راز دستیابی به ثروت بیکران


در این مقاله با بهترین راهکارهای کسب درآمد غیرفعال آشنا می‌شویم!

راز دستیابی به ثروت بیکران

قانون جذب معتقد است تمام چیزهایی‌ که‌ تصور کرده و بر آنها تمرکز می‌کنیم، به سوی ما جذب خواهند شد و آنها را به دست خواهیم آورد!
با آن‌که نکات مثبتی؛ مانند توجه به مفهوم کلیدی «امید» در این قانون نهفته است که می‌تواند به نشاط، طراوت و بالندگی روحی بیانجامد، اما نمی‌توان این قانون ادعایی را کاملاً منطبق با آموزه‌های اسلامی و نیز یافته‌های تجربی دانست.
این قانون مسلماً عمومیت‌ ندارد، ترویج‌کننده انسان‌محوری و آرزو‌پروری است، تفاوتی میان آرزوهای مثبت و اخلاقی با خواسته‌های منفی و غیر اخلاقی نمی‌گذارد و در نهایت ناهمخوان با روایاتی است که صریحاً اعلام می‌کنند که یکی از دلایل شناخت خدا آن است که انسان با تمام تمرکزها، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به آرزوی خود نخواهد رسید و همین عدم موفقیت در پاره‌ای از موارد، خود بهترین دلیل بر آن است که خواست انسان تابع کوچکی از خواست خدا است.

امروزه موضوعی با عنوان «قانون جذب» یا «قانون راز» از سوی برخی رهبران معنوی غرب در حال ترویج است. در کشور ایران این فرضیه در قالب گفت‌وگوهایی؛ مانند «کارگاه‌های موفقیت»، «خانواده خلاق» و . مطرح ‌شده و طرفدارانی نیز دارد.
در «قانون جذب» تنها تأثیر ذهن بر ساحت وجودی انسان و یا حتی تأثیر عادی ذهن بر پدیده‌ها مطرح نیست، بلکه ادعای خلق و آفرینندگی ذهن نسبت به وقایع دنیای خارج مطرح است و تنها ابزاری که جهت آفرینندگی ذهن پیشنهاد می‌شود، عملی ذهنی به نام «تمرکز و تجسم ذهنی» است: [1]
«عمل تجسم، تو را به هر چه بخواهی، متصل می‌کند. تجسم خواسته‌ات، نیروی مغناطیسی ایجاد می‌کند و این نیرو، خواسته‌ات را به سوی تو جذب‌ می‌کند‌«. [2]
«تو همه چیز را به طرف خود جذب می‌کنی: مردم، شغل، شرایط زندگی، وضع سلامتی، ثروت، قرض، شادی، ماشینی که بر‌ آن‌ سوار می‌شوی و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنی. مثل آهن‌ربا همه اینها را به طرف خویش جذب می‌کنی. به هر چه فکر کنی، همان اتفاق می‌افتد. کل زندگی تو‌ تجلی‌ افکاری‌ است که در ذهنت جریان‌ دارند‌«. [3]
خلاصه این‌که؛ قانون جذب می‌گوید: تمام چیزهایی‌ که‌ ما تصور می‌کنیم، به سوی ما جذب خواهند شد.
نکات مثبت قانون جذب
با آن‌که نمی‌توان چنین قانونی را در کلیت آن پذیرفت، اما نکات مثبتی در آن وجود دارد:
1. توجه به مفهوم کلیدی «امید»؛ که می‌تواند به نشاط، طراوت و بالندگی روحی بیانجامد.
2. پذیرش «شعورمندی کائنات»؛ افرادی هستند که اصولاً جمادات را از‌ جهت‌ شعورمندی، هم‌رتبه عدم می‌انگارند، ولی در قانون جذب، بر شعورمندی تأکید شده و این حقیقت پذیرفته شده است.
البته بیان این نکته لازم است که شعورمندی موجودات در متون دینی، دو‌ تفاوت اساسی با‌ قانون جذب دارد: اول این‌که شعور موجودات در اسلام، شعوری نیست که خداوند برای انسان‌مداری آدمیان، در دیگر موجودات قرار داده‌ باشد‌، بلکه‌ این شعور مربوط به درک مبدأ خویش است‌ و نشان‌ از توحیدمحوری هستی و هدفمندی کائنات دارد. در حالی‌که در «قانون جذب» موجودات از این جهت که در خدمت لذت‌طلبی‌ انسان‌ ‏هستند‌ و گوش به فرمان او ایستاده‌اند، دارای‌ درک و شعور معرفی می‌شوند؛ تفاوت دوم این است که در متون اسلامی، نه‌ فقط‌ شعورمندی‌، بلکه چهار مرتبه بالاتر از آن نیز برای تمام کائنات مورد پذیرش ‌ است‌:
1. عبادت، تسبیح و تهلیل؛ [4] 2. علم و معرفت به مبدأ آفرینش‌؛ [5] 3. رشد‌ و تکامل‌؛ [6] 4. هدفمندی مجموع کائنات (هستی).
3. پذیرش «ظرفیت‌ها و استعدادهای شگرف‌ درون‌ آدمی»؛ توجه به استعدادهای روحانی و توانمندی‌های‌ معنوی‌ نفس‌ انسانی، باعث خلق جنبش‌های فراوانی در دنیای‌ امروز‌ شده است. این جریان‌ها که همه نوعی سمت و سوی معنوی و عرفانی دارند، درصدد‌ کشف‌ این گونه گرایش‌های معنوی و جهت‌ دادن‌ این گرایش‌ها‌ در‌ انسان‌ معاصرند که اصل این موضوع، امری مطلوب است و مکاتب مختلف هرچه در پیوند گرایش‌های‌ معنوی‌ انسان با حقیقت هستی توفیق یابند‌، می‌توانند به معنویت‌ راستین‌ نزدیکتر شوند.
نکات منفی قانون جذب و نقدهای آن
همان‌گونه که گفتیم، این قانون را نمی‌توان به صورت کلی و در تمام جوانب آن پذیرفت که اکنون به برخی از دلایل آن اشاره می‌کنیم:
1. عمومیت‌ نداشتن
قانون جذب مدعی است که برای دست‌یابی به اهداف تنها دو شرط لازم است: طلب کردن و تجسم ذهنی بر مطلوب. [7] ابتدا باید گفت که با کمی‌ دقت‌ مشخص می‌شود در حقیقت این‌ دو‌، یک چیزند؛ زیرا کسانی که دست به تصویرپردازی ذهنی می‌زنند، در حقیقت از قبل و یا هم‌زمان با آن، هدف‌گذاری نیز داشته‌اند. اکنون باید دید آیا واقعاً هرجا که این دو شرط وجود داشت، هدف مورد نظر تحقق خواهد یافت؟! و نیز در مواردی که اسباب و علل متعارف در‌ دسترس انسان نیست، این تئوری چند درصد قابل اثبات است؟!
افراد بسیاری دارای اهدافی بودند که دل‌مشغولی شدید آنها را به دنبال داشته تا جایی که به سلامت درونی و روانی‌شان آسیب رسانده است، اما به مراد خویش دست‌ نیافته‌اند. در این‌ موارد، هم تجسم و تمرکز بر مطلوب رخ داده ‌ و هم‌ خواستاری و مطالبه‌گری در نهایت درجه خود موجود بود، اما هدف همچنان دور از نظر بود.
کارگری که در شرایط عادی یک میلیون درآمد دارد و با ابزار تجسم بخواهد این درآمد را به صد میلیون‌ برساند! باید پرسید که در این موارد، تئوری جذب چند درصد قابلیت تحقق دارد؟
کسی که خواندن و نوشتن زبان مادریش را نمی‌داند، با نشستن در کنج خانه‌ و تمرکز بر‌ این‌که به یادگیری کلمات و اصطلاحات زبان خارجی مشغول است، آیا بر آن زبان مسلط خواهد شد؟!
حتی اگر بپذیریم که این تئوری در اندک مواردی پاسخ داده ، باید نسبت آن با‌ مواردی‌ که تمرکز کننده از رسیدن به مطلوب خود ناکام مانده را بسنجیم تا کارآمدی قانون جذب روشن گردد.
2. ناسازگاری با آموزه‌های دینی و ترویج انسان‌محوری و آرزو‌پروری
در قانون جذب مهم، طلبِ خوب است نه مطالبه‌گر خوب؛ یعنی از آن‌جا‌ که‌ تربیت‌ انسان الهی در جذب مطرح نیست، هر کسی که هدفی را‌ انتخاب‌ نماید، صرف نظر از این‌که آن هدف، الهی و یا شیطانی باشد، به عنوان یک ارزش در‌ کائنات‌ ایجاد‌ می‌شود و مطالبه‌گر به هدف خود دست می‌یابد. این از مباحث قابل تأمل در‌ جذب است.
این‌گونه محوریت دادن‌ به‌ خواسته‌ها و تمنیات آدمیان، محصول رویش بذر سکولاریسم و دنیاگرایی است که از زمین اومانیسم روییده است؛ یعنی‌ همان‌ نظام معرفتی که انسان را محور هستی می‌داند و خواسته، لذت و امیال او‌ را‌ اصیل‌ترین اصل در نهاد انسانی می‌داند و همین‌ خواسته‌ها‌ را مبنای نظام تشریع قرار می‌دهد. بنابراین‌، طبیعی‌ است که در جذب، سخنی از خوبی و بدی خواسته‌ها نیست و نظام ارزشی‌ای فراتر‌ از‌ میل و طلب انسان تصویر نمی‌شود‌ و ملاکی‌ برای سنجش‌ مطلوب‌ها‌ معرفی‌ نمی‌گردد.
در چنین نظام‌ معرفتی‌، ارزش انسان نه در بُعد‌ الهی‌ و ملکوتی او، بلکه در خرد زمینی و عقل‏ معاش‌اندیش اوست. نتیجه آن‌که، خردگرایی و عقل‌گرایی‌ اصالت‌ پیدا می‌کند و در نهایت، رفاه‌ و تنعم‌ انسان‌ و خوشی و لذات او‌ تعیین‌کننده مطلوب‌های اوست و بهسازی زندگی‌ ظاهری انسان‌، به جای قرب الهی و کمال معنوی او می‌نشیند.
در چنین نگرشی هر چند خدا به ظاهر انکار نمی‌شود‌، اما انسان‌ها عملاً به بی نیازی از خدا و آموزه‌های وحیانی دعوت می‌شوند. [8]
آیات و نشانه‌های خدا مهم‌ترین موضوعی است که به تفکر در مورد آنها توصیه شده است. پدیده‌هایی که‌ حکایت‌گر‌ مبدأ خویش‌ و آیینه‌ آفریدگارند‌! در قرآن به صورت مشخص، ارزش تفکر در آیات آفاقی و انفسی بارها اعلام شده است:
«یَتَفَکَّرُونَ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض‏». [9]
«أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فی‏ أَنْفُسِهِم‏». [10]
اما قانون جذب نه تنها انسان را به فضایل اخلاقی رهنمون نمی‌شود، بلکه یکی‌ از‌ خطرناک‌ترین امیال انسانی؛ یعنی «آز و طمع» را فعال نموده و بر ساحت‌های متعالی روح انسان حکم‌فرما می‌کند. این میل اگر در وجود انسان فعال گردد، عقل را که یکی از‌ ارزشمندترین‌ قوای‌ انسانی است تضعیف می‌کند. علی(ع) می‌فرماید: «بیشترین زمین خوردن‌های عقل مربوط به جاهایی است‌ که‌ برق طمع جستن می‌کند». [11]
نکته دیگر آن‌که در فرضیه جذب، آنچه شاه کلید محسوب می‌شود‌، تمرکز‌ و تجسم مطلوب است، نه اقدام‌ عملی‌، برنامه‌ریزی‌ و مشورت. در قانون‌ جذب‌ که مدعی است هرآنچه در ذهن تجسم شده و بدان تمرکز شود، به دست خواهد آمد، انسان به‌ چیزی فراتر از ذهن‌گرایی دعوت نمی‌شود‌ و تلاش‌ و راز دستیابی به ثروت بیکران مجاهدتی در کار نیست. انرژی‌ها‌ نه‌ در میدان عمل که در کنجی خلوت به کارگرفته می‌شود. عرصه عمل و تلاش، جای خود را‌ به‌ گوشه‌نشینی‌ و انزوا می‌دهد. فکرگرایی و خیال‌پردازی جایگزین ارتباط منطقی‌ با‌ دنیای‌ خارج‌ می‌شود‌ و عملیاتی‌ کردن طرح‌ها و ایده‌ها، جای خود را به تمرکز صرف بر آرزوها و اهداف می‌دهد. اما دیدگاه اسلام همان است که امام على(ع) فرمود: «عمل خود را رفیقت قرار ده و آرزویت را دشمنت»، [12] «آرزوهایتان را‌ دروغ‌گو بدانید و عمرتان را براى پرداختن به بهترین کارهایتان، غنیمت بشمارید و چونان صاحبان تشخیص و خِرد [به عمل] مبادرت کنید». [13]
بررسی و نقد روایت مورد استناد طرفداران قانون جذب
برخی خواسته‌اند از متون دینی نیز مدارک و شواهدی برای تأیید «قانون جذب» بیابند و به عنوان نمونه، این روایت امام صادق(ع) را همخوان با آن قانون پنداشته‌اند:
«هنگامی که خدا را می‌خوانی‌، چنان‌ بیندیش که‌ دعایت‌ برآورده‌ شده و خواسته‌ات آماده است‌«. [14]
اما با معیارهای موجود در تحلیل روایات، چنین برداشتی صحیح نیست. دعا به معنای‌ درخواست‌ خاشعانه‌ از خداوندی است که تنها او می‌تواند آرزوی انسان‌ها را برآورده سازد و انسان مؤمن چنان خدا را شناخته که تردیدی در استجابت دعایش ندارد. البته زمان استجابت را نیز به مشیت الهی پیوند می‌زند؛ زیرا نوع استجابت به‌گونه‌ای است که ممکن است خود همان چیزی که آرزو کرده – آن هم لزوماً در این دنیا – برآورده نشده بلکه در عوض، امتیازات بیشتری به بنده متواضع داده شود. [15]
درحالی‌که بر اساس معیارهای موجود در «قانون جذب» همه‌ اشیا‌ و تمام هستی در خدمت‌ سرخوشی‌ انسان قرار دارند و انسان نه تنها تمنا نمی‌کند که فرمان می‌دهد و بر مسند خدایی تکیه می‌زند. انسان‌ها ذهن خویش را مدیری کارآمد در پرداختها تصور کرده و قوه جاذبه ذهن را منبع درونی معرفی می‌کنند که با وجود این قدرت‌ بی‌کران‌ باطنی، هیچ منبع بیرونی دارای نقش، فرض نمی‌شود. به همین جهت جایگاه خدا در قانون جذب یک جایگاه متعالی نیست.
به همین جهت در قانون جذب، کسی به خشوع تشویق نمی‌شود و تواضع ارزش به‌ حساب‌ نمی‌آید.
بنابراین، قانون جذب تنها بر آفرینندگی ذهن و قدرت خداگونه تفکر تکیه می‌کند. از‌ تفکر‌ که‌ بگذریم، تئوری راز در مورد ظرفیت دیگر‌ استعدادهای‌ بشری‌، ساکت‌ و بلکه‌ عادی‌ بودن آنها را پذیرفته است، خصوصاً این فرضیه در مورد قوای مادی، مانند: قدرت جسمی انسان، قدرت بینایی و شنوایی و بویایی و . ادعایی ندارد.
بر این اساس می‌توان ادعا کرد که آموزه‌های دینی نه تنها همخوان با «قانون جذب» نیستند، بلکه در نقطه‌ای مقابل در مواردی صریحاً اعلام می‌کنند که یکی از دلایل شناخت خدا آن است که انسان با تمام تمرکزها، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به آرزوی خود نخواهد رسید و این دلیل بر آن است که خواست انسان تابع کوچکی از خواست خداست.
این روایت در همین راستاست:
مردی به امام علی(ع) گفت: خدا را چگونه شناختی؟! فرمود : با از بین رفتن تصمیمها و به نتیجه‌نرسیدن فعالیت‌ها! تصمیمی گرفتم و مشکلی پیش آمد که نتوانستم آن را عملی کنم و با جدیت به کاری پرداختم، اما قضا بر این بود که به هدفم نرسم و از این راه به این نتیجه رسیدم که تدبیر عالم به دست فردی غیر از خودم است! [16]
با این وجود، اسلام مخالف ریسکپذیری در راه رسیدن به آرزوهای دشوار نیست و این‌گونه است که حضرت علی(ع) می‌فرماید: «إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِیهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّیهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْه‏‏»؛ [17] اگر از چیزى می‌ترسى، خودت را در آن بیانداز، چون تحمل مشکل ذهنی که از بابت این تردید درگیرش هستی، دشوارتر از آن چیزی است که ترسش را داری!.

راز ثروت

موفقیت و خوشبختی تنها به یک حس درونی وابسته است. بعضی کارها نیازی به وقت گذاشتن ندارند بلکه در هر شرایطی می توانید آنها را انجام دهید و با این کار احساس رضایت درونی خود را از زندگی ۲ برابر کنید. با ما همراه باشید تا شما را با این کارها آشنا کنیم.

انواع موفقیت

موفقیت انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

۱- موفقیت درونی

یکی از انواع موفقیت که در ارتباط کامل با مثبت اندیشی، نوع تفکر، اعتماد به نفس، آرامش درونی و ارتباطات روحانی میباشد.

۲- موفقیت فیزیکی

سلامت همان ثروت است. اگر بیمار باشید و از عدم سلامت جسمانی رنج ببرید، موفقیت های شغلی براتون لذت بخش خواهند بود؟ موفقیت فیزیکی یکی از مهمترین انواع موفقیت میباشد.

۳- موفقیت خانوادگی

وقتی خانواده شاد باشند شما هم شاد خواهید بود و بهتر کار میکنید. در این زمان موفقیت از هر لحظه به شما نزدیکتر است. هیچ کس با اولویت دادن به موفقیت خانوادگی پشیمان نشده است.

۴- موفقیت کاری

بررسی و مطالعه توانایی هایتان در رسیدن به بالاترین مدارج کاری بسیار مهم میباشد. دستیابی به موفقیت کاری باعث بروز حس موفقیت درونی و حس مفید بودن در شما میشوند.

۵- موفقیت اقتصادی

پول در ایجاد حس آرامش و آسایش بسیار مهم است. پول زندگی را آسانتر و زیباتر میکند. پول به شما امکان زندگی در خانه ای زیبا، راندن خودروهای مجلل و تجربه مسافرت های رویایی را میدهد. موفقیت اقتصادی از محبوبترین انواع موفقیت میباشد.

۶- موفقیت اجتماعی

از نظر علم روانشناسی انسان به ارتباطات با هم نوع خود نیاز دارد. روابط با دیگران فرصت پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی را فراهم میکند. برای نیل به انواع موفقیت حتما باید موفقیت اجتماعی را کسب کنید.

۷- موفقیت در ماجراجویی

برای اینکه زندگی یکنواخت را کنار بگذاریم نیاز به ماجراجویی داریم. این به شما بستگی داره چه نوع هیجاناتی را دوست دارید اما باید پاتون و از محدوده آرام زندگی فراتر بزارید و اجازه دهید هورمون آندروفین در شما ترشح شود. موفقیت ماجراجویی باعث احساس شادابی و سرزندگی درون ما میشود که نتیجه نهایی آن خلاقیت و بازدهی بیشتر است.

۸- موفقیت نهایی

یکی از ویژه ترین انواع موفقیت همان است که در نهاد همه انسان ها گنجانده شده است. بزرگترین خواسته قلب ما زندگی برای چیزیست که از ما بزرگتر است. خاص ترین انواع موفقیت به بعد غیر مادی زندگی انسان مربوط میشود. ترک عادات روزمره و رسیدن به درجه ای که هدف اصلی زندگی برای ما نمایان شود. فراتر از اصول مالی و البته شیرین زندگی ما به دنبال نیروی بزرگی هستیم از اون انرژی میگیریم.

شما را به مطالعه دقیق تک تک انواع موفقیت ذکر شده در بالا دعوت میکنیم. پول به تنهایی عامل موفقیت نیست. افراد ثروتمند بسیاری هستند که احساس شادی نمیکنند. زندگی فراتر از موفقیت های مادی میباشد. انواع موفقیت گفته شده را بررسی کنید و با اولویت بندی بر اساس خواسته ها و نوع زندگیتون سعی در دستیابی به همه آنها را داشته باشید.

۷ تاکتیک برای رسیدن به موفقیت درونی

موفقیت درونی

در این مقاله مهم‌ ترین تاکتیک‌های یک زندگی موفق که می‌تواند تحولی شگرف در زندگی شما ایجاد نماید را در قالب ۷ تاکتیک راهبردی بیان خواهیم
کرد.

۱- ذهن را سرشار از موفقیت و پیروزی نماییم. انسان‌ هایی در صحنه زندگی و کار موفق و پیروز خواهند شد که در ابتدا این موفقیت و پیروزی را در ذهن خود ترسیم کرده و با تصویری کاملا روشن و شفاف به سمت تحقق اهدافشان حرکت نمایند و اطمینان داشته باشند که پیروز خواهند شد. آنچه را که ذهن بتواند تصور و باور کند قابل دستیابی است به شرطی که با ذهنیتی همواره مثبت توأم باشد و افکار منفی آن را مخدوش نکند، پس بیاییم مسیر زندگی خود را بر مبنای باورهای مثبت و یک روحیه عالی طراحی کرده و با امید زیباتر شدن زندگی خود و اطرافیانمان از فرصت‌ های طلایی زندگی نهایت استفاده را نماییم.

۲- دیگران را ببخشیم و با آنها مهربان باشیم. بخشش و مهربانی از صفات زیبای خدای متعال است و انسان‌ هایی که با چنین خصوصیتی در صحنه زندگی حضور دارند، در واقع آرامش عمیقی را برای خود مهیا می‌سازند؛ چرا که وقتی انسانی از بخشش دیگران امتناع کند در واقع ترجیح می‌دهد در غم و غصه‌ های گذشته باقی بماند و همواره کینه دیگران را در دل داشته باشد.

عفوکردن دیگران در واقع لذت بردن از زمان حال و خلق آینده‌ ای زیباست. وقتی که ما با دیگران مهربان باشیم و به راحتی آنها را ببخشیم، آنها نیز تغییر کرده و رفتار خود را تصحیح می‌نمایند؛ پس انتخاب همیشه با ماست که مهار زندگی خود را به دست بگیریم و در حال زندگی کنیم و یا اینکه خود را در لجاجت‌‌ ها و پریشانی‌ های گذشته زنجیر کنیم.

۳- انتظار قدردانی و سپاسگزاری نداشته باشیم. در یک زندگی موفق می‌ بایست همواره اندیشه از خود گذشتن و ایثار کردن جاری باشد ولی در قبال کارهایمان نباید انتظار قدردانی و سپاسگزاری از دیگران را داشته باشیم. یادمان باشد که حضرت مسیح علیه‌ السلام در یک روز ۱۰مریض را شفا دادند ولی فقط یک مریض از ایشان تشکر کرد.

اگر اندیشه ما لذت بردن از کمک به دیگران باشد، دیگر به دنبال لذت تشکر و قدردانی نمی‌رویم و بدانیم که در این عالم چیزی محو و نابود نمی‌شود چرا که اگر امروز شما خدمتی به دیگران انجام دهید، در زمانی دیگر این محبت به بهترین شکل به شما برمی‌ گردد.

۴- همیشه شکرگزار باشیم .انسان‌ هایی که به داشته‌ هایشان فکر می‌کنند، آرامش و نشاطی نصیبشان خواهد شد که پیوسته باعث افزایش این نعمت‌ ها در زندگی‌ شان می‌ شود. اما در مقابل افرادی که همواره به نداشته‌ هایشان می‌ اندیشند آنچنان اضطراب و استرسی به همراه دارند که هر روز وضعیت‌ شان نسبت به روز قبل بدتر خواهد شد.

موفقیت درونی

شکرگزاری به درگاه خدای مهربان نه تنها از دیدگاه اعتقادی قابل تحسین است بلکه از نظر علمی نیز اثبات گردیده که انسان‌ های شاکر زندگی آرام و موفقی دارند چرا که انسان جذب کننده بیشترین و شایع‌ ترین افکار خویش می‌باشد و اگر به زیبایی‌ ها و نعمت‌ های اطرافش بیندیشد،‌ نعمت‌ های بیشتری را جذب خود می‌نماید؛ پس با شکرگزاری‌ به درگاه خدای مهربان و تفکر درباره داشته‌های خود، موجی از نعمت‌ ها و برکات را به زندگی خود هدیه نماییم.

۵- از مشکلات استقبال کنیم. مشکلات، سازه‌ های یک زندگی موفق هستند به شرطی که نحوه رویکرد ما به آن نگرش حل مسئله باشد و در مقابل مسائل و مشکلاتی که در زندگی ما پیش می‌ آید همواره این سؤال را مطرح نماییم که «این رویداد برای ما چه پیام مثبتی داشته است؟» با چنین نگرشی، زندگی با مسائل و مشکلاتش معنای زیبایی پیدا می‌کند و در واقع موفقیت و پیروزی ما در صحنه زندگی، حل مشکلات اطرافمان می‌گردد.

بعضی از انسان‌ ها در هر فرصتی به دنبال مشکل می‌گردند، ولی انسان‌ های موفق در هر مشکلی به دنبال فرصت می‌گردند و به قول دیل کارنگی اگر تقدیر زندگی در مسیر آنها یک لیموترش هم قرارداد از آن شیرین‌ ترین شربت زندگی را تهیه می‌کنند و با عشق می‌نوشند. یادمان باشد که مشکلات دامنه ذهن ما را وسعت می‌بخشد و توانایی‌ های ما را برای رسیدن به پیروزی‌ های بزرگتر افزایش می‌دهد.

۶- دیگران را شاد کنیم .شادی و نشاط لازمه یک زندگی موفق و پویا است و اگر انسانی دارای روحیه مثبت نباشد نمی‌تواند در مواجهه با مسائل مختلف زندگی با تدبیر و اقتدار عمل کند. یکی از راههای کسب روحیه مثبت، ایجاد نشاط و شادی در دیگران است.

زمانی‌که ما مشکل فردی را حل کنیم در واقع آرامش و نشاط را به خود هدیه می‌دهیم و لذت خدمت به دیگران بیشترین نشاط را در ما ایجاد خواهد کرد. آنچه در روایات دینی ما نیز آمده است مؤید آن است که ما بایستی همواره با چهره‌ ای گشاده و خندان در جامعه حاضر شویم و با شاد کردن دل دیگران، زیبایی و مهربانی را در زندگی خویش جاری نماییم.

۷- کسب دانش و تکنیک‌‌ های مهارت‌ های زندگی. زمانی زندگی زیباست که زیبا زندگی کردن را آموخته و به راز دستیابی به ثروت بیکران آنها عمل کرده باشیم. دانش و مهارت‌های زندگی از جمله ابزارهای اساسی برای خلق یک زندگی موفق و زیبا می‌باشند. تا زمانی که ما ندانیم که با خود و اطرافیانمان چگونه رفتار کنیم، چطور انتظار داریم زندگی زیبایی داشته باشیم.

چکیده
انسان‌ های هدفمند و موفق همواره دنبال راهکارهایی می‌گردند تا با سرعت و کیفیت بیشتری اهدافشان را محقق و زندگی زیبایی را برای خود و اطرافیانشان مهیا نمایند. هدف‌ گذاری و برنامه‌ ریزی لازمه یک زندگی موفق و با نشاط است و افرادی که به دنبال خوشبختی و سعادت می‌ گردند قطعا باید برای رسیدن به این نعمت بیکران، هدفمند و با انگیزه حرکت کنند. همانطور که گفتیم یکی از انواع موفقیت، موفقیت درونی می باشد که همان احساس رضایت و آرامش درونی فرد است که برای رسیدن به آن راهکارهایی را بیان نمودیم که امیدواریم برایتان مفید بوده باشند.

ثروت‌سازی با بهترین درآمد غیرفعال!

راه رسیدن به بهترین درآمد غیرفعال

قطعا می‌دونین که این‌روزا همه چی با سرعت نور در حال تغییره…ابزار ارتباطات آدما با همدیگه، دسترسی به دریای بیکران اطلاعات به‌لطف گوگل و سفارش کالای دلخواه از هر جایی که مدنظرمونه…یه روز فکر می‌کردین به این‌جا برسیم؟! مسلما نه! اینا همه نشون از غرق شدن توی دنیای حیرت‌انگیز تکنولوژی داره؛ انگار همه چی دست به دست هم میدن تا ما هم چه بخوایم، چه نخوایم هم‌مسیرِ این دنیا بشیم.

اینارو گفتم که بگم، دوران اشتغال صرفا بیرون از محیط خونه و حقوق گرفتن مطابق با ساعتای اداری خیلی وقته تموم شده! البته رسم دنیا، الکی الکی به ثروت رسیدن نیست؛ حداقل برای ما آدم‌های معمولی نیست! توی دنیای امروز باید ایده داشته باشی تا بتونی به درآمد برسی؛ خصوصا درآمد غیرفعال که توی مقاله قبلی مفصل راجبش حرف زدیم!

امروز بحثمون رو با تله موشی شروع می‌کنیم که شاید شما هم ناخواسته گرفتارش باشین! گرفتارِ گیر کردن توی ذهنیت‌های قدیمی برای کسب درآمد و رضایت به درآمد معمولیِ خودتون! اما بعدش با راه رسیدن به بهترین درآمد غیرفعال هم آشناتون می‌کنیم. خلاصه که مقاله امروز رو از دست ندین!

متاسفانه این تله‌ موش، آدمیزاد رو هم اسیر می‌کنه!

توی کتاب پدر پولدار، پدر فقیر اثر رابرت کیوساکی به یه تعبیر جالبی بر می‌خوریم؛ تعبیرِ افتادن توی تله موش! آقای کیوساکی اعتقاد داره اگر انسان یه ماهِ تموم کار نکنه، باید شغلش جوری طراحی شده باشه که اون یه ماه هیچ مشکلی برای دخل و خرجش پیش نیاد و باوجود کار نکردن، همون مبلغ رو به دست بیاره!

البته قطعا این کارنکردن به معنای خوردن و خوابیدن نیست! ایشون تاکید دارن که فقط و فقط با کسب انواع درآمد غیرفعال می‌شه به این سبک زندگی کرد؛ سبکی که به صورت مستمر و حتی باوجود کارنکردنِ کوتاه‌مدت برای شما درآمدزایی داشته باشه!

بهترین راه کسب درآمد غیرفعال

در این مقاله با بهترین راهکارهای کسب درآمد غیرفعال آشنا می‌شویم!

اسیر تله موش شدین؟ این راهکارها برای شماست!

رسیدن به بهترین درآمد غیرفعال کار چندان راحتی نیست، اما ارزش جنگیدن داره. اگر شما هم دچار روزمرگی شدین و دل‌تون می‌خواد تغییری توی روند کسب درآمد از موشن گرافیک یا حوزه کسب‌وکار خودتون ایجاد بشه، این سه تا راهکار رو به هیچ‌وجه از دست ندین:

راه های رسیدن به انواع درآمد غیرفعال

در این مقاله با بهترین راهکارهای کسب درآمد غیرفعال آشنا می‌شویم!

روی پروژه‌های خودفرما کار کنین و به بهترین درآمد غیرفعال برسین!

اولین راهکار اینه که خودتون برای رشد کسب‌وکار خودتون پروژه‌هایی ایجاد کنید که اصطلاحا “پروژه‌های خودفرما” هستن. توی این روند نباید منتظر سفارش موشن گرافیک از جانب کارفرما باشین. قرار هم نیست به استخدام موشن گرافیک دل ببندین و این وسط در قبال پروژه مبلغی رو از کسی دریافت کنید! سخت هست، اما این کار قرار نیست بدون پاداش بمونه!

پروژه‌های خودفرما دوتا مزیت فوق‌العاده دارن! اولیش اینه که شما خودتون، طرف حساب خودتون هستید و باید به خودتون متعهد باشید؛ اما از طرف دیگه محدودیت زمانی خاصی ندارین؛ یعنی می‌تونید روی کیفیت پروژه با نهایت آرامش و بدون نگرانی از محدودیت‌های زمانی کار کنید!

مزیت دوم اینه که درسته پروژه‌های خودفرما پاداش یا درآمد فعال ندارن اما، بهترین موقعیت برای ارتقای مهارت‌های شما محسوب می‌شن. نقطه‌قوت‌ها و نقطه‌ضعف‌ها براتون شفاف می‌شه، از طرف دیگه این کار یه جورایی سرمایه‌گذاری روی خودتونه و یکی از هزارتا کاریه که باید برای رسیدن به بهترین درآمد غیرفعال انجامش بدین.

هر پروژه رو تبدیل به آموزش کنین! دوره‌های آموزشی برگِ برنده شماست!

توی یکی از ویدیوهامون مفصل توضیح دادیم که چجوری می‌شه یه پروژه رو تبدیل به محصول آموزشی کرد و با همین روش به انواع درآمد غیرفعال رسید! شما اگر که هر محصول و پروژه‌ای رو تبدیل به دوره آموزشی کنین و دراختیار مخاطبان علاقه‌مندِ حوزه موشن گرافیک، طراحی وب‌سایت یا هر حوزه مرتبط با توانایی‌هاتون قرار بدین، می‌تونید تا سال‌ها ازش کسب درآمد کنین.

دوره‌های آموزشی برای دیده‌شدن و رسوندن شما به بهترین درآمد غیرفعال معمولا تاریخ انقضا ندارن! این یعنی اگرچه شما تایم مشخصی رو برای طراحی دوره در نظر می‌گیرین و حتی هزینه‌هایی رو در این مسیر راز دستیابی به ثروت بیکران متقبل می‌شین، در نهایت همین دوره‌ها برگ برنده شما می‌شن و حتی اگر چندین ماه کار نکنید، درآمد غیرفعال اجازه نمی‌ده زمین بخورین!

راه های رسیدن به انواع درآمد غیرفعال

در این مقاله با بهترین راهکارهای کسب درآمد غیرفعال آشنا می‌شویم!

بازاریابیِ قوی برای معرفی دوره آموزشی؛ دلِ مخاطب رو هرجوری هست به دست بیارین!

این‌که شما وقت و هزینه زیادی رو برای طراحی و ساخت دوره‌ای مثل آموزش موشن گرافیک بذارین تحسین‌برانگیزه! اما اگه نتونید محتوای اون دوره رو به درستی و جوری که لایقش هست به مخاطبانش معرفی کنید، اوضاع به‌خوبی پیش نمی‌ره. لازمه که ازطریق شبکه‌های اجتماعی با مخاطب در تعامل باشین؛ گاهی به اشتراک گذاشتن یه کلیپ کوتاه و جذاب از پشت صحنه طراحی پروژه‌ها یا قرار دادن بخشی از دوره های آموزشی به صورت رایگان می‌تونه نظر خیلی‌هارو جلب کنه و البته اعتمادشون رو!

فراموش نکنید شبکه‌های اینستاگرام، تلگرام و حتی وب‌سایت می‌تونه بستر تعامل فوق‌العاده‌ای برای جذب مخاطبان هدف و رسیدن به بهترین درآمد غیرفعال باشه!

شما چه ایده‌ای برای رسیدن به بهترین درآمد غیرفعال دارین؟

لطفا توی کامنت‌ها برامون بنویسید تا توی مقاله‌های بعدی، ایده شما رو زیر ذره‌بینِ موشن گورو بیاریم!

راستی اگر دوست دارین درمورد درآمد فعال و غیرفعال بیشتر بدونید، حیفه که این دوتا مقاله کاربردی رو از دست بدین:

خلاصه کتاب قانون توانگری

قانون توانگری

قانون توانگری به معنای ثروت، سلامت و سعادت است که درون خودمان قرار دارد و باید به فعل درآید.

کتاب قانون توانگری نوشته کاترین پاندر است.

در این مطلب خلاصه کتاب قانون توانگری را مطالعه می کنید.

قانون اصلی توانگری تشعشع و جاذبه است و به این معناست که میان آنچه به دست می آوریم و به جهان می بخشیم تعادل برقرار است.

هر آنچه به شکل اندیشه، احساس، کلام و تصاویر ذهنی به جهان می فرستید همان را در به زندگی واقعی خود می کشانید.

قبل از گرفتن باید بدهید همان‌طور که قبل از درو کردن باید بکارید. افراد فقیر فقط دست بگیر دارند و نمی خواهند چیزی ببخشند.

بنابراین به یمن بخشش‌هایتان می توانید صاحب عالی ترین موهبت ها شوید.

باید تشعشع شما آگاهانه باشد پس آرام توجه خود را به اندیشه هایتان معطوف کنید و آنچه می خواهید را در زندگی تجربه کنید.

قانون اول توانگری – خلأ

قانون خلأ یکی از قدرتمندترین قانون های توانگری است.

اگر در زندگی خواستار چیزی هستید خلأ بیافرینید. یعنی خود را از شر آنچه نمی خواهید خلاص کنید تا برای آنچه می خواهید جا باز کنید.

طبق قانون خلأ برای کسب چیزهای ایده آل شروع کنید به عفو و بخشش.

عفو و بخشش یعنی رها شدن از اندیشه های کهنه. هر روز ۳۰ دقیقه در جایی آرام بنشینید

و همه کسانی که با آن‌ها هماهنگ نیستید و نسبت به آن‌ها احساس خوبی ندارید را ذهنا ببخشید

و اگر به کسی بدی کردید ذهنا از او عفو و بخشش بطلبید.

خودتان را هم به خاطر اشتباهاتی که انجام دادید ببخشید.

آنچه بخشیدید را ذهنا هم رها کنید تا قانون خلأ به جریان بیفتد.

همواره بهترین لباس هایتان را بپوشید، در بهترین ظرف هایتان غذا بخورید و خود را در شرایط توانگری تجسم کنید.

بگذارید لباس ها و وسایل کهنه بروند. تمام تلاش خود را برای ایجاد احساس دولتمندی بکنید.

هیچ گاه از اینکه خلأ ایجاد کردید با کسی سخن نگویید.

هرگز خود را فقیر ندانید. هرگز از بی پولی صحبت نکنید.

وقتی اجازه دادید چیزهایی که نمی خواهید بروند قانون خلأ ایجاد کردید.

قانون دوم توانگری – خلاقیت

بعد از اینکه خلاقیت ایجاد کردید از طریق قانون خلاقیت خلأ را با موهبت های دلخواه پر کنید.

قانون خلاقیت ۳ گام دارد:

۱-داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهای مربوط به آن‌ها ( آرزوهای قدرتمند و درست نخستین گام رسیدن به توانگری است.)

۲-تجسم ذهنی برای اینکه طرحها و برنامه ها به نتیجه برسند.

۳-تکرار مداوم عبارات تأکیدی که آرزوهای شما به طور کامل انجام شده اند.

بسیاری از مردم به توانگری نمی رسند چون به روشنی نمی دانند چه می خواهند.

توانگری حاصل برنامه ریزی است.

توانگری حاصل اندیشه و عمل آگاهانه است.

کار عملی روزانه

هر روز صبح:

۱-اندیشیدن به آرزوها

۲-نوشتن خواسته ها و آرزوها

۳-تهیه لیست کارهای روزانه برای رسیدن به آرزوها

هرشب :

۱-به لیست خود نگاه کنید و کارهایی که انجام دادید را تیک بزنید

۲-فهرست توفیق‌های آن روز را بنویسید

۳-از خدا برای همکاری تشکر کنید

قانون خلا

قانون سوم توانگری – تخیل

تصاویر ذهنی اوضاع و شرایط و تجربه‌های زندگی ما را می سازند.

اگر در زندگی شاهد شکست یا تنگنا هستید حتماً در گذشته آن را در ذهن خود مجسم کردید.

برای رسیدن به هدف باید هم تصویر ذهنی و هم برنامه ریزی داشت.

اگر ندانید چه می خواهید به جایی نمی رسید.

کامیابی نخست در ذهن ساخته می شود.

هیچ گاه درباره تصویر ذهنی خود با دیگران سخن نگویید.

گام های قانون تخیل:

۱-در گوشه ای آرام بنشینید و آنچه می خواهید با تمام جزییات دلخواهتان مجسم کنید.

۲-شیوه پوشش، سیما، رفتار و زندگی دلخواهتان را در ذهن مجسم کنید.

۳-آرزویی را تجسم کنید که صادقانه می خواهید. به اراده توجهی نکنید به زودی تخیل شما نیروی اراده تان را فعال می کند.

قانون چهارم توانگری – فرمان

کلام شما جهانتان را می سازد. بیان مثبت آنچه می خواهید در زندگی تجربه کنید.

از کلام محکم استفاده کنید نه نرم و ملایم.

تنها زمانی لب به سخن بگشایید که بتوانید کلامی سازنده و نیکو بر زبان بیاورید.

عبارات تأکیدی نوعی فرمان است مثلاً متشکرم که در یک خانه عالی زندگی می کنم.

سپاسگزارم که در سلامت کامل هستم.

سپاسگزارم که فردی موفق، پرانرژی، ثروتمند و سالم هستم.

جرئت داشته باشید که موهبت دلخواهتان را فرمان دهید.

قانون پنجم توانگری – افزایش

مدام درباره افزایش، توانگری و کامیابی سخن بگویید.

در پاسخ به شکایات دیگران با خود تکرار کنید اوضاع من بسیار عالی است و شرایطم هر لحظه در حال بهتر شدن و عالی شدن است.

وقتی درباره کسی می اندیشید تنها درباره موفقیت و محبت او فکر کنید و صحبت کنید.

به دیگران کمک کنید هر روز موفق تر شوند.

خودتان را از شر حسادت و حسرت برهانید و به داشتن های دیگران حسادت نکنید.

تکرار کنید ما در دنیای فراوانی زندگی می کنیم و کامیابی و توانگری برای همه هست.

گرایش توانگرانه نسبت به پول:

در مورد هرچیزی قدردانی کنید به سوی خود جذب می کنید.

اندیشه هایتان جهانتان را می سازد. اگر به بی پولی فکر کنید همان را جذب می کنید.

هرگاه درباره ثروت دیگران می شنوید خوشحال شوید و آن را نشانه فراوانی ثروت در جهان بدانید.

وقتی پولی به کسی یا جایی می بخشید از این اندیشه که آن فرد نیازمند است بپرهیزید

با این اندیشه ببخشید که بر ثروت آن‌ها و شما افزوده شود.

از خداوند چیزهای بزرگ بخواهید تا بهترین ها را بستانید.

کار عملی ثروتمند شدن:

۱-از مبلغ و پول دلخواه تصویر ذهنی ملموس، روشن و معین داشته باشید.

۲-در ذهنتان آن را دریافت شده در نظر بگیرید.

۳-با قانون فرمان بابت داشتن آن سپاسگزار باشید.

کار، راهی راز دستیابی به ثروت بیکران قدرتمند در قانون توانگری

کار تجلی استعدادها و توانایی های شماست. باید برای انرژی خلاق خود راه خروجی درستی بیابید

و کارهای هماهنگ با آن انجام دهید تا احساس خوشبختی کنید.

به دنبال رسالت الهی خود بروید. رسالت الهی طرحی است که آدم را شادتر، کامیاب تر و توانگرتر می سازد.

تکرار کنید رسالت الهی زندگی من اکنون برایم آشکار می شود.

خود را به اراده خداوند بسپارید و بدانید خداوند عالی ترین موهبت را در بهترین زمان برایتان به ارمغان می آورد.

وقتی هدفی را در نظر می گیرید و به زندگی دلخواه می اندیشید جایی برای افکار منفی ، روابط مسموم و نارضایتی در زندگی نمی ماند.

از خداوند بخواهید گام بعدی برای رسیدن به فراوانی، خرسندی و آزادی را به شما نشان دهد.

تا می توانید خودتان را در فضای ثروت و وفور نعمت قرار دهید. وقت خود را در کنار افراد موفق بگذرانید.

به محله های ثروتمند شهر بروید یا به ییلاق های بسیار زیبا و با راز دستیابی به ثروت بیکران شکوه بروید.

ببینید که فراوانی و ثروت و زیبایی در این دنیا بی انتهاست.

زندگینامه افراد موفق و نامدار را مطالعه کنید.

نشست و برخاست با افراد موفق و ثروتمند که حس ثروت و شوکت در شما ایجاد می کند اتلاف وقت نیست.

دل و جرئت به خرج دهید و از کسانی که در افکار فقر، پرخاشگری، حسادت و انتقاد فرو رفته اند فاصله بگیرید تا مثل آن‌ها فکر نکنید و مثل آن‌ها عمل نکنید.

کار مورد علاقه بالاترین سطح بازی است. کاری که بتوانید به بهترین شکل انجام دهید و بیشترین رضایت را داشته باشید.

استقلال مالی

نارضایتی از وضع مالی کنونی نخستین گام برای رسیدن به استقلال مالی است.

با دست برداشتن از فعالیت های غیر لازم، معاشرت های غیرلازم و روابط غیر لازم استقلال مالی به شما بسیار نزدیک است.

برای زندگی رؤیایی خود تصویر سازی کنید. تصویر سفرهای رؤیایی، سرگرمی های دلپذیر، خانه فاخر، لباس های زیبا و تمام چیزهایی که آرزویش را دارید.

ایمان داشته باشید با افکار و رفتار خود می توانید به استقلال مالی برسید.

۱۰ گام تا استقلال مالی:

۱- با ذهنی آرام در سکوت از خداوند استقلال مالی بخواهید

۲- از بالاترین حد استقلال مالی که در آرزویش هستید تصویر سازی کنید.

۳-برای رسیدن به موفقیت و استقلال مالی برنامه ریزی کنید.

۴-برای خود هدف های ۳ ماهه، ۶ ماهه ، یک‌ساله و… تعیین کنید.

قانون ششم توانگری – محبت و خیرخواهی

محبت و خیرخواهی به توانایی کنار آمدن با مردم می افزاید.

در ابتدای روز روابط عالی با دیگران را تصویرسازی کنید و در پایان روز افرادی که با آن‌ها در ارتباط بودید را با مهر و محبت مجسم کنید.

آگاهانه خودتان، زندگی‌تان، کارهایتان و تمام کارهای دیگران را دوست داشته باشید.

به همه چیز عشق بورزید. به لباسی که می پوشید، لیوانی که در آن چای می نوشید، قلم، کاغذ، میز کار و هرچیزی که در اطرافتان وجود دارد.

تمام مشتریان خود را دوست داشته باشید و برایشان بهترین ها را بخواهید.

عبارات تاکیدی

قانون هفتم توانگری – دعا

دعای نفی و تأکید. دعای نفی به معنی نپذیرفتن و زیر بار نرفتن چیزهای ناخوشایند است.

دعای نفی یعنی اشیا و افراد زائد را از زندگی خود بیرون کنید و با دعای تأکید بگویید به جای این بهترین و بالاترین موهبت خود را برایم در نظر بگیر.

به چیزهایی که دیگر نمی خواهید فکر نکنید بلکه چیزهای مطلوب خود را تصور کنید و رو به آن‌ها بایستید.

هرگاه فکر کنفی به سراغتان آمد بگویید خداوند فرشته هایی را برای محافظت از من فرستاده و آزاری به من نمی رسد.

به هنگام نارضایتی مدام تکرار کنید لازم نیست این وضع را بپذیرم خدا با من است و همه چیز را درست می کند.

برای دریافت هدایت یا احساس آرامش بعدازظهرها نیم ساعت با چشمان بسته در سکوت به مراقبه بنشینید و عبارت راه حل الهی را تکرار کنید.

قانون هشتم توانگری – اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یعنی ایمان به توانایی ها و استعدادهای ذاتی.

هیچ کس نسبت به کسی که اعتماد به نفس ندارد توجه نشان نمی دهد.

برای افزایش اعتماد به نفس هیچ چیز به اندازه جملات تأکیدی مفید نیست.

برای خودتان عبارات تأکیدی بنویسید و آن‌ها را تکرار کنید به عنوان مثال

خداوند در وجود من است و همواره تصمیمات درست می گیرم

خداوند نگهبان من است و من محتاج هیچ کس نخواهم بود.

خداوند در تمام مسائل من را هدایت می کند.

همواره قیافه افراد مطمئن را به خود بگیرید.

هرکاری می توانید انجام دهید تا ظاهر و باطنتان سرشار از اعتماد به نفس باشد.

قانون نهم توانگری – پشتکار و مداومت

در این دنیا هیچ چیز جای پشتکار را نمی گیرد.

جهان پر از انسان های بااستعداد است که پشتکار نداشتند و به جایی نرسیدند.

پشتکار و مداومت همراه با رضایت خاطر و اطمینان بسیار سریع ثمره دلخواهتان را متجلی می سازد.

ابداً تسلیم مشکلات نشوید. از هر تجربه‌ای موهبت بزرگ‌تری به دست خواهید آورد.

تکرار کنید من به پیشواز نیکوترین موهبت ها می روم و تسلیم اراده خداوند هستم. خدا با من است و محتاج هیچ کس نخواهم بود.

استقلال مالی

تندرستی و اندیشه توانگرانه:

هرگونه عدم سلامت نشانه نوعی ناهماهنگی ذهنی است.

تن آدمی بسیار حساس است و نسبت به اندیشه ها و کلامی که بیان می کنید تغییر پذیر است.

اگر سلامتی و توانگری را حق مسلم خود بدانید سالم و تندرست می شوید.

با چسبیدن به احساسات و هیجانات منفی، تندرستی، توانگری و شادی خود را به خطر می اندازید.

تنها درباره موضوعات شادی بخش صحبت کنید تا این رفتار به عادت شما تبدیل شود.

درجایی آرام بنشینید و تمام اشخاص و شرایطی که در گذشته برایتان نامطلوب بودند ببخشید و برایشان شادی و موفقیت طلب کنید.

شکوه و شکایت می تواند بیمارتان کند.

راه‌های مؤثر برای سلامتی:

۱-تکرار عبارت تأکیدی سپاسگزارم که همواره تندرست و نیرومندم با قانون فرمان

خلاصه کتاب قانون توانگری

قانون توانگری

قانون توانگری به معنای ثروت، سلامت و سعادت است که درون خودمان قرار دارد راز دستیابی به ثروت بیکران و باید به فعل درآید.

کتاب قانون توانگری نوشته کاترین پاندر است.

در این مطلب خلاصه کتاب قانون توانگری را مطالعه می کنید.

قانون اصلی توانگری تشعشع و جاذبه است و به این معناست که میان آنچه به دست می آوریم و به جهان می بخشیم تعادل برقرار است.

هر آنچه به شکل اندیشه، احساس، کلام و تصاویر ذهنی به جهان می فرستید همان را در به زندگی واقعی خود می کشانید.

قبل از گرفتن باید بدهید همان‌طور که قبل از درو کردن باید بکارید. افراد فقیر فقط دست بگیر دارند و نمی خواهند چیزی ببخشند.

بنابراین به یمن بخشش‌هایتان می توانید صاحب عالی ترین موهبت ها شوید.

باید تشعشع شما آگاهانه باشد پس آرام توجه خود را به اندیشه هایتان معطوف کنید و آنچه می خواهید را در زندگی تجربه کنید.

قانون اول توانگری – خلأ

قانون خلأ یکی از قدرتمندترین قانون های توانگری است.

اگر در زندگی خواستار چیزی هستید خلأ بیافرینید. یعنی خود را از شر آنچه نمی خواهید خلاص کنید تا برای آنچه می خواهید جا باز کنید.

طبق قانون خلأ برای کسب چیزهای ایده آل شروع کنید به عفو و بخشش.

عفو و بخشش یعنی رها شدن از اندیشه های کهنه. هر روز ۳۰ دقیقه در جایی آرام بنشینید

و همه کسانی که با آن‌ها هماهنگ نیستید و نسبت به آن‌ها احساس خوبی ندارید را ذهنا ببخشید

و اگر به کسی بدی کردید ذهنا از او عفو و بخشش بطلبید.

خودتان را هم به خاطر اشتباهاتی که انجام دادید ببخشید.

آنچه بخشیدید را ذهنا هم رها کنید تا قانون خلأ به جریان بیفتد.

همواره بهترین لباس هایتان را بپوشید، در بهترین ظرف هایتان غذا بخورید و خود را در شرایط توانگری تجسم کنید.

بگذارید لباس ها و وسایل کهنه بروند. تمام تلاش خود را برای ایجاد احساس دولتمندی بکنید.

هیچ گاه از اینکه خلأ ایجاد کردید با کسی سخن نگویید.

هرگز خود را فقیر ندانید. هرگز از بی پولی صحبت نکنید.

وقتی اجازه دادید چیزهایی که نمی خواهید بروند قانون خلأ ایجاد کردید.

قانون دوم توانگری – خلاقیت

بعد از اینکه خلاقیت ایجاد کردید از طریق قانون خلاقیت خلأ را با موهبت های دلخواه پر کنید.

قانون خلاقیت ۳ گام دارد:

۱-داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهای مربوط به آن‌ها ( آرزوهای قدرتمند و درست نخستین گام رسیدن به توانگری است.)

۲-تجسم ذهنی برای اینکه طرحها و برنامه ها به نتیجه برسند.

۳-تکرار مداوم عبارات تأکیدی که آرزوهای شما به طور کامل انجام شده اند.

بسیاری از مردم به توانگری نمی رسند چون به روشنی نمی دانند چه می خواهند.

توانگری حاصل برنامه ریزی است.

توانگری حاصل اندیشه و عمل آگاهانه است.

کار عملی روزانه

هر روز صبح:

۱-اندیشیدن به آرزوها

۲-نوشتن خواسته ها و آرزوها

۳-تهیه لیست کارهای روزانه برای رسیدن به آرزوها

هرشب :

۱-به لیست خود نگاه کنید و کارهایی که انجام دادید را تیک بزنید

۲-فهرست توفیق‌های آن روز را بنویسید

۳-از خدا برای همکاری تشکر کنید

قانون خلا

قانون سوم توانگری – تخیل

تصاویر ذهنی اوضاع و شرایط و تجربه‌های زندگی ما را می سازند.

اگر در زندگی شاهد شکست یا تنگنا هستید حتماً در گذشته آن را در ذهن خود مجسم کردید.

برای رسیدن به هدف باید هم تصویر ذهنی و هم برنامه ریزی داشت.

اگر ندانید چه می خواهید به جایی نمی رسید.

کامیابی نخست در ذهن ساخته می شود.

هیچ گاه درباره تصویر ذهنی خود با دیگران سخن نگویید.

گام های قانون تخیل:

۱-در گوشه ای آرام بنشینید و آنچه می خواهید با تمام جزییات دلخواهتان مجسم کنید.

۲-شیوه پوشش، سیما، رفتار و زندگی دلخواهتان را در ذهن مجسم کنید.

۳-آرزویی را تجسم کنید که صادقانه می خواهید. به اراده توجهی نکنید به زودی تخیل شما نیروی اراده تان را فعال می کند.

قانون چهارم توانگری – فرمان

کلام شما جهانتان را می سازد. بیان مثبت آنچه می خواهید در زندگی تجربه کنید.

از کلام محکم استفاده کنید نه نرم و ملایم.

تنها زمانی لب به سخن بگشایید که بتوانید کلامی سازنده و نیکو بر زبان بیاورید.

عبارات تأکیدی نوعی فرمان است مثلاً متشکرم که در یک خانه عالی زندگی می کنم.

سپاسگزارم که در سلامت کامل هستم.

سپاسگزارم که فردی موفق، پرانرژی، ثروتمند و سالم هستم.

جرئت داشته باشید که موهبت دلخواهتان را فرمان دهید.

قانون پنجم توانگری – افزایش

مدام درباره افزایش، توانگری و کامیابی سخن بگویید.

در پاسخ به شکایات دیگران با خود تکرار کنید اوضاع من بسیار عالی است و شرایطم هر لحظه در حال بهتر شدن و عالی شدن است.

وقتی درباره کسی می اندیشید تنها درباره موفقیت و محبت او فکر کنید و صحبت کنید.

به دیگران کمک کنید هر روز موفق تر شوند.

خودتان را از شر حسادت و حسرت برهانید و به داشتن های دیگران حسادت نکنید.

تکرار کنید ما در دنیای فراوانی زندگی می کنیم و کامیابی و توانگری برای همه هست.

گرایش توانگرانه نسبت به پول:

در مورد هرچیزی قدردانی کنید به سوی خود جذب می کنید.

اندیشه هایتان جهانتان را می سازد. اگر به بی پولی فکر کنید همان را جذب می کنید.

هرگاه درباره ثروت دیگران می شنوید خوشحال شوید و آن را نشانه فراوانی ثروت در جهان بدانید.

وقتی پولی به کسی یا جایی می بخشید از این اندیشه که آن فرد نیازمند است بپرهیزید

با این اندیشه ببخشید که بر ثروت آن‌ها و شما افزوده شود.

از خداوند چیزهای بزرگ بخواهید تا بهترین ها را بستانید.

کار عملی ثروتمند شدن:

۱-از مبلغ و پول دلخواه تصویر ذهنی ملموس، روشن و معین داشته باشید.

۲-در ذهنتان آن را دریافت شده در نظر بگیرید.

۳-با قانون فرمان بابت داشتن آن سپاسگزار باشید.

کار، راهی قدرتمند در قانون توانگری

کار تجلی استعدادها و توانایی های شماست. باید برای انرژی خلاق خود راه خروجی درستی بیابید

و کارهای هماهنگ با آن انجام دهید تا احساس خوشبختی کنید.

به دنبال رسالت الهی خود بروید. رسالت الهی طرحی است که آدم را شادتر، کامیاب تر و توانگرتر می سازد.

تکرار کنید رسالت الهی زندگی من اکنون برایم آشکار می شود.

خود را به اراده خداوند بسپارید و بدانید خداوند عالی ترین موهبت را در بهترین زمان برایتان به ارمغان می آورد.

وقتی هدفی را در نظر می گیرید و به زندگی دلخواه می اندیشید جایی برای افکار منفی ، روابط مسموم و نارضایتی در زندگی نمی ماند.

از خداوند بخواهید گام بعدی برای رسیدن به فراوانی، خرسندی و آزادی را به شما نشان دهد.

تا می توانید خودتان را در فضای ثروت و وفور نعمت قرار دهید. وقت خود را در کنار افراد موفق بگذرانید.

به محله های ثروتمند شهر بروید یا به ییلاق های بسیار زیبا و با شکوه بروید.

ببینید که فراوانی و ثروت و زیبایی در این دنیا بی انتهاست.

زندگینامه افراد موفق و نامدار را مطالعه کنید.

نشست و برخاست با افراد موفق و ثروتمند که حس ثروت و شوکت در شما ایجاد می کند اتلاف وقت نیست.

دل و جرئت به خرج دهید و از کسانی که در افکار فقر، پرخاشگری، حسادت و انتقاد فرو رفته اند فاصله بگیرید تا مثل آن‌ها فکر نکنید و مثل آن‌ها عمل نکنید.

کار مورد علاقه بالاترین سطح بازی است. کاری که بتوانید به بهترین شکل انجام دهید و بیشترین رضایت را داشته باشید.

استقلال مالی

نارضایتی از وضع مالی کنونی نخستین گام برای رسیدن به استقلال مالی است.

با دست برداشتن از فعالیت های غیر لازم، معاشرت های غیرلازم و روابط غیر لازم استقلال مالی به شما بسیار نزدیک است.

برای زندگی رؤیایی خود تصویر سازی کنید. تصویر سفرهای راز دستیابی به ثروت بیکران رؤیایی، سرگرمی های دلپذیر، خانه فاخر، لباس های زیبا و تمام چیزهایی که آرزویش را دارید.

ایمان داشته باشید با افکار و رفتار خود می توانید به استقلال مالی برسید.

۱۰ گام تا استقلال مالی:

۱- با ذهنی آرام در سکوت از خداوند استقلال مالی بخواهید

۲- از بالاترین حد استقلال مالی که در آرزویش هستید تصویر سازی کنید.

۳-برای رسیدن به موفقیت و استقلال مالی برنامه ریزی کنید.

۴-برای خود هدف های ۳ ماهه، ۶ ماهه ، یک‌ساله و… تعیین کنید.

قانون ششم توانگری – محبت و خیرخواهی

محبت و خیرخواهی به توانایی کنار آمدن با مردم می افزاید.

در ابتدای روز روابط عالی با دیگران را تصویرسازی کنید و در پایان روز افرادی که با آن‌ها در ارتباط بودید را با مهر و محبت مجسم کنید.

آگاهانه خودتان، زندگی‌تان، کارهایتان و تمام کارهای دیگران را دوست داشته باشید.

به همه چیز عشق بورزید. به لباسی که می پوشید، لیوانی که در آن چای می نوشید، قلم، کاغذ، میز کار و هرچیزی که در اطرافتان وجود دارد.

تمام مشتریان خود را دوست داشته باشید و برایشان بهترین ها را بخواهید.

عبارات تاکیدی

قانون هفتم توانگری – دعا

دعای نفی و تأکید. دعای نفی به معنی نپذیرفتن و زیر بار نرفتن چیزهای ناخوشایند است.

دعای نفی یعنی اشیا و افراد زائد را از زندگی خود بیرون کنید و با دعای تأکید بگویید به جای این بهترین و بالاترین موهبت خود را برایم در نظر بگیر.

به چیزهایی که دیگر نمی خواهید فکر نکنید بلکه چیزهای مطلوب خود را تصور کنید و رو به آن‌ها بایستید.

هرگاه فکر کنفی به سراغتان آمد بگویید خداوند فرشته هایی را برای محافظت از من فرستاده و آزاری به من نمی رسد.

به هنگام نارضایتی مدام تکرار کنید لازم نیست این وضع را بپذیرم خدا با من است و همه چیز را درست می کند.

برای دریافت هدایت یا احساس آرامش بعدازظهرها نیم ساعت با چشمان بسته در سکوت به مراقبه بنشینید و عبارت راه حل الهی را تکرار کنید.

قانون هشتم توانگری – اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یعنی ایمان به توانایی ها و استعدادهای ذاتی.

هیچ کس نسبت به کسی که اعتماد به نفس ندارد توجه نشان نمی دهد.

برای افزایش اعتماد به نفس هیچ چیز به اندازه جملات تأکیدی مفید نیست.

برای خودتان عبارات تأکیدی بنویسید و آن‌ها را تکرار کنید به عنوان مثال

خداوند در وجود من است و همواره تصمیمات درست می گیرم

خداوند نگهبان من است و من محتاج هیچ کس نخواهم بود.

خداوند در تمام مسائل من را هدایت می کند.

همواره قیافه افراد مطمئن را به خود بگیرید.

هرکاری می توانید انجام دهید تا ظاهر و باطنتان سرشار از اعتماد به نفس باشد.

قانون نهم توانگری – پشتکار و مداومت

در این دنیا هیچ چیز جای پشتکار را نمی گیرد.

جهان پر از انسان های بااستعداد است که پشتکار نداشتند و به جایی نرسیدند.

پشتکار و مداومت همراه با رضایت خاطر و اطمینان بسیار سریع ثمره دلخواهتان را متجلی می سازد.

ابداً تسلیم مشکلات نشوید. از هر تجربه‌ای موهبت بزرگ‌تری به دست خواهید آورد.

تکرار کنید من به پیشواز نیکوترین موهبت ها می روم و تسلیم اراده خداوند هستم. خدا با من است و محتاج هیچ کس نخواهم بود.

استقلال مالی

تندرستی و اندیشه توانگرانه:

هرگونه عدم سلامت نشانه نوعی ناهماهنگی ذهنی است.

تن آدمی بسیار حساس است و نسبت به اندیشه ها و کلامی که بیان می کنید تغییر پذیر است.

اگر سلامتی و توانگری را حق مسلم خود بدانید سالم و تندرست می شوید.

با چسبیدن به احساسات و هیجانات منفی، تندرستی، توانگری و شادی خود را به خطر می اندازید.

تنها درباره موضوعات شادی بخش صحبت کنید تا این رفتار به عادت شما تبدیل شود.

درجایی آرام بنشینید و تمام اشخاص و شرایطی که در گذشته برایتان نامطلوب بودند ببخشید و برایشان شادی و موفقیت طلب کنید.

شکوه و شکایت می تواند بیمارتان کند.

راه‌های مؤثر برای سلامتی:

۱-تکرار عبارت تأکیدی سپاسگزارم که همواره تندرست و نیرومندم با قانون فرماناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.