اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


پیشنهاد وبسایت نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان برای مطالعه بیشتر : چگونه مالیات خود را کاهش دهیم ؟

آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم

آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم : در ادامه جلسات آموزش اصول حسابداری قبلی، پس از بررسی درآمدها و هزینه ها، سرمایه گذاری مجدد و برداشت و نحوه بستن آنها در پایان دوره مالی و آموزش طرز تهیه تراز آزمایشی، در این قسمت با موضوع ” اصلاح حساب ها ” آموزش های لازم ارائه خواهد شد.

اصلاح حساب ها

در طول دوره مالی حسابدار نسبت به بررسی، تحلیل و ثبت حساب ها اقدام می نماید و لیکن در مواردی نیاز است که حساب ها و عملیات درج شده، مورد بررسی مجدد قرار گیرد و برای آنها ثبت های حسابداری اصلاحی درج گردد.

اهمیت موضوع بسیار بالاست و لذا توضیه می شود فیلم آموزشی ارائه شده را با دقت مشاهده و نکات مهم را یادداشت فرمایید تا در حوزه حسابداری کاربردی و در بازار کار مورد استفاده قرار دهید.

در صورتی که اصلاح حساب ها به درستی در یک سیستم حسابداری صورت نپذیرد، صورت های مالی و بالاخص صورت سود و زیان حاوی ارقام صحیح نحواهد بود.

اصلاح حساب ها موجب می شود هزینه های هر دوره از محل درآمد های همان دوره منظور شود و نیز اصل واقعیت را نیز شامل می شود.

اصلاح حساب ها به دو مرحله کلی تقسیم می شود :

 • در طول دوره حسابداری
 • در پایان دوره حسابداری

در ادامه به ارائه توضیحات هر یک از این دو می پردازیم.

اصلاح حساب ها در طول دوره حسابداری

به صورت کلی مراحل حسابداری در طول دوره مالی به شرح زیر است :

مرحله اول : جمع آوری اطلاعات

مرحله دوم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی

مرحله سوم : ثبت معاملات در دفتر روزنامه

مرحله چهارم : نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

مرحله پنجم : تهیه تراز آزمایشی

مرحله ششم : اصلاح حساب های دفترکل

توضیحات کاملی در خصوص هر یک از مراحل حسابداری فوق الذکر، در جلسات آموزشی قبلی ارائه شده است.

نحوه اجرای مراحل حسابداری در طول دوره

در فیلم آموزشی ارائه شده، همچون جلسات قبلی، کلیه موارد همراه با مثال عملی ارائه گردیده است تا بازده آموزشی بهتری را داشته باشد.

در خصوص نحوه اجرای مراحل حسابداری در طول دوره نیز همراه با مثال توضیحات کاملی ارائه شده است.

در ادامه به بیان حساب هایی که دارای پروسه های اصلاحی هستند، خواهیم پرداخت و توضیحاتی در هر قسمت ارائه خواهد شد.

پیش پرداخت بیمه

موسسات معمولاً اموال خود را در مقابل خطرهای احتمالی نظیر آتش سوزی و سرقت، بیمه و خسارت وارده را از این طریق جبران می نمایند.بدین منظور حق بیمه ای به شرکت بیمه پرداخت و در ازای آن شرکت بیمه با صدور بیمه نامه ای جبران خسارت احتمالی را در طول دوره مشخصی از زمان تا میزان معینی تقبل می کند.

اگر مبلغی که بابت حق بیمه پرداخت می شود به بیش از یک دوره مالی مربوط شود، پیش پرداخت محسوب و معمولاً در حسابی به نام پیش پرداخت بیمه منظور می شود.

حساب پیش پرداخت بیمه یکی از انواع حساب های دارایی است که با سپری شدن مدت بیمه نامه به هزینه تبدیل می شود.

توضیحات کاملی در خصوص نحوه به هزینه تبدیل نمودن پیش پرداخت فوق الذکر در فیلم آموزشی ارائه گردیده است.

پرداخت عوارض شهرداری

با توجه به این که عوارض شهرداری مربوط به یک دوره مالی است، مبلغ مربوطه را در حساب هزینه همان اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ دوره درج می نمایند.

بنابر این این حساب جزو حساب های هزینه است و حسب توضیحات قبلی، در پایان دوره نیز مانند سایر هزینه ها بسته می شود.

پیش دریافت درآمد

گاهی موسسات قبل از تحویل کالا یا انجام دادن خدمت، وجوهی از مشتریان خود دریافت می نمایند. چنین وجوهی درآمد محسوب نمی شود زیرا اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ درآمد، تنها در صورت تحویل کالا یا انجام دادن خدمت تحقق می یابد.

وجوهی را که موسسات قبل از تحویل کالا یا انجام دادن خدمت دریافت می نمایند، پیش دریافت درآمد است و موسسه را به تحول کالا یا انجام دادن خدمت در آینده متعهد می کند.

حساب پیش دریافت درآمد جزو حساب های بدهی است و لذا دارای مانده بستانکار می باشد.

خرید ملزومات

اجناس مصرفی که برای استفاده در عملیات یک موسسه خریداری می شود، بدون آن که قصد فروش آنها در کار باشد، ملزومات نامیده می شود.

انواع ملزوماتی که در موسسات مورد استفاده قرار می گیرد به قرار زیر است :

 • ملزومات اداری
 • ملزومات فروش
 • اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟
 • ملزومات فنی
 • ملزومات بهداشتی

ملزوماتی که در طی یک دوره خریداری می شود نوعی پیش پرداخت هزینه به حساب می آید و معمولاٌ به بک حساب دارایی به نام ” ملزومات ” بدهکار می شود.

ملزومات مذکور ممکن است به صورت نقد یا نسیه خریداری شود که در فیلم آموزشی با ذکر مثال، حالت های مختلف آن مورد بررسی و آموزش قرار داده شده است.

مراحل حسابداری در پایان دوره مالی

در پایان دوره مالی حسب توضیحات قبلی، حساب های موقت بسته می شود و در خصوص هر یک از حساب های فوق الذکر، اصلاحیه های مربوطه تعیین و در دفاتر ثبت می گردد و پس از تهیه ترازآزمایشی، نسبت به بسته حساب های دائم و تهیه ترازنامه نیز اقدام می گردد که توضیحات کامل در فیلم آموزشی ارائه شده است.

سرفصل های ارائه شده در آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم، به شرح زیر است :

 • مراحل حسابداری در طول دوره مالی
 • مرحله اول : جمع آوری اطلاعات مالی
 • مرحله دوم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی
 • مرحله سوم : ثبت معاملات در دفتر روزنامه
 • مرحله چهارم : نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل
 • نحوه اجرای مراحل حسابداری در طول دوره مالی
 • مرحله پنجم : تهیه تراز آزمایشی
 • بخش دوم : مراحل حسابداری در پایان دوره مالی
 • مرحله ششم : اصلاح حساب های دفترکل
 • حساب های دائم و حساب های موقت

با توجه به اهمیت و کاربردی بودن موضوع اصلاح حساب و تاثیر مستقیم این موضوع بر روی صورت های مالی، امیدواریم با ارائه مطالب آموزشی در این فیلم، توانسته باشیم گامی در راستای ارتقای سطح علمی شما برداشته باشیم.

اصول پذیرفته شده حسابداری

شما در حال خواندن مقاله ” اصول پذیرفته شده حسابداری “ در وبسایت نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان می باشید :

اصول پذیرفته شده حسابداری

قواعد و مبانی حاکم بر اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و گزارش عملیات مالی و رویدادهای موثر یر یک موسسه را اصول حسابداری می گویند.

این اصول عمومی حسابداری نحوه تعیین سود و چگونگی گزارش وضعیت مالی را مشخص می نماید.

اصول پذیرفته شده حسابداری عبارتند از :

۱- اصل بهای تمام شده تاریخی

۲- اصل تحقق درآمد

۴- اصل افشای کامل

اصل بهای تمام شده تاریخی :

بر اساس این اصل ، دارایی ها در زمان تحصیل بر مبنای ارزش معاملاتی اولیه اندازه گیری و ثبت میگردند. به بیان دیگر دارایی ها همواره به ارزش متعارف آنچه در روز مبادله واگذار می شود و بدهی ها معادل وجه نقد جاری مبادله اندازه گیری و شناسایی می گردد.

تفاوت بین ارزش معاملاتی نقدی و ارزش بدهی در سررسید، تحت عنوان هزینه تامین مالی ثبت می گردد.

دارایی های ثابت مشهود در زمان های پس از شناخت اولیه به مبلغ دفتری (بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و هرگونه ذخیره کاهش در ارزش) در ترازنامه گزارش می گردد.

اصل تحقق درآمد :

این اصل معیاری برای زمان شناسایی درآمد می باشد.

بر اساس اصل تحقق درآمد ، درآمدها در هنگام تحقق شناسایی می گردد. لذا زمانی در صورت سود و زیان گزارش می گردد که شروط زیر برقرار باشد :

 • فرآیند کسب سود کامل یا تقریبا کامل شده باشد.
 • درآمد وقابلیت وصول آن به نحو معقول قابل اندازه گیری باشد.

پیشنهاد وبسایت نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان برای مطالعه بیشتر : چگونه مالیات خود را کاهش دهیم ؟

در مورد فروش اعتباری کوتاه مدت در صورت تحقق همه شرایط زیر و البته پس از تعهد خریدار مبنی بر اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ پرداخت در آینده، می توان درآمد را شناسایی نمود.

 • انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار
 • قابل اندازه گیری بودن مبلغ درآمد به صورت اتکاپذیر
 • وجود شواهد کافی که نشان از ورود جریان منافع اقتصادی به درون واحد تجاری باشد.
 • قابل اندازه گیری بودن هزینه های لازم در ارتباط با کالای فروخته شده به نحو معقول و قابل اطمینان

اصل تطابق :

بر اساس این اصل هزینه ها و درآمدهای هر دوره باید منطبق باشند.

به بیان دیگر درآمدهای ایجاد شده و هزینه های در راستای تحصیل آن درآمدها باید در یک صورت سود و زیان گزارش گردند.

می توان گفت درآمدها بر اساس اصل تحقق شناسایی شده و سپس هزینه های انجام شده منطبق با آن درآمدها طبق اصل تطابق تعیین می شوند. برای شناخت هزینه ها، اصل تطابق رویکرد های زیر مبنا قرار می دهد.

رابطه علت و معلولی؛ که ارتباط علت و معلولی برخی از هزینه ها با درآمدها را بیان می دارد.

با توجه به این رویکرد، پورسانت پرداختی به بازاریاب، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های بسته بندی به عنوان هزینه شناسایی و با درآمد همان دوره تطبیق داده می شود.

تخصیص منطقی و سیستماتیک؛ که براساس این رویکرد مخارج تحمیل شده جهت تحصیل دارایی که طی چندین دوره مالی واحد تجاری منتفع سازد و انقضای بخشی از بهای تمام شده دارایی در ایجاد درآمد طی چند دوه موثر باشد، هزینه ها شناسایی و با درآمد منطبق می شود.

مستهلک نمودن بهای تمام شده یک دارایی که در طی عمر مفید خود به واحد تجاری انتفاع می رساند مثالی از این رویکرد است.

شناسایی بلادرنگ؛ بر اساس این رویکرد در صوت عدم وجود رابطه علت و معلولی هزینه شناسایی و با درآمد تطبیق داده می شود. برای مثال می توان به هزینه های حقوق و تبلیغات اشاره نمود.

اصل افشای کامل :

فرآیند ارائه هرگونه اطلاعات درباره رویدادها و وقایع مالی در متن صورتهای مالی یادداشت های توضیحی به صورتی که به طور معقول بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تأثیرگذار باشد، افشای کامل می گویند.

اطلاعات حسابداری در قالب صورتهای مالی اساسی (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجه نقد، صورت وضعیت حقوق مالکانه) و یادداشت های توضیحی ارائه می شود.

اطلاعاتی که حائز بیشترین اهمیت باشند، در اولویت گزارشگری قرار می گیرند. صورتهای مالی اساسی بیانگر اطلاعات فراوانی است که در طی سال از رویداد های مالی استخراج شده است.

نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان نرم افرازی جامع و یکپارچه برای حسابداری کسب و کارهای کوچک و متوسط است. شما می توانید با ثبت نام در سایت نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان به مدت 14 روز از تمامی امکانات آن به صورت رایگان استفاده نمایید.

هزینه‎ های قابل قبول مالیاتی چگونه مشخص می شوند؟

هزینه‎ های قابل قبول مالیاتی چگونه مشخص می شوند؟

از منظر قانون مالیات های مستقیم هزینه های صورت گرفته در واحدهای اقتصادی به دو دسته هزینه‎های قابل قبول و هزینه های غیر قابل قبول تقسیم می شوند. هزینه قابل قبول هزینه‎هایی هستند که در در زمان رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی مورد قبول واقع می‎شوند و مبلغ آنها از درآمد مودی قابل کسر است. بر عکس این مورد، هزینه های غیر قابل قبول هزینه هایی هستند که مورد قبول کارشناسان مالیاتی قرار نمی گیرند و اصطلاحا رد می شود و مبلغ آنها از درآمد مودیان مالیاتی کسر نمی شود. نکته مهمی که باید بدانید این است که مبنای نصمیم گیری کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد دهزینه ها، معمولا تطبیق یا عدم تطبیق هزینه ها با معیارها و ضوابط ذکر شده در قانون مالیات های مستقیم است ( البته گاهی سلیقه و تصمیم شخصی کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه ها دخیل است).

معیارها و مواردی که مبنای تایید یا رد هزینه ها قرار می گیرد در ماده ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است که در ادامه آنها را با هم بررسی می کنیم:

هزینه قابل قبول مالیاتی

هزینه قابل قبول مالیاتی

شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم:

در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی توضیح داده شده است. در ادامه ابتدا متن کامل ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن و پس از آن هم توضیحات تکمیلی درباره ماده ۱۴۷ را مشاهده می کنید:

‌ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

توضیح ماده ۱۴۷:

با دقت در ماده ۱۴۷ متوجه می شویم که هزینه های قابل قبول باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱- در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می تواند صورتحساب، مدارک پرداخت و … باشد
۲ – منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.
۳- حد نصاب‌های مقرر شده بابت هزینه ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هرینه ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه ماموریت خارجی است هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی شود.

۴- هزینه های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می گردد به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می شود و شما نمی توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.

۵- پرداخت هزینه های بالای ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلا در قانون مالیات های مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره هزینه های بالای ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرابط ذکر شده در ماده ۱۴۷ از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.

لیست هزینه های قابل قبول مالیاتی:

در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ذکر شده است:

ه

۱ ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌.
۲ ـ هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس‌ مقررات استخدامی مؤسسه اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ به شرح زیر:
الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب ـ مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری‌، پاداش‌، عیدی‌، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق العاده ‌مسافرت‌.
(نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد)
ج ـ هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت ‌بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان‌.

د ـ حقوق بازنشستگی‌، وظیفه‌، پایان خدمت طبق مقررات ‌استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین ‌موضوعه‌ مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط‌.
هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات ‌مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه ‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان‌امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.
و ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ‌مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

۳ ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف‌.
۴ ـ اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد.
۵ ـ مخارج سوخت‌، برق، روشنایی‌، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌.
۶ ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی ‌مؤسسه‌.

۷ ـ حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که ‌مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران وپرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.)
۸ ـ هزینه‌های تحقیقاتی‌، آزمایشی و آموزشی‌، خرید کتاب‌، نشریات و لوح‌های فشرده‌، هزینه‌های بازاریابی‌، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه‌، بر اساس آیین نامه‌ای که به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی‌و دارایی می‌رسد.

۹ ـ هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت‌ و دارایی مؤسسه مشروط بر این که‌:
اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به ‌عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده ‌باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌می‌رسد.

۱۰ ـ هزینه‌های فرهنگی‌، ورزشی اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ و رفاهی کارگران پرداختی به ‌وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هرکارگر.
۱۱ ـ ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که‌:
اولاً ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی‌کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
توضیح: یکی دیگر از شرایط پذیرش هزینه مطالبات سوخت شده، وجود شکایت قانونی از بدهکاران می باشد.

۱۲ ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به ‌دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های ‌بعد استهلاک‌پذیر است‌.
توضیح: هزینه های فوق فقط در صورتی که در برگه های ابلاغ مالیاتی اعلام شده باشد در سال های بعد مورد قبول می باشد و باید از سود سال بعد کسر شود.
۱۳ ـ هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده‌ مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴ ـ هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.

۱۵ ـ مخارج حمل و نقل‌.
۱۶ ـ هزینه‌های ایاب و ذهاب‌، پذیرایی و انبارداری‌.
۱۷ ـ حق‌ الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل‌حق‌العمل ـ دلالی ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزینه ‌حسابرسی و خدمات مالی و اداری‌ و بازرسی‌، هزینه نرم افزاری‌، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه‌، سایر هزینه‌های‌کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس‌قانونی‌.

۱۸ ـ سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به ‌بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی ‌مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹ ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال‌از بین می‌روند.
۲۰ ـ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار وتعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱ ـ هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده ‌باشد.

۲۲ ـ هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی‌ مربوط به فعالیت مؤسسه‌.
۲۳ ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول‌.
۲۴ ـ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول‌ حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های ‌مختلف از طرف مؤدی‌.
۲۵ ـ ضایعات متعارف تولید.

۲۶ ـ ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال ‌مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷ ـ هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت‌ یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
۲۸ ـ هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای‌کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

تبصره ۱ ـ هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ ـ مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیراشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده ‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند ۲ این ماده‌ خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ ـ در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های ‌تعاونی‌، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون‌شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن ‌و در مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون ‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/ ۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه‌ محسوب می‌شود.
نکته: هزینه هایی که به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته و در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده، نیز جز هزینه های قابل قبول می‎باشد.

مهم:

هزینه های ذکر شده در ماده ۱۴۸ در صورتی توسط سازمان امور مالیاتی قبول می شوند که شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ را داشته باشند.

کارشناسان مالیاتی به منظور تعیین سود مشمول مالیات، مبلغ هزینه های غیر قابل قبول را به سود ابرازی مودی اضافه می کنند تا بتوانند مالیات را محاسبه کنند.

حسابداری چیست و تعریف حسابداری کدام است ؟

تعریف حسابداری نیک تدبیر

حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی را سرمایه می گویند .

معادله حسابداری بصورت زیر می باشد

دارایی ها = بدهی + سرمایه

انواع داراییها عبارتست از
 • نقد و بانک
 • حسابها و اسناد دریافتنی
 • موجودی مواد و کالا
 • پیش پرداختها و سپرده ها
 • داراییهای ثابت
 • سرمایه گذاریها
انواع بدهیها به شرح زیر می باشد
 • حسابها و اسناد پرداختنی
 • تسهیلات دریافتی
 • ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ترازنامه

صورت حسابی است که دارایی ها و بدهی ها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد و در تهیه آن می بایست به این نکات توجه کنیم :

 • نوشت عنوان
 • واحد اندازه گیری
 • طرفین ترازنامه
 • ترتیب نوشت داراییها
 • ترتیب نوشت بدهیها
 • موازنه

صورتحساب سود و زیان

چگونگی و نتیجه فعالیتهای یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان میدهد .

مفاهیم ، شناخت و اندازه گیری در حسابداری به ۳ دسته تقسیم میشود :

ا-مفروضات حسابداری

۲-اصول حسابداری

۳-میثاقهای محدود کننده حسابداری

مفروضات حسابداری عبارتند از :

الف-فرض تفکیک شخصیت

ب-فرض تدوام فعالیت

ج-فرض واحد اندازه گیری

د-فرض دوره ی مالی

اصول حسابداری عبارتند از :

الف-اصل بهای تمام شده ی تاریخی

ب-اصل شناخت درآمد

ج-اصل تطابق هزینه ها با درآمد

میثاقهای محدود کننده ی حسابداری که کاربرد مفروضات و اصول حسابداری را محدود می سازد عبارتند از

۱۰ اصل اولیه و تعریف شده حسابداری با بالاترین درجه اهمیت

تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا حسابدارتان اصرار دارد معاملات کسب و کارتان را جدا از معاملات شخصی تان نگاه دارید؟ این به خاطر آن نیست که حسابدارتان می خواهد کار خودش را ساده ترکند(گرچه بله معاملات جدا قطعا کار را ساده تر می کنند!)

۱۰ اصل اولیه و تعریف شده حسابداری با بالاترین درجه اهمیت

۱۰ اصل اولیه و تعریف شده حسابداری با بالاترین درجه اهمیت

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۱.فرض ماهیت اقتصادی مستقل

تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا حسابدارتان اصرار دارد معاملات کسب و کارتان را جدا از معاملات شخصی تان نگاه دارید؟ این به خاطر آن نیست که حسابدارتان می خواهد کار خودش را ساده ترکند(گرچه بله معاملات جدا قطعا کار را ساده تر می کنند!)

و اما دلیلی که این حرف خود را رها نمی کنند؟اصل فرض ماهیت اقتصادی مستقل. به بیان ساده این اصل بدان معنا است که یک کسب و کارماهیتی مستقل دارد و باید همانگونه هم با آن رفتار کرد.(و به همین دلیل است که گاهی«فرض ماهیت مجزا» هم به آن اطلاق می شود.اگرتعریفِ این اصل ساده حسابداری را بدانید، دلیل اصرار حسابدارتان را برای باز کردن حساب مجزا بهتر درک خواهید نمود.این کسب و کار ۱۰۱ است.

حتی در یک مالکیت تنها، جایی که فعالیت کسب و کار شما دراظهارنامه مالیاتی تان منعکس می شود، فرض ماهیت مستقل اقتصادی مصداق دارد.این بدان دلیل است که از لحاظ حقوقی کسب و کار شما می تواند مستقل از شما وجود داشته باشد. و ضمنا اگر در مسیر کسب و کارتان تصمیم به ادغام گرفتید زندگی را برایتان سهل تر خواهد کرد.

۲-فرض ثبات واحد پولی

اصل فرض ثبات واحد پولی اجبار به ثبت کلیه فعالیت ها درواحد پولیِ واحد می نماید.به همین خاطر است که باید زحمتی دو چندان برای تکمیل دفترداریِ معاملات خارجی تان متحمل شوید.

فرض دیگری تحت این اصل بنیادین حسابداری آن است که قدرت خریدِ ارز رایج طی زمان ثابت می ماند. به بیان دیگر تورم در گزارش های مالی یک کسب و کار مد نظر قرار داده نمی شود حتی اگر کسب و کار برای دهه های متمادی وجود داشته باشد.

۳-فرض دوره زمانی خاص

یک ترازنامه همواره اطلاعات تاریخ خاصی را گزارش می نماید.صورت سود و زیان که صورت درآمد نیز نامیده می شود یک طیف تاریخی را در بر می گیرد.تمام صورت های مالی باید این دوره زمانی را برای فعالیت مورد گزارش به منظورِ مفهوم دار نمودنشان برای بازبینی شان منعکس نمایند.

خلاصه کلام:تاریخ ها واقعا و واقعا با اهمیت هستند.همیشه صورت های مالی تان را برای تاریخ ها چک کنید.یک ترازنامه گزارش را با الفاظی از قبیل«آنطور که در تاریخِ» یا«در تاریخ» یک تاریخ خاص نمودار می سازد. صورت های سود و زیان همواره نشان می دهند برای دوره تاریخی خاصی هستند.

اصل هزینه در حسابداری نشان دهنده آن است که هزینه یک آیتم در گزارشگری مالی تغییر نمی کند. بنابراین حتی اگر چیزی را در سالی که ارزش آن سیر صعودیِ بالایی داشته است خریده باشد-مثلا ساختمان- اگر چه ارزش نسبی بازار آن تغییر کرده است، حسابداران باز هم همیشه دارایی را با میزانی که معامله شده بود گزارش خواهد کرد.

دانستن تعریفِ این اصل چیزی بسیار مهم به دارندگان کسب و کارهای کوچک می آموزد:این که بسیار مهم است که هزینه با ارزش اشتباه نشود.ارزش اجناس در طول زمان تغییر می کند و این در سود یا زیان فروش دارایی ها منعکس می شود همینطور در بخش ثبت استهلاک.اگر نیاز به ارزشیابی واقعی کسب و کارتان بدون فروش داراییهایتان دارید بهتر است یک متخصص در ارزشیابی کسب و کارتان بیاورید و نه این که متکی به صورت راههای مالی تان باشید.

۵-اصل افشای کامل

اصل افشای کامل اصل حسابداریِ عموما پذیرفته شده ای است که بیشترین سر خط اخبار را به خود اختصاص می دهد.تحت این اصل بنیادین حسابداری، یک کسب و کار ملزم به افشای تمامی اطلاعاتی است که مربوط به عملکردِ صورت های مالی اش در یادداشت های همراهِ صورت ها می شود است.این اصل کمک می کند اطمینان حاصل کنیم که سهامداران و سرمایه گذاران از هیچ بعدِ گزارش های مالی دچارانحراف نمی شوند.

۶-اصلِ تداوم فعالیت یک واحد تجاری.

این اصل که نام دوم آن« اصل بی مرگی» است، فرض می کند کسب و کار به بقای خود ادامه خواهد داد و با تاریخ اتمام کار نامعلوم عملکرد خواهد داشت. دانستن این اصل بنیادین حسابداری، کمک می کند متوجه شویم چرا شناسایی هزینه ها را به دوره حسابداری آتی به تعویق می اندازیم.اگر یک حسابدارمطمئن باشد که احتمالا کسب و کارمجبور به تسویه خواهد شد باید این را تحت اصولِ GAAP افشا نماید.

به دلایل مربوط به مالیات، بسیاری از کسب و کارهای کوچک عملکرد بر مبنای نقدی را انتخاب می نمایند، بدان معنا که درآمد زمانی که نقدینگی دریافت می شوند گزارش می شود و هزینه ها هنگامی که نقدینگی خرج می شود( یا زمانی که کارت اعتباری تان شارژ می شود) گزارش می شود. اما بسیاری از کسب و کار ها ملزم به گزارشگریِ کلیه اطلاعات مالی بر مبنای تعهدی هستند که بیشتر به دلیل اصل تطابق است.

تحت اصل حسابداری تطابق، فروش ها و هزینه های مورد استفاده برای تولید این فروش ها در دوره حسابداری واحد گزارش داده می شود.این هزینه ها می توانند شامل حقوق، کمیسیون های فروش، هزینه های سربارخاص و غیره شود.

حتی اگر اظهارنامه مالیاتی شما مبنای نقدی داشته باشد، ممکن است حسابدارتان گزارش های مالی را بر مبنای تعهدی تنظیم نماید.مبنای تعهدی منعکس کننده اصل تطابق است و تحلیل بهتری از عملکرد و سودزایی کسب و کارتان نسبت به صورت های بر مبنای نقدی اراﺋه دهد.

۸-اصل شناساییِ درآمد

تحت مبنای تعهدیِ حسابداری،درآمد هنگام اکتساب گزارش می شود صرف نظر از زمان پرداخت واقعیِ محصول یا خدمات.مشابهِ اصل تطابق،اصل بنیادین حسابداریِ شناسایی درآمد به شکلی دقیق درآمد یا عایدی را هنگامی که فروش انجام می شود گزارش می نماید حتی اگربرای مشتری تان صورتحساب می فرستید یا پرداخت را در زمانی دیرتردریافت می کنید.

اصل اهمیت یکی از دو اصل بنیادینی است که اجازه می دهد حسابدار از بهترین قضاوتش در ثبت یک معامله یا رسیدگی به یک اشتباه استفاده کند.

ما اغلب اصل اهمیت را هنگام مغایرت گیری مجموعه ای از دفاتر یا تکمیلِ یک اظهارنامه مالیاتی در حال عمل می بینیم.اگر حساب با میزان نسبتا اندکی ازاندازه کلِ کسب و کار صاف می شود ممکن است مغایرت بی اهمیت تلقی شود.مغایرت های بی اهمیت می تواند در زمان خرید شناسایی شود اما هزینه های با اهمیت باید طی زمان مستهلک شوند.

در این جا مهم برای حسابدار مهم است که قدرت استفاده از نظر حرفه ای اش را داشته باشد. از آنجا که کسب و کارها در همه اندازه ها وجود دارند-میزانی که می تواند متنابه –یا با اهمیت برای یک کسب و کار باشد می تواند برای دیگری غیر متنابه-یا بی اهمیت- باشد.

اصل محافظه کاری اصل دیگری است که به حسابدار اجازه می دهد از بهترین قضاوت خود در یک وضعیت استفاده کند.وقتی بیش از یک راه قابل قبول برای ثبت یک معامله وجود داشته باشد، اصل محافظه کاری حسابدار را برای انتخاب بهترین گزینه برای کسب و کار که با آن کار می کنند ،تعلیم می دهد.

این از اهمیت بسزایی برخوردار است که درک کنیم تنها زمانی به این اصل بنیادین حسابداری استناد می شود که به هر حال حسابدار بتواند معامله را به عنوان قابل قبول ثبت نماید.این به حسابدار اجازه نمی دهد که سایر اصول حسابداری را کاملا نادیده انگارد.

چگونگیِ بهبود یافتن روابط شما با حسابدارتان در اثر استفاده از این اصول حسابداری

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که همه کسب و کار ها از سوی قانون ملزم به پیروی از GAAP نیستند. با این حال بیشتر حسابداران اصرار به پیروی از آنها دارند صرف نظر از این که آیا کسب و کار شما از سوی قانون ملزم به پیروی از GAAP است یا خیر. و همانطور که «روز مالیات» نزدیک می شود می توانیم ایده این که داشتن حسابرسی به چه شکل غیر قابل باوری ترسناک است را دریابیم،لذا نزدیک بودن به این اصول اولیه حسابداری تضمین می کند که هیچ شبهه ای در خصوص صحت صورت های مالیِ شما وجود ندارد.

همچنین باید به این اصول مثل یک زبان نگریست.ممکن است شما با یک حسابدار یا دفترداردر کل مسیرحیات کسب و کاری تان کار نکنید اما درک این اصول کمک می کند با هر کسی که در این جایگاه قرار دارد ارتباط برقرار کنید و همیشه زبانی را که با آن تکلم می کنند ،تصمیماتی اتخاذ می کنند و چراییِ آنها را درک کنید.

با در نظر گرفتن همه این موارد،درکِ موازین این اصول حسابداری به شما کمک خواهد کرد بعضی از درخواست های حسابدارتان را درک کنید یا متوجه شوید چرا یک فرایند آنگونه که هست تنظیم می شود.ضمنا برای شناسایی چیزهایی که در سوابق مالی تان وجود ندارند مسلح خواهید بود پس می توانید این موارد را هنگامی که به منصه ظهور می رسند مورد رسیدگی قرار دهید نه زمانی که دیگرلاینحل شده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.