوهای دوقلو

در یک استراتژی معاملاتی کامل در هنگام ورود به معامله باید حد ضرر و حد سود مشخص شود. حد سود یا هدف قیمتی در هنگام معامله با الگوهای دوقلو بسیار جالب است. در بالا گفتیم که با شکست خط گردن می‌توانیم وارد معامله شویم. در این صورت هدف قیمتی که می‌توانیم حد سود خود را در آن نقطه قرار بدهیم به اندازه ارتفاع الگو است. منظور از ارتفاع الگو فاصله بین خط گردن تا سقف یا کف الگو است. به تصویر زیر نگاه کنید.

حد سود در الگوی دوقلو

منبع تصویر: rasabourse.com

در تصویر بالا یک الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید. H فاصله بین کف‌ها تا خط گردن است. با شکست خط گردن سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمت (حد سود) به اندازه H تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر

در خلال این مقاله گفتیم بهترین زمان برای ورود به معامله بر اساس این الگو زمانی است که قیمت به خط گردن پولبک زده است. این پولبک میتواند داخلی، خارجی یا معمولی باشد (برای آشنایی با انواع پولبک مقاله پولبک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد چیست را مطالعه کنید). در این صورت برای تعیین حد ضرر می‌توانیم سقف یا کف همان پولبکی که به خط گردن زده شده است را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.

حد ضرر در الگوی دوقلو

اگر پولبکی اتفاق نیافتاده و با شکست خط گردن وارد معامله شده‌ایم، شکست دوباره خط گردن در جهت معکوس حد ضرر ما خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به اموزش کامل الگوی سقف و کف دوقلو پرداختیم و نحوه معامله با این الگو را ذکر کردیم. در این زمینه توجه کنید در وهله‌ی اول تا تایید کامل الگو نباید بر اساس آن اقدام به معامله کرد و در وهله دوم اعتبار الگوهای دوقلو در چارت قیمتی با یکدیگر متفاوت هستند.

همچنین توجه کنید این الگو یک الگوی بازگشتی است اما قرار نیست با تشکیل هر الگوی سقف یا کف دو قلو قیمت بدون استثنا تغییر روند دهد، بلکه این فقط یک احتمال قوی است و از این رو تعیین حد ضرر و حد سود بسیار اهمیت دارد. این ذات تحلیل تکنیکال است و تمامی روش‌ها و تحلیل‌های تکنیکالی در فضای احتمالات بیان می‌شود. اگر این موضوع را درک نکنید به زودی مایوس خواهید شد.

در بین افراد مبتدی بسیار شنیده‌ می‌شود که تحلیل تکنیکال در بورس ایران کار نمی‌کند! این جملات خنده‌دار از عدم درک احتمالاتی بودن متدهای تحلیل تکنیکال نشآت می‌گیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

از چه زمانی در بورس و سامانه معاملاتی برای سرخطی زدن شروع به کلیک کنم ؟

از چه زمانی در بورس و سامانه معاملاتی برای سرخطی زدن شروع به کلیک کنم ؟

از چه زمانی در بورس و سامانه معاملاتی برای سرخطی زدن شروع به کلیک کنم ؟

از چه زمانی در بورس و سامانه معاملاتی برای سرخطی زدن شروع به کلیک کنم ؟ یکی از سوالات متداولی که مشترکین توشن از ما میپرسند ، اینست که دقیقا از چه زمانی در صبح یا ظهر شروع به کلیک کنم تا به محض اینکه سامانه معاملاتی باز شد ، بتوانم در سریعترین زمان خرید خود را ثبت کنم ؟ ساعت دقیق بورس چه ساعتی است؟حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که آیا واقعا سیستم معاملاتی در صبح ها راس ساعت ۸.۳۰.۰۰.۰۰۰۰ ( هشت و سی دقیقه و صفر ثانیه و صفر هزارم میلی ثانیه باز می شود ) ؟

و در ساعات بعد از ظهر که گاهی عرضه اولیه ها به آن زمان موکول می شود راس تایم باز خواهد شد ؟؟ یا کمی عقب جلو می شود ، و اینکه چگونه می شود دقیق ترین زمان را مشاهده کرد که با سرور کارگزاری و یا سرور بورس هماهنگ باشد که کلیک خرید یا فروش ما سر موعد ثبت شود ؟

زمان دقیق شروع معاملات بورس در صبح از چه ثانیه و دقیقه ای است ؟

در حالت کلی معاملات از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ انجام می‌ شود و پیش از آن کاربر تنها می‌ تواند سفارش خود را در سامانه ثبت کند ولی امکان خرید و فروش تا پیش از ساعت ۹ وجود ندارد. در روزهای پنجشنبه و جمعه و یا روزهای تعطیل، امکان خرید و فروش در بازار وجود ندارد و ساعت معاملات قراردادهای آتی هم از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ است. ولی طبق اطلاعات جمع آوری شده از کارشناسان کارگزاری های مختلف و همچنین فعالان حوزه بازار سرمایه و متخصصین سرخطی زدن سهام ، زمان شروع معاملات در بازار سرمایه راس زمان باز می شود ، یعنی راس ساعت زیر:

اما چرا گاهی درخواست ما سریعتر از این تایم هم ثبت شده است ؟

این اتفاق به چند دلیل رخ می دهد

تا قبل از این روز ها مشاهده میکردیم که گاهی ۲ ثانیه زودتر هم سفارش ما در سیستم معاملاتی ثبت می شد ، اما آیا الان هم این امکان وجود دارد ؟

جواب خیر است .

طبق آخرین اخبار دریافتی اصلاحات جدیدی که در سیستم های نرم افزاری معاملاتی انجام گرفته ، دیگر معاملات راس ساعت باز خواهد شد و کلیک های جلوتر ثبت می شوند ولی ارسال نخواهند شد البته در برخی کارگزاری ها، ممکن است محدودیتی برای این مورد نیز در نظر گرفته باشند.

این را هم توجه داشته باشید که اگر اینترنت شما از سرعت پایینی برخوردار باشد ، درخواست شما ممکن است چند لحظه جلوتر ارسال شود ولی زمانی که به سرور کارگزاری میرسد راس تایم شده باشد و به همین دلیل کار درست را شما انجام داده اید . ولی اگر از سرور مجازی بورس توشن استفاده می کنید . سعی کنید کلیک های خود را به صورتی که در زیر برای شما تعیین میشود تنظیم کنید.

ارسال سرخطی عرضه اولیه با دقت میلی ثانیه

برای ارسال سرخطی عرضه اولیه با دقت میلی ثانیه لازم است از نرم افزار ها و برنامه هایی که جهت این منظور در نظر گرفته شده است استفاده نمایید. قاعدتا یک میلی ثانیه ( یک ثانیه را هزار قسمت کنید ) واحد زمانی بسیار کوچکی است و امکان سرخطی زدن با این دفت برای انسان وجود نخواهد داشت مگر با نرم افزار هایی که برای این کار برنامه نویسی شده اند و به آنها ربات سرخطی بورس گفته می شود.

ابتدا حتما سعی کنید از نرم افزار های کلیک خودکار که آموزش و لینک دانلود یکی از آن ها در زیر قرار داده شده است استفاده کنید :

سپس سعی کنید تعداد کلیک کلیک ها را حداکثر رو ۱۵ کلیک تنظیم کنید زیرا اگر بیشتر از این کلیک به صورت پشت هم در سیستم ثبت کنید سیستم به صورت خودکار اوردر های شما را بعد از ثبت حذف می کند حتی اوردری که به درستی نشته است .

همچنین فاصله زمانی بین هر کلیک را با توجه به قوانین جدید ، روی ۱۰۰ میلی ثانیه تنظیم کنید تا در هر ۳۰۰ میل ثانیه فقط ۳ کلیک ثبتی داشته باشید

همچنین طوری نرم افزار را تنظیم کنید که از چند ثانیه و یا یک ۱ ثانیه جلوتر شروع به کلیک کند تا ۱ ثانیه بعد از زمان شروع معاملات

برای خرید سرور مجازی بورس توشن روی لینک زیر کلیک نمایید

برای اینکه زمان دقیق ویندوز خود را به صورت میلی ثانیه ملاحظه کنید کافیست از نرم افزار زیر استفاده نمایید

برای تنظیم زمان دقیق ساعت سرور می توانید آموزش زیر را مطالعه نمایید:

استفاده از اینترنت پر سرعت سرور بورس برای سرخطی

سرور مجازی بورس تنها ابزاری است که می تواند دو فاکتور اصلی و مهم سرعت اینترنت بالا و پینگ تایم پایین را برای کاربران بورس میسر کند . سرور بورس یک کامپیوتر قدرتمند است که در مرکز داده برج میلاد از شهر تهران قرار دارد. این کامپیوتر ها که به آن ها Server یا سرور هم گفته می شود با فیبر نوری به شبکه اینترنت اصلی و زیر ساخت کشور متصل هستند. سخت افزار به کار رفته در آنها سخت افزارهای بروز دنیا و سرعت اینترنت بسیار بالا و با کیفیتی را دارند. پینگ سرورهای مجازی بورس صفر و یا یک میلی ثانیه به مقصد اکثر کارگزارهای بورس میزبانی شده در تهران است و شما با استفاده از امکانات این سرورها و ربات های سرخطی زنی که شرکت توشن به صورت رایگان بر روی آنها نصب کرده است می توانید به انجام امور بورسی خود بپردازید.

جدول مقایسه سرعت اینترنت خانگی و سرور مجازی بورس

از سرور بورس چگونه استفاده کنیم ؟

کار کردن با سرور بورس بسیار ساده است. ممکن است استفاده از نام سرور شما را به شک اندازد ولی در صورتی که کار با ویندوز های معمولی را محدودیت های معامله در پولبک ها محدودیت های معامله در پولبک ها بلد باشید با کمک ویدئوهای آموزشی ارسالی می توانید به سادگی به سرور متصل شوید و در محیط سرور کارهای خود را انجام دهید. جالب است بدانید که برای اتصال به این سرور ها می توانید از تمامی تلفن های هوشمند و تبلت ها و رایانه های شخصی استفاده کنید و محدودیتی برای سیستم عامل و این موارد وجود ندارد.

این سرور ها نیازی به خاموش شدن ندارند و می توانند ۲۴ ساعته روشن باشند و هر زمان از شبانه روز که نیاز داشتید به آن ها دسترسی داشته باشید. همچنین شرکت توشن برخلاف اکثر شرکت های ارائه دهنده خدمات مشابه، هیچ گونه محدودیتی بر روی این سرور ها در نظر نگرفته است و شما می توانید به راحتی نرم افزار ها و ربات های مختلف را بر روی این سرور ها نصب کنید و با آن ها کار کنید.

سرعت اینترنت این سرور ها هم بسیار بالا بوده و در این سرور ها قطعی وجود ندارد لذا می توانید با خیالی آسوده به کارهای خود بپردازید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.