بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

دلایل تمایل به دروغ شنیدن - تحلیلی مبتنی بر آیات قرآن کریم درباره دروغ شنیدن و انتشار و مصرف دروغ ها

سرویس فرهنگ و هنر - دروغگو دشمن خداست؛ جمله‌ای پرتکرار و کلیشه‌ای در فرهنگ عمومی ما که البته وجدان‌های سلیم و منابع دینی هم آن را به نوعی تأیید می‌کنند.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از همشهری - سیدمیثم میرتاج الدینی: اما قصه دروغ به همین اندازه ختم نمی شود؛ چراکه دروغ به عنوان یک گناه اجتماعی، اطراف وسیعی دارد؛ ازجمله شنونده دروغ. ما تا به حال در مذمت دروغگویی، بسیار حکایت و روایت شنیده ایم اما توجه چندانی به وضعیت دروغ شنیدن نکرده ایم؛ لذا اکنون باید پرسید منابع دینی ما درباره دروغ شنیدن چه گفته اند؟ یادداشت پیش رو ـ مبتنی بر عباراتی از قرآن کریم بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ ـ این موضوع را تحلیل کرده است.

خداوند متعال در آیات ۴۱و ۴۲سوره مائده با تعبیر «سَمَّاعُونَ لِلْکذِب» بر وجود خصلتی در منافقان و یهودیان اشاره می کند که حاکی از نوعی مذمت این خصلت است. در توضیح این مذمت مرحوم علامه طباطبایی اینگونه می نویسد: «سماع کذبند یعنی بسیار دروغ را می شنوند و با علم به اینکه دروغ است آن را می پذیرند چون اگر علم به دروغ بودن آن نداشته باشند صرف شنیدن دروغ، صفت مذموم شمرده نمی شود» (ترجمه المیزان، ج۵، ص۵۵۶).

با این توضیح، علامه طباطبایی در واقع معتقد است صرف دروغ شنیدن، مذموم نیست؛ چون انسان عاملیتی در رقم خوردن این گناه ندارد.

اما دروغ شنیدنی که با علم به دروغ بودن و پذیرفتن همراه شود، مذموم و ناپسند است.

حال اگر بخواهیم فراتر از سخن مرحوم علامه طباطبایی، موضوع را از جنبه تربیتی و روان شناختی واکاوی کنیم، نتایج مهمی را در بر خواهد داشت که برای وضعیت این روزها که رسانه های ریز و درشت از مخاطبان خود سمّاع کذب می سازند پیام های درس آموزی دارد. برای نیل به این مقصود بایستی به این سؤال پاسخ داد که آیا وجود خصلت ها و ویژگی هایی در ما زمینه ساز آن است که دیگران به ما دروغ بگویند و جز دروغ نگویند؟ آیا اینکه دیگران بساط دروغ خودشان را جلوی ما پهن می کنند نشانه ای است بر اینکه در ما میل به دروغ شنیدن وجود دارد؟

برای فهم بهتر سؤال و سپس یافتن پاسخ، بهتر آن است که مواردی را مطرح کنیم که در صورت وجود آن ویژگی ها، دروغ گفتن ها موجه شده و حتی دروغ شنیدن، دوست داشتنی جلوه می کند. پس باید پرسید: ما اگر چگونه باشیم، دروغ زیاد می شنویم؟

۱. ساده لوحی یکی از ویژگی هایی است که زمینه را برای دروغ شنیدن و سپس پذیرفتن و سواری دادن به دروغ گویان فراهم می کند؛ لذا مومن، کیاست دارد و با ساده لوحی، اجازه سوءاستفاده به اهل باطل نمی دهد.

۲. کینه توزی نسبت به دیگران چنان وضعیتی ایجاد می کند که ما را از مدار حق خارج می سازد. در این وضعیت ما دنبال تخریب کسی هستیم که از او کینه داریم؛ در نتیجه اگر کسی علیه آن فرد مورد کینه ما دروغی منتشر کند، این دروغ برای ما شنیدنی و دوست داشتنی است.

۳. عقده داشتن از کسی یا چیزی نیز مانند همان کینه و حقد، عمل می کند؛ به طوری که ما برای عقده گشایی، به هر چیزی چنگ می زنیم ولو دروغ باشد. در این شرایط دروغ های دیگران اگر عقده های ما را بگشاید و نفس ما را ارضا بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ کند، از آنها استقبال می کنیم. نقل است که اوایل انقلاب برخی شعاری دروغین را سر می دادند بدین مضمون که «شاه زنازاده است، خمینی آزاده است». شهید بهشتی در برابر این شعار موضع سختی گرفت و گفت رضاخان ازدواج کرده بود و شاه زنازاده نبوده و سپس این شعار را حرام اعلام کرد؛ با آنکه وی با رژیم پهلوی مبارزه کرده بود.

۴. بی ظرفیتی نسبت به پذیرش اشتباه باعث آن می شود که ما از شنیدن واقعیت ها هراسناک باشیم؛ در نتیجه درصورتی که کاری را خراب کرده باشیم، دوست داریم آن خرابی دیده نشود و هرکس که با دروغ هایش بتواند توجیهی بتراشد، دروغ هایش را با جان و دل می پذیریم.

به این لیست می توان ده ها مورد دیگر نیز اضافه کرد اما هدف آن بود که بدانیم چگونه وجود خصلت ها و ویژگی هایی در ما می تواند مجوزی به دیگران برای دروغ گفتن بدهد. اینگونه ما بر صندلی شنونده دروغ می نشینیم و در جرگه سماع للکذب قرار می گیریم که در عین آگاهی بر دروغ بودن چیزی، آن را بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ می پذیریم و قاعدتا این سنخ از دروغ شنیدن حاکی از وجود ویژگی هایی ناپسند در ماست و از این رو در رده سایر گناهان اجتماعی قرار گرفته و مذموم قلمداد می شود.

جالب تر آنکه خصلت «سَمَّاعُونَ لِلْکذِب»، با عبارت مهم دیگری از قرآن تکمیل می شود: «أَکالُونَ لِلسُّحْت». مرحوم علامه طباطبایی با بهره گیری از شأن نزول آیه می فرماید: «بخشی از خاخام های یهود برای تغییر یکی از احکام دین خود، رشوه گرفته بودند و حقیقتی از دین را تحریف کردند. بخشی از مردم هم که این تغییر به نفعشان بود، این دروغ و تحریف را با جان و دل پذیرفتند. گروه اول بابت آن پول با «أَکالُونَ لِلسُّحْت» معرفی شدند و گروه دوم بابت میل به شنیدن آن دروغ، «سَمَّاعُونَ لِلْکذِب» قلمداد گشتند».

با همین تفسیر مرحوم علامه می شود شرایطی را متصور شد که در آن بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ گروهی برای تحریف حقایق و تقلیب واقعیت ها و تغییر ارزش ها و دگرگونی هنجارها پول می گیرند که خوردن مال حرام و «اکل سحت» است و گروهی دیگر به سبب آنکه دروغ ها برای آنها نفع دارد، شنونده و پذیرنده آن دروغ ها هستند. شاید مصداق های مهم این تعابیر، بوق چی ها و رسانه هایی باشند که برای دروغ گفتن پول می گیرند و افرادی هم به دلایل متعدد، آغوش خود را برای آن دروغ ها باز می کنند.

البته می شود از این تفسیر فراتر رفت و گمانه هایی را مطرح کرد. کتاب مفردات الفاظ قرآن، واژه «سحت» را اینگونه معنا می کند: «پوست یا پوسته ای که کنده شود». اگر «اکل» را با توجه به سیاق آیه معنا کنیم فراتر از خوردن متعارف می تواند به معنای تغذیه کردن و مصرف کردن باشد که شامل هر نوع خوراک فکری و روحی می شود.

هر چیزی یک سطحی دارد و یک عمقی؛ یک پوسته ای دارد و یک هسته ای؛ یک پوستی دارد و یک مغزی. «أَکالُونَ لِلسُّحْت» یعنی مصرف کنندگان سطح، جوندگان پوسته های جداشده و مزه کنندگان پوست های برکنده. به یک معنا کسانی که شنیدن دروغ ها را دوست دارند و از آن منفعت می برند، فریب خوردگانی اند که حتی به عمق و هسته و مغز باطل هم نمی رسند و صرفا بازنشردهنده و مصرف کننده دروغ های دیگرانند.

اینها در میدان بطالت و شیطنت هم عامل نیستند و صرفا از تفاله های دیگران تغذیه می کنند. چه خواری از این بالاتر که قرآن در ادامه همین بحث فرمود: «لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْی؛ برای آنها در همین دنیا، خواری است». نکته مهم دیگر آنکه آیا چون به این افراد دروغ بسیار گفته شده، به این وضعیت درآمده اند؟ یعنی دروغ شنیدن و تغذیه کردن از استفراغ های اهل باطل، علت است؟ یا این وضعیت خود معلول علتی دیگر است؟ چنان که از فحوای کلام علامه طباطبایی و همچنین شأن نزول آیه برمی آید، پیروی از هوای نفس، علتی است که میل به دروغ شنیدن و مصرف پوسته های برکنده از باطل را ایجاب می کند.

این روزها که شرایط ویژه کشور عرصه را برای تاخت وتاز بسیاری از رسانه ها مهیا ساخته، بسیاری از ما شنونده دروغ های متعدد بودیم. اما نکته مهم آنکه برخی به دلیل وجود ویژگی هایی باطنی، مانند کینه و عقده از حکومت یا هیأت حاکمه مستقر، درعین آگاهی از دروغ بودن بسیاری از سناریوهای رسانه ای، آن دروغ ها را دوست داشتند و می پذیرفتند. در نتیجه اگر در برابر پمپاژ دروغ های جبهه باطل ما به پمپاژ راستی و صداقت روی آوریم، بر جماعتی که هوای نفس خود را پیروی می کنند اثری نخواهد گذاشت.

هفت راز افراد موفق و تاثیر گذار

افراد موفق برای رسیدن به موفقیت و پشت سر گذاشتن مشکلات قطعاً عاداتی را برای خودشان ساخته اند، عادات و ویژگی هایی که در زندگی اکثر آن ها به چشم می خورد و برخی با خرید رب میوه به توانسته اند به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند.

هفت راز افراد موفق و تاثیر گذار

افراد موفق برای رسیدن به موفقیت و پشت سر گذاشتن مشکلات قطعاً عاداتی را برای خودشان ساخته اند، عادات و ویژگی هایی که در زندگی اکثر آن ها به چشم می خورد و برخی با خرید رب میوه به توانسته اند به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند.

خرید رب میوه به

رب میوه با کالری کم کمک به لاغری و کاهش وزن می کند که خرید رب میوه به از مراکز معتبر با فیبر زیادی که دارد و کمک به رفع یبوست و جذب بهتر غذا نیز کمک شایانی می نماید.

این آنتی اکسیدانهای موجود در به می تواند با حذف مواد مضر برای پوست سلامت آن را تضمین نمایند و بدین طریق لکه های پوستی را حذف کرده و سبب بهبود چروک پوست شوند. این سیبهای طلایی با داشتن پتاسیم فراوان در کنترل فشارخون و تنظیم آن نقش دارند و پتاسیم، سبب شل شدن رگها و تنظیم انقباض عروق شده که نتیجه آن کاهش فشارخون می باشند

6-1

قیمت مربای هویج خانگی

مرکز پخش سعی می کند قیمت مربای هویج خانگی درجه یک در بازار را مدیریت کند و با عرضه انواع مربا در سراسر کشور گامی بلند در راستای تامین نیاز مردم به این محصول برداشته است. امکان خرید مربا از سراسر کشور به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر می باشد. با خرید اینترنتی شما عزیزان می بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ توانید انواع مربای خانگی شهرهای مختلف کشور از جمله طبس، تبریز، همدان و سایر شهرها را به صورت عمده و مستقیم از تولید کننده آن دریافت نمایید.

مرکز بخش مربا هویج غلیظ در قم، این محصول را با قیمتی باور نکردنی به تمام متقاضیان داخل و خارج کشور در مقادیر دلخواه ارائه می کند. این مرکز پخش تمام تلاش خود را می کند تا بهترین محصولات را در اختیار خریداران خود قرار دهد.

6-2

قیمت گوجه فرنگی ریز

محصولات کشاورزی با کیفیت به صورت کاملا ارگانیک تولید شده قیمت گوجه فرنگی ریز این محصولات عاری از هرگونه خرابی هستند اگر شما از این محصول در رژیم غذایی خود استفاده کنید.

امروزه بسیاری از سایت ها و فروشگاه ها در زمینه تولید و فروش انواع گوجه فرنگی گیلاسی فعالیت می کنند اعم از این سایت که محصولات خود را بدون دخالت و حذف واسطه ها به فروش می رسانند که این امر به تنهایی سبب شده است که این محصولات با قیمت مناسب تر و مقرون به صرفه تری به دست شما مشتریان عزیز و گرامی برسد.

تایید شایعه مطرح شده برای اس23 سامسونگ

به گزارش «نبض فناوری»، مدتی است که شایعات در مورد سنسور دوربین 200 مگاپیکسلی در سامسونگ گلکسی اس 23 اولترا منتشر شده است. گوشی هایی مانند Motorola Edge 30 Ultra و Xiaomi 12T Pro قبلاً به چنین سنسورهایی مجهز شده اند، اما این اولین مورد برای سامسونگ خواهد بود.

به طور دقیق تر، به نظر می رسد اسکرین شات رابط دوربین را نشان می دهد و گزینه ای برای حالت 200 مگاپیکسلی را نشان می دهد. این امر احتمال برخورداری سامسونگ گلکسی اس 23 اولترا از چنین قابلیت هایی را مجدداً تأیید می کند.

همانطور که قبلا گفته شد، این امر تنها از بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ طریق سنسور دوربین 200 مگاپیکسلی جدید سامسونگ، ISOCELL HPX، امکان پذیر است. دارای فناوری های جدیدی مانند جداسازی عمیق ترانچ پیشرفته (DTI) برای جذب بهتر نور و Tetra2Pixel است که به سنسور اجازه می دهد بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ تا 4 یا 16 پیکسل را برای بهبود عملکرد در نور کم ترکیب کند.

طبق اسکرین شات فاش شده، قابل توجه است که حالت قابل مشاهده دیگر برای عکس ها 50 مگاپیکسل ذکر شده است. به احتمال زیاد این یک مرحله میان رده است که توسط فناوری فوق الذکر Tetra2Pixel فعال شده است. از آنجایی که تصاویر 200 مگاپیکسلی احتمالاً فضای زیادی را اشغال می کنند، یک حالت 50 مگاپیکسلی برای عکس ها مفید به نظر می رسد.

به احتمال زیاد می‌توان انتظار داشت که حالت پیش‌فرض دوربین 12.5 مگاپیکسلی با 4×4 پیکسل باشد. دیدن اینکه حسگر جدید سامسونگ چه توانایی هایی دارد، به خصوص با این افزایش عملکرد در شرایط کم نور، هیجان انگیز خواهد بود.

شاید این اولین باری باشد که یک سنسور 200 مگاپیکسلی در پرچمدار رده بالای سامسونگ یعنی S23 Ultra به کار می‌رود. این نشان می دهد که سامسونگ به توانایی های سنسور جدید اعتماد دارد.

تصاویر شیائومی 13 لو رفت/ شیائومی 13 پرو با دوربین 50 مگاپیکسل عرضه می‌شود

با نزدیک شدن به زمان عرضه پرچم‌دار ۲۰۲۳ کمپانی شیائومی، یک افشاگری جدید از شیائومی ۱۳ پرو تعدادی از مشخصات کلیدی را در مورد این گوشی هوشمند فاش کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، کمپانی شیائومی قرار است که تا حداکثر یک ماه آینده محصول جدید خود با نام شیائومی 13 پرو را معرفی کند و تاکنون نیز برخی مشخصات آن فاش شده است. اما امروز یکی از افشاگران اقدام به انتشار چند تصویر از این گوشی هوشمند کرده است.

این افشاگر که با نام کاربری OnLeaks فعالیت می‌کند،به تازگی با مشارکت یکی دیگر از دوستان خود با نام Zoutons موفق شده تا مدل سه بعدی شیائومی ۱۳ پرو را طراحی و تصاویر رندر شده آن را در شبکه‌های اجتماعی به معرض نمایش بگذارد.

ویژگی‌های شیائومی 13

آنطور که از این تصاویر مشخص است، نمایشگر شیائومی 13 استاندارد با صفحه نمایش تخت 6.2 اینچی عرضه می‌شود، در حالی که Pro دارای صفحه نمایش خمیده 6.65 اینچی است. هر دو دستگاه دارای دوربین جلویی به سبک سوراخ پانچ هستند.

شیائومی 13

در پشت بدنه این گوشی هوشمند، سه سنسور دوربین به همراه فلاش دیده می‌شود. افرادی که تمایل به طراحی پیکسل ۷ پرو و برآمدگی یکسان آن در پشت بدنه دارند، مطمئنا از دیدن این محصول ناامید خواهند شد.

همچنین، کناره‌های نمایشگر ۶.۵۵ اینچی این گوشی هوشمند دارای انحنا بوده و به این ترتیب، می‌توان گفت که طرفداران شیائومی با یک اسمارت فون خوش دست روبرو خواهند بود. در قسمت بالای این نمایشگر، یک بریدگی دایره‌ای شکل دیده می‌شود که دوربین سلفی را درون خود جای داده است.

شیائومی 13

ظاهرا شیائومی 13 پرو دارای حسگر اثر انگشت خواهد بود. با توجه به عدم وجود یکی در پشت گوشی و با توجه به طراحی دکمه‌های کناری، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر قرار می‌گیرد.

شیائومی 13

طبق شایعات، ابعاد بدنه شیائومی 13 152.8 در 71.5 در 8.3 میلی متر است که آن را کوتاه‌تر، اما ضخیم‌تر از مدل قبلی خود می‌کند. مدل Pro آن تقریباً با ابعاد 163.0 x بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ 74.6 x 8.8 میلی‌متر عرضه می‌شود که به طرز وحشتناکی شبیه به 12 Pro شیائومی است.

این موارد خلاصه‌ای از همه چیزهایی است که تا به امروز برای شیائومی 13 استاندارد مشخص شده است. اما اطلاعات جزئی‌تری درباره مدل شیائومی 13 پرو فاش شده است.

شیائومی 13

شیائومی 13 پرو با دوربین 50 مگاپیکسل

جزیئات فاش شده نشان می‌دهد که شیائومی 13 پرو ممکن است با جدیدترین تراشه اسنپدراگون تقویت شود. چراکه شیائومی 12 پرو با عملکرد خود تحت تأثیر قرار گرفت و 13 پرو به دنبال پیشرفت بیشتر با اسنپدراگون 8 نسل 2 است.

شیائومی 13 پرو ممکن است یکی از اولین گوشی هایی باشد که با جدیدترین اسنپدراگون عرضه می شود. این تراشه قرار است کمی بعدتر در این ماه رسما معرفی شود و دهان به دهان حاکی از راندمان انرژی بالا با عملکرد حتی بالاتر است.

به نظر می‌رسد این گوشی مجهز به دوربین سه گانه است. دوربین اصلی 50.3 مگاپیکسل به بیرون درز کرده است که شباهت وحشتناک دیگری با دوربین 12 است. بهتر از آن، شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه این گوشی ممکن است به یک سنسور کامل 1 اینچی مجهز شود تا آرایه دوربین را تامین کند.

اگرچه هنوز هیچ نامی از رنگ‌های این گوشی هوشمند برده نشده است، اما برخی می‌گویند که گزینه‌های فاش شده سیاه، سفید، صورتی و سبز هستند که ترکیبی محکم از تجارت و سرگرمی را ایجاد می‌کنند.

گوشی‌های سری 13 شیائومی چه زمانی به بازار عرضه می‌شوند؟

گمانه‌زنی‌ها در مورد تاریخ عرضه احتمالی Xiaomi 13 برای ماه دسامبر(آذر ) سال جاری تعیین شده است. چرا که محصولات سری شیائومی ۱۲ در تاریخ ۲۸ دسامبر سال گذشته به دنیای تکنولوژی معرفی شدند. بنابراین ممکن است که هفته آخر سال جاری، شیائومی ۱۳ پرو با تراشه اسنپدراگون ۸ نسل ۲ به صورت رسمی معرفی شود.

با گذشت زمان، این جزئیات از سوی کمپانی شیائومی یا تأیید می‌شوند یا بازنویسی می‌شوند. اما کارشناسان معتقدند که هر دو گوشی می‌توانند به عنوان رقبای دیگر گوشی‌های هومشند عمل کنند و هم در بازارهای اقتصادی و هم در بازارهای پرمیوم، رقیب باشند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دانشگاه محل تضارب آرا، اختلاف نظر و گفتگو است / اعتراض در بستر عالمانه و در شأن دانشگاه انجام شود

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی به فضای اعتراضی دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه محل تضارب آرا، اختلاف نظر و گفت و گو است و هیچ ایرادی ندارد اگر عده ای نسبت به موضوعی اعتراض داشته باشند. البته باید این اعتراض در یک بستر عالمانه که در شأن دانشگاه است مطرح شود تا درباره موضوع مورد اختلاف گفت و گو شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی به فضای اعتراضی دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه محل تضارب آرا، اختلاف نظر و گفت و گو است و هیچ ایرادی ندارد اگر عده ای نسبت به موضوعی اعتراض داشته باشند. البته باید این اعتراض در یک بستر عالمانه که در شأن دانشگاه است مطرح شود تا درباره موضوع مورد اختلاف گفت و گو شود.

دکتر عبدالله معتمدی در نشست هم اندیشی و تبادل نظر رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات که درباره مسائل روز و استفاده از ظرفیت و اراده استادان برای ایجاد همدلی بین دانشجویان و گذر از بحران برگزار شد،‌ به بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ فضای اعتراضی دانشگاه اشاره کرد و با اشاره به اینکه سن دانشجویی از نظر روانشناختی سن خاصی است و ویژگی هایی دارد، بیان کرد: دانشجو در سنی است که دغدغه آینده را دارد. بر اساس بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ تحقیقات روان شناسی شناخت هویت و بروز بزرگسالی تا سن ۲۴ سالگی و گاهی تا ۲۹ سالگی به تاخیر افتاده است. از طرف دیگر فضایی که این نسل در آن پرورش پیدا کرده اند، فضایی فرزندمحور بوده است به طوری که خیلی زود صاحب رای شده اند. همچنین آنها با فضای مجازی انس گرفته اند و جمع این شرایط باعث ایجاد فاصله بین نسلی شده است. این نسل فرمان پذیری و اطاعت پذیری کمتری دارد و به هر چیزی که اقتدار آنها را به هم بزند واکنش منفی نشان می دهند. آنها به دنبال ساخت جهانی متناسب با شرایط خود هستند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: دانشگاه فضایی متفاوت از بیرون دارد. دانشجو می تواند در محیط دانشگاه اعتراض خود را بیان کند و در عین حال در قبال رفتار و گفتار خود مسئولیت پذیر باشد. ما باید تلاش کنیم فضای دانشگاه را برای دانشجویان که فرزندان ما و آینده سازان کشور هستند، آماده کنیم و مانع از ایجاد دوقطبی شدن فضا شویم.

وی با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبائی با کمک استادان از برنامه ها و کارهای آموزشی خود عقب نیفتاده و اختلالی در سیستم آموزشی ایجاد نشده است، افزود: تا کنون ۹۵ درصد از کلاس های درس این دانشگاه تشکیل شده است و اعتراض ها اخلالی در روند برگزاری کلاس ها ایجاد نکرده است.

دکتر معتمدی گفت: ما نباید نسبت به هم حس تنفر پیدا کنیم، بلکه باید بدانیم می توانیم با کسی اختلاف نظر و عقیده داشته باشیم ولی در عین حال با دیده احترام به هم نگاه کنیم. با روند کاهش اعتراض ها، در نهایت دانشجویان معترض در کلاس ها حاضر می شوند بنابراین لازم است اعضای هیئت علمی فضای کلاس ها را به سمت گفت و گو و احترام هدایت کنند تا همه بتوانیم نگاه واقع بینانه ای نسبت به مسائل و حل آنها داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی همچنین با اشاره به اجرای سند راهبردی دانشگاه در سال جاری در دانشگاه و دانشکده ها، گفت: در این سند به دنبال طرح و اجرای برنامه هایی فراتر از تدریس و آموزش بودیم و نزدیک به ۱۴۰۰ برنامه توسط اعضای هیئت علمی پیشنهاد شد که حدود ۹۰۰ برنامه، جزء ایده ها و برنامه های جدید و متفاوت بود.

وی با اعلام اینکه تدوین برنامه های سند راهبردی ۱۴۰۲ از ابتدای آبان ماه آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد که همه دانشکده ها،‌ گروه ها و اعضای هیئت علمی، برنامه های پیشران خود را برای سال آینده در جهت تحقق سند راهبردی تا اسفندماه سال جاری ارائه دهند تا برنامه ریزی های لازم برای تامین هزینه ها، امکانات و تجهیزات اجرای آن برنامه ها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، در این نشست اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات ضمن تبیین شرایط، به بیان دیدگاه ها و پیشنهاد های خود پرداختند. از بین بردن تبعیض‌ها، توجه کردن به خواسته های معقول دانشجویان، توجه به درخواست ها و روحیه های نسل جدید، ایفای نقش مدافعانه دانشگاه از دانشجو، به دست گرفتن ابتکار عمل توسط دانشگاه، بیت کوین چه ویژگی هایی دارد؟ آموزش سواد رسانه به همه دانشجویان، توجه به اقوام و اقلیت های مختلف در دانشگاه، حذف گفتار و رفتار خشونت آمیز، فعال تر شدن انجمن های علمی دانشجویی، تشکل ها و کانون های فرهنگی، ایجاد نشاط در دانشگاه، ایجاد مرز افکارسنجی،‌ از بین بردن تک صدایی، ایفای نقش میانجی توسط دانشگاه و کم کردن تعارض ها بخشی از پیشنهادهایی بود که اعضای هیئت علمی برای مدیریت شرایط پیش آمده مطرح کردند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.