معامله به عنوان منبع اصلی درآمد


معادله حسابداری و فرمول آن

فرمول معادله حسابداری که به عنوان معادله ترازنامه نیز شناخته می شود، دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سهام است.معادل انگلیسی معادله حسابداری (Accounting Equation) می باشد.

این معادله پایه تمامی معادلات حسابداری است. این معادله باید توسط اطلاعات موجود در ترازنامه یک شرکت پشتیبانی شود. معادله حسابداری پایه و اساس حسابداری دوگانه است زیرا نشان می دهد که همه دارایی ها با وام گرفتن پول یا پرداخت پول به سهامداران شرکت تأمین می شوند.

مانند تمام معادلات ریاضی در معادله حسابداری هم دو طرف تساوی باید با یکدیگر برابر باشند. و این معادله همیشه ثابت است و هیچ چیز دیگری نباید آن را به هم بزند.

ترازنامه نمایش دقیق تر و پیچیده تری از معادله حسابداری است و منطبق بر معادله حسابداری می باشد. این نشان می دهد که کل دارایی های یک کسب و کار برابر است با کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام. به عبارت دیگر، تمام کاربردهای سرمایه (دارایی ها) برابر با تمام منابع سرمایه است (بدهی: بدهی ها و حقوق صاحبان سهام).

روش دیگر برای بررسی معادله آن:

حقوق صاحبان سهام = دارایی ها - بدهی ها

معادله حسابداری را اغلب معادله حسابداری اساسی می نامند.

سه عنصر در فرمول معادله حسابداری کدامند؟

فرمول معادله حسابداری / فرم معادله حسابداری

فرمول حسابداری :

دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام

بنابراین، بیایید نگاهی به همه عناصر معادله حسابداری بیندازیم.

درک معادله حسابداری

درک معادله حسابداری :

وضعیت مالی هر کسب و کار، کوچک یا بزرگ، بر اساس دو جزء اصلی ترازنامه ارزیابی می شود: دارایی ها و بدهی ها. حقوق صاحبان سهام، بخش سوم ترازنامه است. معادله حسابداری نمایانگر نحوه ارتباط این سه جزء مهم با یکدیگر است. معادله حسابداری معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه نیز نامیده می شود.

در حالی که دارایی ها منابع ارزشمند تحت کنترل شرکت را نشان می دهند، بدهی ها نشان دهنده تعهدات آن است. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که چگونه دارایی های یک شرکت تامین مالی می شود. اگر از طریق بدهی تأمین شود، به عنوان بدهی نشان داده می شود، و اگر از طریق انتشار سهام خالص به سرمایه گذاران تأمین شود، در حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود.

معادله حسابداری به ارزیابی اینکه آیا معاملات تجاری انجام شده توسط شرکت به طور دقیق در دفاتر و حسابهای آن منعکس شده است، کمک می کند.

دارایی ها

اولین قسمت معادله حسابداری دارایی ها است. دارایی ها چیزهایی با ارزش هستند که متعلق به یک کسب و کار هستند.

دسته های مختلفی از دارایی های تجاری شامل دارایی های بلند مدت، دارایی های سرمایه ای، سرمایه گذاری ها و دارایی های مشهود وجود دارد. آنها با وام گرفتن از وام دهندگان، دریافت پول نقد از صاحبان و سهامداران یا ارائه کالا یا خدمات به دست آمدند.

دارایی های جاری کسب و کار شامل پول نقد و حساب های دریافتی است، در حالی که دارایی های بلند مدت شامل اسناد قابل دریافت است. اقلامی مانند تابلو های نقاشی، دارایی و تجهیزات، دارایی سرمایه ای محسوب می شوند. اوراق بهادار متعلق به یک شرکت مانند سهام و اوراق قرضه را سرمایه گذاری می نامند. دارایی های نامشهود موجود در ترازنامه شرکت شامل علائم تجاری، سرقفلی، حق ثبت اختراع و حق چاپ است.

در معادله حسابداری آمده است که مقدار دارایی ها باید برابر با بدهی ها به اضافه ارزش سهامدار یا مالک باشد.

تعهدات

قسمت دوم معادله حسابداری بدهی ها است. تعهداتی که به شرکتها و افراد دیگر بدهکار هستند، بدهی محسوب می شوند و می توانند در زمره بدهیهای جاری و بلند مدت دسته بندی شوند.
بدهی های جاری در یک ترازنامه، سررسید شده در سال، شامل حساب های قابل پرداخت، دستمزد یا حقوق و دستمزد قابل پرداخت و مالیات های قابل پرداخت است. بدهی های بلند مدت معمولاً مربوط به موسسات و بانکهای وام دهنده میباشد و شامل اسکناس های قابل پرداخت و احتمالاً درآمد بدون عایدی است.
درآمد کسب نشده از پولی که هنوز برای خدمات یا محصولی که هنوز تحویل نگرفته اید دریافت کرده اید، تعهدی محسوب می شود.

حقوق صاحبان سهام

قسمت سوم معادله حسابداری حقوق صاحبان سهام است. درآمدی که سهامدار شرکت می تواند پس از پرداخت بدهی ادعا کند حقوق صاحبان سهام است.

حقوق صاحبان سهام برابر است با کل دارایی های یک شرکت منهای کل بدهی های آن این را می توان در ترازنامه یافت و یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت برای تحلیلگران است.

سهامداران ارزش خالص یا دفتری یک شرکت را نشان می دهد.

محدودیت های معادله حسابداری

اگرچه ترازنامه همیشه متعادل می شود، معادله حسابداری اطلاعاتی در مورد عملکرد خوب یک شرکت به سرمایه گذاران ارائه نمی دهد. در عوض، سرمایه گذاران باید اعداد و ارقام را تفسیر کرده و خود تصمیم بگیرند که آیا شرکت دارای بدهی های بسیار زیاد یا بسیار اندک، دارایی های شرکت کافی یا شاید دارایی های شرکت زیاد نیست، یا این که به درستی برای تأمین رشد بلندمدت هزینه های شرکت را تامین مالی می کند.

حسابداری بخش مهمی از اداره یک کسب و کار است. اما، این بدان معنا نیست که شما باید حسابدار باشید تا اصول اولیه را درک کنید. بخشی از اصول این است که چگونه دارایی های خود را پرداخت می کنید با بدهی تأمین می شود یا با سرمایه پرداخت می شود. برای مشاهده تفاوت از معادله حسابداری استفاده کنید.

معادله حسابداری برای چه مواردی استفاده می شود؟

معادله حسابداری برای چه مواردی استفاده می شود؟

در سیستم گزارشگری مالی، یکی از صورتهای مالی (ترازنامه) همچنان نقش اساسی را ایفا می کند و کاربردهای مهمی دارد. ترازنامه، قبل از هر چیز، مالکان را با مدیریت، وضعیت دارایی یک نهاد اقتصادی آشنا می کند. آنها از ترازنامه خواهند فهمید که مالک چه چیزی دارد، یعنی کمیت و کیفیت منابع شرکت که شرکت می تواند در اختیار داشته باشد و چه کسانی در ایجاد این منابع دخیل بوده اند.
ثانیاً، با توجه به ترازنامه، مشخص می شود که آیا شرکت قادر خواهد بود تعهدات خود را نسبت به اشخاص ثالث (سهامداران، سرمایه گذاران، طلبکاران، خریداران، فروشندگان و غیره) به زودی پوشش دهد یا خیر. ثالثاً، محتوای اقلام سرمایه و بدهی امکان استفاده از آن را برای کاربران داخلی و خارجی فراهم می کند. به عنوان شکل اصلی گزارشگری مالی، ترازنامه به شما امکان می دهد ترکیب و ساختار دارایی های یک شرکت، نقدینگی و گردش دارایی های جاری، در دسترس بودن حقوق صاحبان سهام و بدهی ها، وضعیت و پویایی مطالبات و بدهی ها و همچنین اعتبار و قابلیت پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین کنید.

داده های ترازنامه به شما امکان می دهد کارآیی قرار دادن سرمایه شرکت، کفایت آن برای فعالیت های اقتصادی فعلی و آینده، اندازه و ساختار منابع وام گرفته شده و همچنین تأثیر جذب آنها را ارزیابی کنید. بنابراین، ترازنامه آموزنده ترین شکل برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت مالی یک نهاد اقتصادی است و بدون معادله حسابداری، ایجاد این گزارش مالی ممکن نخواهد بود. بنابراین، برای مشاغل بزرگ و کوچک این معادله ضروری است.

برای انجام فعالیتهای اقتصادی، شرکت به بودجه نیاز دارد و این وجوه باید توسط شخصی به شرکت داده شود. وجوه متعلق به شرکت دارایی نامیده می شود. مالک، موسس، بخشی از این دارایی ها را ارائه می دهد. مقدار کل وجوه کمک شده توسط آنها سرمایه اولیه نامیده می شود.

اگر مالک تنها کسی باشد که مشارکت داشته باشد، معادله دارایی = دارایی صاحب منصفانه خواهد بود. با این حال، دارایی ها ممکن است توسط شخص دیگری که مالک نیست، مشارکت داشته باشد. بدهی شرکت به این دارایی ها بدهی نامیده می شود. بنابراین، در حال حاضر این معادله به شکل زیر ظاهر می شود: دارایی ها = بدهی ها و حقوق صاحبان سهام.
سمت چپ و راست معادله همیشه با هم منطبق هستند زیرا دارایی های یکسانی از دو نظر در نظر گرفته می شوند. برابری در دو طرف معادله برای همیشه حفظ می شود و به تعداد معاملات تجاری بستگی ندارد.

نکته: معادله حسابداری به ثبت دقیق کلیه معاملات حسابداری کمک می کند. با این حال، حتی اگر متعادل باشد، هیچ تضمینی برای حذف اشتباهات یا تقلب وجود ندارد. علاوه بر این، نمی تواند اطلاعات زیادی در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران برای درک بیشتر تراز ها باید جداگانه به تجزیه و تحلیل امور بپردازند.
چرا معادله حسابداری همیشه در تعادل است؟

هر تراکنش مالی حداقل شامل دو حساب است. این نشان می دهد که یک کسب و کار چه چیزی دریافت کرده و چه چیزی در عوض داده است. به عنوان مثال، می تواند به صورت نقدی (دارایی ها کاهش یابد) برای به دست آوردن موجودی (افزایش دارایی ها) یا گرفتن وام از بانک، همزمان افزایش دارایی ها و بدهی ها را به همراه می آورد.

یعنی تغییرات می تواند در یک طرف معادله صورت پذیرد و یا یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ معادله.

معادله حسابداری نقش مهمی را به عنوان اساس سیستم حسابداری دوبل یا همان 2 طرفه ایفا می کند.

معادله حسابداری و ارتباط آن با جهان هستی و زندگی انسان ها

معادله حسابداری معمولاً به صورت دارایی = بدهی + خالص ارائه می شود. این بدان معناست که مجموع دارایی های یک کسب و کار، همه چیز از پول نقد گرفته تا دارایی تا صورت حساب های پیش پرداخت، باید برابر مجموع بدهی های آن (بدهی ها، وام ها و اجاره نامه ها، درآمد معوق) به علاوه هرگونه حقوق صاحبان سهام در آن تجارت باشد. این معادله از دو جهت قابل بررسی است. اول، همیشه همه چیز رو به متعادل شدن می رود. اگر یک کسب و کار، دارایی جدیدی به دست آورد، باید از دارایی دیگری (مانند پول نقد)، از بدهی (مانند وام) یا از حقوق صاحبان سهام (مانند سود انباشته) برای این کار استفاده کند. این تغییر سرمایه من را به یاد اولین قانون ترمودینامیک از کلاس شیمی دبیرستان می اندازد، انرژی ایجاد یا نابود نمی شود. من معتقد هستم که پول صرفاً نوعی انرژی است که ما برای ایجاد زندگی در این جامعه معامله می کنیم و تغییر می دهیم. یادگیری استفاده از این انرژی، به جای ترسیدن از آن، بخش مهمی از ایجاد رفاه است. در تمام طول روز، در هر روز از زندگی خود، چرخه هایی را معامله می کنیم که وقتی به درستی کار می کنند، دائماً متعادل می شوند. تجارت بر اساس زمان و منابع مبادله پول است. ما به کمک هم در مورد نیازهایمان برای درمان مشابه در مواقعی که به آنها نیاز داریم مبادرت می کنیم، همه دنیا اینگونه کار می کنند. من صبح زود از خواب بیدار می شودم که از زمان بدست آمده برای مدیتیشن، مطالعه و ورزش استفاده می کنم. منطقی است که در نظر بگیریم که در زندگی و مشاغل خود چه معامله می کنیم و در آن تجارت چه چیزی دریافت می کنیم. این گونه می توانید تعادل را احساس کنید. انرژی از بین نمی رود بلکه تبدیل می شود، زمان از بین نمی رود بلکه در کار دیگری استفاده می شود. این تعادل در تمام دنیا باقی است و نمونه بارز آن نیز در معادله حسابداری آشکار هست.

مثالی از معادله حسابداری:

برای شرکتی که حسابهای دقیق دارد، هر معامله تجاری حداقل در دو حساب آن نشان داده می شود. به عنوان مثال، اگر یک کسب و کار از یک نهاد مالی مانند بانک وام بگیرد، پول وام گرفته شده دارایی های شرکت را افزایش می دهد و بدهی وام نیز به میزان معادل افزایش می یابد.

یا به عنوان مثال اگر یک کسب و کار با پرداخت پول نقد مواد اولیه بخرد، منجر به افزایش موجودی (دارایی) و کاهش سرمایه نقدی (دارایی دیگر) می شود. از آنجا که در هر معامله انجام شده توسط یک شرکت دو یا چند حساب تحت تأثیر قرار می گیرد، سیستم حسابداری به عنوان حسابداری دوبار نامیده می شود.

نتیجه نهایی در مورد محاسبه معادله حسابداری

معادله حسابداری فرمولی حیاتی برای درک و معامله به عنوان منبع اصلی درآمد در نظر گرفتن آن در مورد سلامت مالی تجارت شماست. معادله حسابداری تقریباً در هر جنبه حسابداری تجاری شما عاملی تاثیر گذار و مهم است.

اسپرد (Spread) چیست + تکنیک‌ها

اسپرد چیست

اسپرد فارکس یک مفهوم اساسی، اما مهم در تجارت است. اگر به طور منظم در بازار فارکس معامله می کنید، باید برای شما یک اصطلاح بسیار آشنا باشد. اگر اینطور نیست، چیزی است که برای تبدیل شدن به معامله به عنوان منبع اصلی درآمد یک معامله گر موفق باید آن را درک کنید. در این مقاله توضیح خواهیم داد که اسپرد چیست، چرا اهمیت دارد، چگونه آن را اندازه گیری کنیم و خیلی چیزهای دیگر!

معنی اسپرد فارکس

در بازارهای فارکس و سایر بازارهای مالی، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی است.

در کارگزاران آنلاین، قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش یک دارایی است، به این معنی که اگر یک موقعیت را باز کنید و بلافاصله آن را ببندید، دقیقاً برابر با اسپرد ضرر خواهید داشت.

بنابراین، زمانی که معامله ای را باز می کنید، قبل از اینکه بتوانید به طور بالقوه شروع به کسب سود کنید، باید بازار به میزانی معادل اسپرد به نفع شما حرکت کند.

برای کارگزاران آنلاین، اسپرد فارکس یکی از منابع اصلی درآمد آنها به همراه کمیسیون و کارمزد سوآپ است. اسپرد می تواند ثابت یا متغیر باشد، اگرچه اکثر کارگزاران آنلاین اسپردهای متغیر را ارائه می دهند.

چگونه اسپرد اندازه گیری می شود

در بازار FX، پیپ چهارمین رقم بعد از نقطه اعشار در نرخ ارز است و در پیپ است که اسپرد فارکس اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال، اگر GBP/USD در حال حاضر با 1.29300/1.29310 معامله می شود، می بینیم که تفاوت بین این ارقام 0.0001 است. بنابراین می توان گفت اسپرد یک پیپ است.

اسپرد برای هر کارگزار متفاوت است و همچنین به نوسانات و حجم معامله در یک ابزار بستگی دارد. EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز است و معمولاً از کمترین اسپرد برخوردار است.

نحوه محاسبه ارزش اسپرد در فارکس

همانطور که در بالا دیدیم، اسپرد فارکس بر حسب پیپ اندازه گیری می شود، اما چگونه می توانیم آن را به یک ارز قابل تشخیص تبدیل کنیم؟

ارزش نقدی اسپرد به اندازه قراردادی که معامله می کنید بستگی دارد، زیرا این اندازه هر پیپ را تعیین می کند.

در فارکس، برای محاسبه مقدار پیپ در ارز مظنه (دومین ارز فهرست شده در یک جفت) 0.0001 را در اندازه قرارداد ضرب می کنید.

به عنوان مثال، معامله 1 لات پوند/دلار آمریکا (100000 واحد پوند) ارزش پیپ 10 دلار (0001/100000 در دومین ارز فهرست شده) را به همراه خواهد داشت. شاید راه ساده‌تر برای بررسی این موضوع این باشد که، برای همه جفت‌های ارز (به استثنای جفت‌هایی که از ین ژاپن استفاده می‌کنند)، اندازه قرارداد 1 لات، ارزش پیپ 10 واحد از ارز مظنه را به دست می‌دهد.

برای جفت ارزهای مظنه شده به ین ژاپن، یک پیپ دومین رقم بعد از نقطه اعشار است، به این معنی که در محاسبه بالا به جای 0.0001، از 0.01 استفاده می شود.

بنابراین، اگر مثال خود را از بخش قبل ادامه دهیم، جایی که محاسبه کردیم که اسپرد برابر با 1 پیپ است، می‌توان گفت که هزینه اسپرد برای اندازه معامله 1 لات 10 دلار خواهد بود.

عوامل موثر بر اسپرد در معاملات

اسپرد تحت تأثیر عوامل زیر است:

نقدینگی دارایی مورد معامله
وضعیت بازار
حجم معامله یک ابزار مالی
اسپردها به دارایی پایه ای که معامله می شود بستگی دارد. هر چه یک دارایی بیشتر معامله شود، بازار آن نقدشوندگی بیشتری دارد. هر چه بازار نقدینگی بیشتری داشته باشد، اسپردها کوچکتر یا «مقدارتر» هستند. در بازارهایی با نقدینگی پایین، یا بازارهای «نازک»، مانند بازار گاز طبیعی، اسپردها بیشتر است.

اسپردها نیز معامله به عنوان منبع اصلی درآمد با توجه به شرایط بازار متفاوت است. معمولاً در طی اعلامیه‌های اقتصاد کلان و دوره‌های نوسان زیاد، اسپردهای بزرگ‌تری وجود دارد.

اگر قصد دارید همزمان معامله کنید که فدرال رزرو اعلامیه ای را اعلام می کند، یا بانک مرکزی اروپا جلسه ای را برنامه ریزی کرده است، انتظار اسپردهای بالاتر را داشته باشید.

قبلاً اشاره کردیم که برخی از کارگزاران اسپرد ثابت ارائه می کنند، با این حال، توجه به این نکته مهم است که در طی اعلامیه های اقتصاد کلان و دوره های نوسانات بالا، این کارگزاران ممکن است نتوانند تضمین کنند که اسپردهای خود ثابت باقی می مانند.

در نهایت، حجم می تواند بر اسپرد تاثیر داشته باشد. اگر تجارت شما به قدری بزرگ است که بازار را علیه شما به حرکت در می آورد، بازارساز احتمالاً اسپرد خود را برای جبران ریسک اضافی که انجام می دهد تنظیم می کند. در عمل، بازارهای FX به قدری نقد هستند که بعید است معاملات خرده فروشی بر قیمت بازار تأثیر بگذارد.

معاملات با سامانه واگذار می شود / مشاوران املاک فقط متعاملین را به یکدیگر معرفی می کنند

معاملات با سامانه واگذار می شود / مشاوران املاک فقط متعاملین را به یکدیگر معرفی می کنند

تجارت‌نیوز نوشت :آشفته شدن بازار مسکن و گرانی سونامی‌وار در این بازار درگیر رکود، عاملی برای اجرای قانون فراموش شده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است. اما آیا مشاوران املاک خانه را گران کرده‌اند؟

به گزارش افزایش شدید قیمت اجاره‌بها و در پی آن گرانی بی‌سابقه قیمت مسکن باعث شد در گام اول انگشت اتهام به سوی مشاوران املاک گرفته شود. این در حالی است که قیمت مسکن با توازن، افزایش توزیع و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا و ایجاد بازار رقابتی به جایگاه واقعی خود بر می‌گردد. ضمن اینکه تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.

با وجود این، در شرایط کنونی برخی مسئولان نظارت بر روند فعالیت مشاوران املاک را اقدام مناسبی برای کنترل بازار می‌دانند. در همین رابطه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درصدد اجرای قانون فراموش شده و کاهش نقش آنها در بازار مسکن شد.

رئیس سازمان ثبت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مشاوران املاک حق تنظیم قراردادهای خرید و فروش رهن و اجاره و سایر قراردادها به عنوان دلال یا واسطه را ندارند. آنها تنها می‌توانند متعاملین خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر و غیره را به هم معرفی کنند.

بنا به گفته رئیس سازمان ثبت یک سامانه به این منظور در حال راه‌اندازی است تا دیگر مشاوران املاک تنها متعاملین را به یکدیگر معرفی کنند و انجام معامله و دریافت کد رهگیری از طریق سامانه صورت گیرد. اتفاقی که تا به امروز با واکنش اعضای هیات مدیره و رئیس اتحادیه مشاوران املاک همراه نبوده است. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن پایان دوره مدیریت رئیس اتحادیه هیچ اقدام و یا واکنشی تا به امروز صورت نگرفته است.

حال این سوال مطرح می‌شود آیا اجرای این قانون به کاهش مشاوران املاک منجر می‌شود؟ طبق نظرسنجی‌های میدانی صورت گرفته این روند می‌تواند در آینده چنین تاثیری داشته باشد.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که چرا تا به امروز مشاوران املاک نسبت به این قضیه که می‌تواند حیات شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد واکنشی نشان نداده‌اند.

مشاورین املاک محدود می شوند/ حق دلالی و عقد قرار داد ندارند فقط معرف خواهند بود

از سوی دیگر احتمالا دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک هم با تغییر همراه می‌شود. به گونه‌ای که در شرایط جدید دیگر قیمت منطقه‌ای معیار دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک قرار می‌گیرد. این مهم در کاهش درآمد افراد فعال در این شغل تاثیر بسزایی دارد.

قیمت منطقه‌ای ملک از قیمت واقعی ملک بسیار پایین‌تر است. به عنوان مثال در هر نقطه‌ای از کشور یک ملک که قیمت واقعی آن پنج میلیارد تومان اعلام می‌شود، قیمت منطقه‌ای که سال به سال سازمان امور اقتصاد و دارایی آن را در قالب یک دفترچه اعلام می‌کند، ممکن است حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان باشد.

این موضوع در دریافت حق کمیسیون ( ۲۵ دهم درصد) تاثیر عجیبی دارد. آن هم در شرایط که خرید و فروش در بازار مسکن در رکود سنگینی قرار گرفته است. حال در چنین شرایطی آیا باز هم درآمد مشاوران املاک سکه خواهد بود؟ هر چند این مصوبه هیات وزیران باید در سازمان ثبت از طریق هیات عالی نظارت ابلاغ شود. اما ابلاغ و اجرای این مصوبه راه طولانی ندارد.

محدود کردن مشاوران املاک به بهانه کنترل قیمت مسکن

یکی از دلایل اجرای قوانین مورد بحث کنترل قیمت و به تعادل رسیدن بازار مسکن است. هر چند نمی‌توان نقش مشاوران املاک را در گرانی و بر هم ریختن بازار خرید و فروش و رهن و اجاره نادیده گرفت اما باید یادآور شد که بازار مسکن در ایران به صورت دستوری اداره نمی‌شود و وضع قوانین جدید احتمالا تاثیر چندانی در این بازار سوت و کور نخواهد داشت.

ضمن اینکه تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.

سیستم مالیاتی آلمان

Das Bild zeigt einen Schreibtisch, auf dem einzelne Seiten einer Steuererklärung liegen. Am Schreibtisch sitzt ein Mann, der die Steuererklärun mit Hilfe eines Taschenrechners und Stift ausfüllt.

در سوپر مارکت، کافه ها، پمپ بنزین، هنگام دریافت حقوق و دستمزد، همیشه وهمه جا مالیات پرداخت می کنیم. این مالیات منبع اصلی درآمد برای دولت هستند و دولت برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد. این مالیات معمولا برای مهد کودک ها و مدرسه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، ساخت و ساز جاده ها، حقوق معلمان، افسران پلیس، سازمان آتش نشانی، سیاستمداران و خیلی از موارد دیگر توسط دولت به مصرف میرسد و بدون درآمدهای مالیاتی دولت نمی تواند مسئولیت های خود را انجام دهد.

از سوی دیگر دولت با ایجاد سیستم مالیاتی میخواهد عدالت اجتماعی را ارتقا دهد، به همین دلیل کسانی که درآمد بیشتری دارند باید نسبت به افرادی که پول کمتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند. اطلاعات عمومی در مورد اینکه چگونه مالیات پرداخته میشود را در صفحه پرداخت مالیات بخوانید.

چه مواردی را باید بدانم؟

هنگام خرید، ما به عنوان مصرف کننده مالیات بر فروش (Umsatzsteuer یا هم Mehrwertsteuer ) پرداخت می کنیم. از این رو در اصل همه باشنده گان آلمان مالیات پرداخت می کنند. اما هدف از اصطلاح مالیه دهندگان (Steuerzahler) عموما افراد یا شرکت هایی هستند که مالیات بر عایدات میپردارند. بنابراین هرکسی که درآمد دارد مالیات بر درآمد (Einkommenssteuer) را پرداخت می کند. برای کارکنان این مالیات به معنای مالیات بر حقوق و دستمزد (Lohnsteuer) است. شرکت های بزرگتر مانند (GmbH) یا (AG باید مالیات شرکتی (Körperschaftssteuer) و تجارتی (Gewerbesteuer) هم پرداخت کنند.

بر علاوه مالیات عمومی برای همه، اینکه دیگر چه نوع مالیاتی باید پرداخت کنید بستگی به شرایط هر فرد دارد. به عنوان مثال افرادی که به عنوان حیوان خانگی سگ نگهداری میکنند باید از آن مالیات پرداخت کنند و همچنان مالیات اتومبیل و ماشین آلات هم وجود دارد. اطلاعات کلی در مورد انواع مالیات را می توان در وب سایت وزارت دارایی فدرال آلمان Bundesfinanzministeriums مشاهده کرد.

اگر محل اقامت اصلی شما آلمان باشد و یا در آلمان مجبور به پرداخت مالیات باشید، یک شماره شناسایی مالیاتی (Steueridentifikationsnummer) دریافت خواهید کرد. این یک شماره ۱۱ رقمی است که به صورت جداگانه به شما اختصاص داده می شود و در طول زندگی همچنان معتبر خواهد بود. شماره شناسایی مالیاتی برای تسهیل ارتباط با اداره امور مالیات (Finanzamt) در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، هر وقت موردی را به اداره امور مالیات گزارش می دهید یا درخواست می کنید، باید شماره شناسنایی مالیاتی خود را بنوسید و همچنان برای اظهارنامه مالیاتی خود هم به این شماره احتیاج دارید. گاهی اوقات کارفرمایان، اداره کار و یا بیمه درمانی شماره شناسنایی مالیاتی را درخواست می کنند .اگربرای اقامت در آلمان خود را به اداره شهرداری ثبت کنید، شماره شناسایی مالیاتی خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد. اگر این شماره را فراموش کنید، میتوانید آن را در برگه تصفیه مالیاتی سالانه و یا اعلامیه ارزیابی مالیات خود پیدا کنید. در غیر این صورت، می توانید از اداره امور مالیات مرکزی فدرال Bundeszentralamt für Steuern درخواست کنید.

مالیات بر درآمد مهمترین مالیات در آلمان است. این نوع مالیات بیشترین درآمد برای دولت را به ارمغان می آورد و هم کارفرمایان وهم کارگران پرداخت می کنند و تقریبا همه افراد را در بر میگیرد. در آلمان هفت نوع درآمد مختلف وجود دارد که باید برای شان مالیات بر درآمد پرداخته شود:

 • درآمد از کار مستقل
 • درآمد از کار با یک کارفرما
 • تجارت
 • کشاورزی و جنگلداری
 • درآمد از سرمایه
 • رهن و اجاره
 • همچنین سایر درآمدهای ذکر شده در قانون مالیات بر درآمد، مانند حقوق بازنشستگی و غیره

برای بعضی از درآمد ها لازم نیست مالیات بردرآمد پرداخت کنید. این موارد شامل کمک هزینه والدین (Elterngeld)، ​​کمک هزینه بیکاری (Arbeitslosengeld)، بافوگ (BAföG) و بورس های تحصیلی میشوند. همچنان اگربه مقدار کم کار میکنید و یا درآمد شما پایین تر از کمک هزینه اولیه (Grundfreibetrag) است، مالیات بر درآمد پرداخت نمیکنید. کمک هزینه اولیه (Grundfreibetrag) برای هر سال تعین می شود و در حال حاضر (از ابتدای سال ۲۰۲۲) معادل ۹۹۸۴ یورو در سال است. اگر درآمد شما زیر این مقدار باشد، دیگر نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد ندارید. اما در غیر این صورت: هرکسی که در آلمان اقامت داشته باشد و درآمد کسب کند، باید مالیات بر درآمد را بپردازد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر در آلمان اقامت دارید و در اداره أحوال نفوس ثبت نام کرده اید، باید از تمام درآمد خود در آلمان - از جمله درآمدهایی که در خارج از کشور بدست می آورید مالیات پرداخت کنید.

مالیات بر دستمزد نوعی خاصی از مالیات بر درآمد است. اگر کارمند هستید باید مالیات برحقوق و دستمزد (Lohnsteuer) پرداخت کنید. نکته ویژه در مورد مالیات برحقوق و دستمزد، شکل ارزیابی آن است، زیرا به طور خودکار از حقوق شما توسط کارفرمای شما کسر می شود و به اداره امور مالیات (Finanzamt) منتقل می شود. معافیت مالیاتی و وضعیت تاهل شما توسط درجات مختلف مالیاتی (Steuerklassen) بطور مستقیم مورد توجه قرار می گیرد. بسته به اینکه آیا شما متاهل، مجرد، بیوه یا مجرد هستید، مقدار مالیات مختلفی پرداخت می کنید. در صفحه اطلاعاتی ما بنام تهیه گزارش مالی و پرداخت مالیات در این مورد بیشتر بخوانید.

افرادی که به عنوان کارمند با یک کارفرمای مشخص قرارداد دارند و کار می کنند درکلاس های مالیاتی مختلفی طبقه بندی می شوند. کلاس های مالیاتی (Steuerklassen) به کارفرمای شما کمک می کند تا مالیات برحقوق و دستمزد شما را محاسبه کند. طبقه بندی کلاس های مالیاتی بستگی به این دارد که ماهانه چقدر پول دریافت می کنید و چه مقدار مستقیم به اداره مالیات می رود. در کل شش کلاس مالیاتی وجود دارد. اداره امور مالیات (Finanzamt) نظر به مشخصات زندگی و درآمد، شما را دریکی از این شش کلاس اختصاص می دهد.

اینکه کدام طبقه مالیاتی به شما اختصاص داده شده است به چندین عامل بستگی دارد:

کلاس مالیاتی اول: این کلاس شامل کلیه کارکنانی میشود که مجرد، مطلقه و بیوه هستند و به تنهایی زندگی میکنند.

کلاس مالیاتی دوم: این کلاس پدران ومادران مجرد را شامل می شود که به همراه فرزند خود در یک آپارتمان زندگی می کنند. پدر یا مادر مجرد باید مستحق کمک هزینه کودک شود و در یک خانه به تنهایی بدون یک بزرگسال دیگر زندگی کند. اگر شرایط کلاس مالیاتی دوم را دارید ولی هنوز در کلاس مالیاتی دوم وارد نشده اید با استفاده از فرم درخواست کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ این کلاس مالیاتی را از اداره امور مالیات درخواست کنید. در این کلاس مقدار مالیات کمتر از کلاس اول است.

کلاس مالیاتی سوم: این کلاس معمولا برای افرادی که خانم و یا شوهر شان فوت شده و هنوز دوباره ازدواج نکرده اند به اصطلاح بیوه نامیده میشوند (در سال فوت و سال بعد) اعمال می شود. زوجین متاهل در صورتی که شریک زندگی شان کار نکند یا درآمد بسیار پائین داشته باشد هم میتوانند این کلاس مالیاتی را انتخاب کنند. سپس شریک زندگی شان به طور خودکار در کلاس مالیاتی پنجم طبقه بندی می شود.

کلاس مالیاتی چهارم: این کلاس مالیاتی استاندارد برای زوجین متاهل است. همینکه ازدواج کنید، به طور خودکارشامل کلاس مالیاتی چهارم میشوید. این کلاس هنگامی مفید خواهد بود که زوجین تقریبا حقوق مشابهی داشته باشند.

کلاس مالیاتی پنجم: برای افراد متاهل است که شریک زندگی شان در کلاس سوم قرار داسته باشد.

کلاس مالیاتی ششم: اگر علاوه بر شغل خود، کارهای جانبی دیگری نیز داشته باشید، به این کلاس مالیاتی اختصاص خواهید یافت.

اگر شرایط زندگی شما تغییر کند، کلاس مالیاتی شما هم ممکن است تغییر کند. در صورت جدایی و یا طلاق گرفتن از همسرتان، فوت همسر، اگر یک پدر یا مادر مجرد باشید و صاحب طفل شوید، اگر علاوه بر شغل اصلی خود یک کار جانبی دیگر هم به عهده بگیرید و یا ازدواج کنید، کد مالیاتی شما عوض میشود.

یک بررسی اجمالی کلاس مالیاتی را می توانید در وب سایتLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. انجام دهید. فرم درخواست تغییر کلاس مالیاتی برای همسران خود را می توانید به صورت آنلاین در سایت „Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern“ پیدا کنید. توجه داشته باشید که معمولاً فقط یک بار در سال می توانید کلاس مالیاتی خود را تغییر دهید وحداکثر تا تاریخ ۳۰ نوامبر در هرسال.

لطفا توجه داشته باشید: افرادی که مستقل کار میکنند و کارمند نیستند، مالیات بر حقوق و دستمزد پرداخت نمی میکنند بلکه مالیات بر درآمد پرداخت می کنند. بنابراین آنها به کلاس های مالیات برحقوق و دستمز تقسیم نمی شوند.

انواع مالیات چیست ؟

انواع مالیات

امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان با موضوع مالیات آشنایی دارند. مالیات از مباحث با اهمیت بین مردم و دولت ها می باشد و به این صورت است که مردم باید برای تامین هزینه های عمومی مبلغی را به دولت ها پرداخت کنند. در گذشته مالیات تنها به عنوان منبع درآمدی برای دولت ها به حساب می آمد ولی امروزه و علی الخصوص در کشور های پیشرفته به عنوان وسیله ای در جهت برپایی سیاست های عدالتی و کاهش فشار بر گروه های کم درآمد کاربرد دارد.

در این مقاله در ابتدا مالیات را تعریف می کنیم و به طور دقیق توضیح می دهیم که مالیات چیست. سپس انواع مالیات در ایران را معرفی می کنیم و به توضیح دسته بندی آن ها می پردازیم و تفاوت های آن ها را بررسی می کنیم. در ادامه مقاله نیز منابعی برای مطالعه بیشتر و توضیح جامع تر موضوعات در دسترس شما قرار داده شده است.

مالیات چیست؟

مالیات قسمتی از درآمد های جامعه یا قسمتی از سود فعالیت های اقتصادی است که سهم دولت می شود، چون امکانات و ابزار دسترسی به این درآمدها را دولت برای مردم فراهم کرده است. به عبارت دیگر مالیات نوعی هزینه اجتماعی می باشد که طبق قانون باید توسط مردم به دولت پرداخته شود تا ضمن تامین مخارج عمومی، توانایی جایگزینی این منابع و امکانات فراهم شود.

در اغلب کشور ها، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی برای دولت به شمار می‌رود و مبلغی است که طبق قانون و به صورت بلاعوض با استفاده از اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می شود.

تعریف مالیات ویژگی های زیر را داراست:

 • بلاعوض است
 • طبق قانون انجام می شود
 • تحمیلی است

انواع مالیات کدامند؟

حال که به سؤال مالیات چیست پاسخ داده شد، می توانیم انواع مالیات را به شما معرفی کنیم. طبق قوانین مالیاتی در ایران، مالیات به دو دسته کلی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. اگر پرداخت کننده مالیات یا مودی مالیاتی یک نفر باشد، آن مالیات مستقیم محسوب می شود و اگر پرداخت کننده آن برای دولت نامشخص باشد به آن غیر مستقیم می گویند. مانند مالیاتی که به طور غیر مستقیم روی کالا ها و خدمات اعمال می شود.

مالیات در اروپا

در اکثر معامله به عنوان منبع اصلی درآمد کشورها مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت شناخته شده و روش‌های مختلفی برای گرفتن مالیات وجود دارد که یکی از این روش‌ها که در حدود ۱۵۰ کشورها مرسوم است مالیات بر ارزش افزوده می‌باشدکه خود در طی چند مرحله واردات، تولید و توزیع از کالا و خدمات ارائه شده دریافت می‌شود در هر کشوری نرخ مالیات در هر مرحله بین ۳الی۲۵ درصد متغیر است.

در همه کشورهای جهان سه نوع سیستم مالیاتی وجود دارد: مالیات مبتنی بر محل اقامت، مالیات مبتنی بر شهروندی، مالیات سرزمینی. درمورد مالیات مبتنی بر محل اقامت باید گفت اگر در هر کشوری شما ۱۸۳ روز اقامت داشته باشید مشمول قانون مالیات بر درآمد می‌شوید. در صورتی که شهروند یک کشور محسوب شوید درآمدتان از هر جای جهان که باشد باز مشمول مالیات برآمد هستید.

برای روشن‌تر شدن موضوع، به بررسی هر دسته از این مالیات ها و مصادیق آن ها می پردازیم.

انواع مالیاتهای مستقیم

مالیات علاوه بر آنکه یک نوع هزینه‎ ی اجتماعی به منظور توسعه و اداره ی کشور است وسیله ای در جهت شکل گیری نظام اقتصادی به شمار می‌رود. مالیات‌‌های مستقیم جزو مالیات بر ثروت-درآمد هستند که به طور مستقیم از دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می شوند. مالیات های مستقیم به دو بخش کلی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می‌شوند.

مالیات بر دارایی

پایه و مبنای مالیات بر دارایی ، ثروت مسئول پرداخت مالیات یعنی مودی مالیاتی است. در واقع مالیات بر دارایی از آنچه که شخص از پیش به دست آورده و یا به او ارث رسیده دریافت می شود. این نوع از مالیات به دو دسته مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.
معرفی انواع مالیات بر دارایی

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث مهم ترین نوع مالیات بر دارایی محسوب می شود و مالیاتی است که از اموال و دارایی فرد پس از فوت وی دریافت می شود. در واقع دولت از دارایی و ثروت در حال انتقال شخص متوفی به وراث مالیات می گیرد. طبق ماده 19 قانون مالیات های مستقیم اموال متوفی چه در ایران و چه خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبه های قابل وصول بعد از کسر هزینه کفن و دفن و بدهی متوفی و واجبات مالی و عبادی شامل این قانون می شوند.

مالیات حق تمبر

مالیات حق تمبر طبق ماده 44 تا ماده 51 قانون مالیات های مستقیم به وسیله الصاق و ابطال تمبر بر مدارک ، اسناد و اوراق در جهت رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا بودن آنها از مودی اخذ می شود.

مالیات بر درآمد

می توان گفت مالیات بر درآمد مهم ترین نوع مالیات است که توسط دولت از درآمد اشخاص و شرکت ها (نه ثروت آن ها) دریافت می شود. این نوع مالیات طبق درآمد پرداخت کننده مالیات متغیر است و اغلب درصدی از درآمد قابل مالیات گیری را شامل می شود. معمولا نرخ مالیات با افزایش میزان درآمد افزایش پیدا می کند.
معرفی انواع مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد مشاغل

اگر به عنوان شخص حقیقی فعالیت می کنید اعم از تجاری ، خدماتی و یا پزشکی و از این طریق درآمدی کسب می کنید شامل مالیات بر درآمد مشاغل می شوید و باید مالیات پرداخت کنید. نحوه ی اخذ این نوع مالیات نیز براساس خود اظهاری مودی می باشد.

مالیات بر درآمد حقوق

این نوع از مالیات بخش مهمی از درآمد های دولت را تشکیل می دهد و شامل تمامی اشخاص حقیقی می شود که برای شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی)کار می کنند و حقوق دریافت می کنند. پرداخت آن توسط کارفرما و پس از کسر از حقوق اشخاص می باشد.

مالیات بر درآمد املاک و مستغلات

مقصود معامله به عنوان منبع اصلی درآمد از مالیات بر درآمد املاک، درآمد ناشی از اجاره‌ املاک است. طبق قانون، درآمد ناشی از اجاره املاک پس از کسر ۲۵ درصد از مبلغ کل اجاره به‌عنوان هزینه‌ها و استهلاکات شامل پرداخت مالیات می شود. البته اگر شخص حقیقی درآمدی به غیر

 1. از دریافت اجاره نداشته باشد مشمول معافیت هایی از جانب قانون می شود.
 2. لازم به ذکر است علاوه‌بر اجاره، نقل‌و‌انتقال املاک و خالی بودن املاک نیز مشمول مالیات است.
 3. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (انواع مالیات شرکت ها)
 4. طبق قانون از مجموع درآمد شرکت‌های تجاری و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی (مانند موسسات) مالیات اخذ می‌شود. فعالیت‌های انتفاعی به آن دسته از فعالیت‌هایی گفته می شوند که با هدف کسب سود انجام می‌ پذیرند.

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد کشاورزی، یکی از انواع مالیات بر درآمد است. طبق ماده 81 درآمد ناشی از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری، احیای مراتع، جنگل ها و باغات و نوغان داری از پرداخت مالیات معاف هستند.

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر درآمد های اتفاقی شامل درآمد ‌های نقدی و غیر نقدی است که به صورت بلاعوض و به عنوان جایزه و یا از طریق معاملات محاباتی مانند بخشش زمین و یا هبه مالی به دیگری به دست می آید. کلیه درآمد‌های به دست آمده از این طریق شامل مالیات می‌شوند که نحوه پرداخت و میزان آن به نوع درآمد حاصله بستگی دارد و می‌تواند متفاوت باشد.

انواع مالیات های غیر مستقیم

مالیات غیرمستقیم در چند نوع مختلف دسته بندی می شوند که سه تا از مهمترین آن‌ها که در نظام مالیاتی کشور ما اخذ می شود عبارتند از:

 1. مالیات بر واردات
 2. مالیات بر ارزش افزوده
 3. مالیات بر مصرف

مالیات بر واردات

مالیات بر واردات بابت واردات اجناس توسط دولت اعمال می شود و تابع سیاست های کلان بازرگانی و اوضاع اقتصادی کشور است. این نوع مالیات علاوه بر این که یکی از راه های درآمد زایی دولت ها به شمار می رود برای حمایت از تولیدات داخلی به کار گرفته می شود. این دسته از مالیات ها با توجه به ارزش و قیمت کالا ها و یا بر اساس مشخصات کالا مانند حجم و وزن و… مشخص شده و دریافت می گردد.

این گونه از مالیات به صورت زیر از مودیان وارد کننده دریافت می شود:

 • مالیات بر حقوق گمرکی
 • مالیات بر سود بازرگانی
 • مالیات بر واردات اتومبیل
 • مالیات بر حق ثبت سفارش کالا
 • مالیات بر حق ثبت

مالیات بر مصرف

این نوع از مالیات توسط مصرف کنندگان کالا ها و در هنگام خرید آن ها به همراه قیمت کالا پرداخت می شود. طبق قانون، دولت پرداخت آن را بر عهده تولید کنندگان و فروشندگان قرار داده است اما عملا مصرف کنندگان به هنگام خرید کالا ملزم به پرداخت مالیات آن می شوند. این نوع مالیات انواع زیادی دارد که به صورت زیر است:

 • مالیات بر خرید و فروش الکل های صنعتی و طبی
 • مالیات بر فروش سیگار و اخذ از تولید کنندگان و فروشندگان آن
 • مالیاتی بر خرید و فروش اتومبیل
 • مالیات بر فرآورده های نفتی و پتروشیمی و اخذ از تولید کنندگان و فروشندگان
 • مالیات بر خرید و فروش خاویار
 • مالیات بر نوارهای ضبط صوت و تصویری
 • مالیات بر خدمات مخابرات بین المللی و حق اشتراک تلفن های خودکار

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت تفاوت بین کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده است که شامل عرضه کالا ها و خدمات، صادرات و واردات کالا ها می شود. این نوع مالیات در چند مرحله دریافت می شود و در هر مرحله اعم از تولید، توزیع و واردات از هر فعال اقتصادی به فعال اقتصادی دیگر منتقل می شود ولی در نهایت توسط مصرف کننده پرداخت می شود.

مالیات تکلیفی چیست

تا کنون با انواع مالیات و دسته بندی آن ها آشنا شده اید اما ممکن است اصطلاحی به نام مالیات تکلیفی نیز شنیده باشید. مالیات تکلیفی یک روش اخذ مالیات است که وظیفه پرداخت آن بر عهده فرد دیگری غیر از پرداخت کننده آن می باشد. مانند مالیات بر درآمد حقوق که توسط کارفرما از حقوق کارگران کسر می شود. از انواع مالیات تکلیفی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مالیات بر درآمد حقوق
 • مالیات بر درآمد اجاره
 • مالیات بر درآمد حق‌الوکاله
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایران
 • مالیات بر نقل‌ و انتقال سهام
 • مالیات بر ارزش افزوده

تفاوت مالیات مستقیم و غیر مستقیم چیست؟

به عنوان اصلی ترین تفاوت می توان معامله به عنوان منبع اصلی درآمد گفت که مالیات مستقیم با میزان مبلغ مورد نظر که بر آن مالیات تعلق گرفته است رابطه مستقیم دارد و با افزایش مبلغ مقدار مالیات نیز افزایش پیدا می کند، در صورتی که مالیات غیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات مورد نظر اضافه می شود.

مالیات مستقیم از درآمد یک شرکت و یا یک فرد یا مالیات بر اموال او دریافت می شود، در صورتی که در مالیات غیرمستقیم یک واسطه وجود دارد و مبلغ از سازمان یا شخصی دریافت می شود.

تفاوت دیگر این است که مالیات مستقیم باعث کاهش تورم می شود. هنگامی که یک کشور با تورم و مشکلات اقتصادی مواجه می شود قدرت خرید مردم پایین می آید و میزان مالیات مستقیم نیز برای آنان کاهش پیدا می‌کند در حالی که مالیات غیرمستقیم باعث افزایش میزان تورم می شود.

ممکن است بتوانید از پرداخت مالیات مستقیم امتناع کنید ولی فرار از پرداخت مالیات غیر مستقیم امکان‌پذیر نمی باشد.

مالیات مستقیم را نمی توان انتقال داد و این ویژگی را ندارد و در نهایت باید پرداخت شود اما مالیات غیرمستقیم را می توان از شخصی به شخص دیگر منتقل کرد.

کلام آخر

در این مقاله شما را با تعریف مالیات و انواع مالیات در ایران آشنا کردیم. درصورتی که هنوز سوالی درباره مالیات دارید، می‌توانید آن را با ما به اشتراک بگذارید. پرداخت مالیات از مهم ترین فعالیت های مالی در هر کسب و کار و شرکتی است ، پس برای جلوگیری از هر اشتباهی، باید محاسبه مالیات با کمک کارشناسان و حسابداران خبره صورت گیرد اگر شما هم به دنبال دریافت مشاوره مالیاتی و وکالت مالیاتی هستید با ما در ارتباط باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.