معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری


دانلود کتاب توسعه سرمایه گذاری خارجی

"توسعه سرمایه گذاری خارجی"
نقش نهادهای مالی و پولی بین المللی در توسعه سرمایه گذاری خارجی
کتاب حاضر اثری از امیرعلی جعفرنژاد می باشد که توسط نشر قانون یار به چاپ رسیده و منتشر شده است.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از جمله موسسات بین المللی و چند ملیتی هستند که وظیفه دارند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کنند. گاهی با دادن وام، گاهی با معرفی سرمایه گذار و با روشهای مختلف کمک می کنند که اقتصاد کشورهای عضو به مشکلات جدی گرفتار نشود.
نقش این نهادها و سایر سازمان های بین المللی در توسعه سرمایه گذاری خارجی ، موضوعی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های مهم در رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود. وقتی فرد یا سازمانی در کشور دیگری سرمایه گذاری می کند، این کار باعث ورود پول قوی و ارز شده و بدین ترتیب در اقتصاد آن کشور نقشی اساسی ایفا می کند.
آقای جعفر نژاد در این کتاب با ارائه مثالهایی از بانک ها و کشورهایی که با موسسات بین المللی پولی همکاری کرده اند، به خواننده کمک می کند تا بیشتر نقش این موسسات را در سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی درک نماید.

فهرست مطالب

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول
نقش صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق سرمایه گذاری خارجی
بخش اول: بررسی و شناخت سرمایه‌گذاری خارجی
بند اول: سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم
بند دوم: سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم
بند سوم: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بخش دوم: تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم
بخش سوم: نقش صندوق بين المللى پول در توسعه سرمایه گذاری
فصل دوم
صندوق بین المللی پول نهادی ناظر بر اجرای سامانه پولی بین المللی
بخش اول: مسوولیت‌پذیری صندوق بین المللی پول
بخش دوم: رای‌گیری معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری در نهاد صندوق بین المللی پول
بخش سوم: قدرت نهاد صندوق بین المللی پول
بخش چهارم: انتقادات وارده به صندوق بین المللی پول
بخش پنجم: نمونه‌هایی از اقدامات صندوق بین‌المللی‌ پول
بخش ششم: صندوق بین‌المللی پول‌ و چالش‌های آینده
بند اول: چالش‌های جدید
بند دوم: چالش های بازارهای جهانی مالی
بند سوم: مسیر آینده صندوق بین المللی پول
فصل سوم
نقش سازمان تجارت جهانی در توسعه حقوق سرمایه گذاری خارجی
بخش اول: تاریخچه سازمان تجارت جهانی
بخش دوم: اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
بخش سوم: اهداف و وظایف سازمان جهانی
بخش چهارم: دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
بند اول: پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
بند دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
بخش پنجم: تهدیدها معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری و آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی
بخش ششم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
بخش هفتم: نقش و جایگاه سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل
بخش هشتم: شیوه‌های افزایش مشارکت کشورها
بخش نهم: پیامدهای موافقت نامه سرمایه گذاری خارجی و حقوق مالکیت معنوی
بخش دهم: موافقت‌نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت
بخش یازدهم: پیامدهای موافقت‌نامه حقوق مالکیت معنوی‌ مرتبط با تجارت برای کشورهای اسلامی
بند اول: تأثیر بر کشورهای آفریقایی
بند دوم: تأثیر بر کشورهای خاورمیانه
بند سوم: تأثیر بر کشورهای آسیا- پاسیفیک
فصل چهارم
نقش بانک جهانی در توسعه حقوق سرمایه گذاری خارجی
بخش اول: تعداد اعضای بانک جهانی
بخش دوم: نقش نظام و نهادهای مالی-بانک‌ها-در اقتصاد بین الملل
بخش سوم: نقش نهادها در جذب سرمایه گذاری خارجی
بند اول: کارایی بازار پول و بازار سرمایه و اهمیت آن در توسعه اقتصادی
بند دوم: اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی
بخش چهارم: منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بر شرکتهای داخلی
بند اول: ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی
بند دوم: نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی از دیدگاه کلی
بند سوم: نقش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی
بخش پنجم: ابزار سرمایه گذاری خارجی
بخش ششم: تقسیم سرمایه‌گذار خارجی به مستقیم و ترتیبات قراردادی
بخش هفتم: محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی
بند اول: ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه‌گذار خارجی
بند دوم: اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی
بند سوم: تحمیل تکالیف خاص به سرمایه‌گذاران خارجی
بند چهارم: اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه‌گذاری
بخش هشتم: تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
بند اول: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
بند دوم: معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری
بخش نهم: چارچوب های خط مشی گذاری سرمایه گذاری خارجی
بند اول: خصوصی سازی
بند دوم:آزاد سازی اقتصادی
بند سوم: ریسک سیاسی
بند چهارم: مقررات و قوانین
بند پنجم: موانع اقتصادی
بند ششم: زیر ساخت‌های فیزیکی و نیروی کار
بند هفتم: دسترسی به بازار ملی ومنطقه ای
بند هشتم: هزینه های بوروکراسی و ثبات اقتصادی
بند نهم: سیاست های بانکی در راستای محیط سیاسی و اقتصادی نظام
بند دهم: عوامل فرهنگی و اجتماعی
منابع و مآخذ

راهنمای سرمایه گذاری


این کتاب مختصر و گویا در مورد سرمایه‌گذاری است و به گفته مولفانش به خواننده می‌آموزد که چگونه سرمایه‌گذاری کند تا به موفقیت‌های بلندمدت دست یابد و در دوران بازنشستگی امنیت مالی و زندگی راحت و مطمئن داشته باشد. توصیه اول مولفان این است: به کسی اجازه ندهید که به شما بگوید سرمایه‌گذاری برای مردم عادی مبحثی پیچیده است. می‌خواهیم به شما نشان دهیم که هرکسی می‌تواند تصمیمات مالی درست بگیرد. اما اگر چیزی برای سرمایه‌گذاری معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری نداشته باشید، دیگر اهمیتی ندارد که بازدهی دو درصدی از سرمایه‌گذاری‌تان کسب کنید یا پنج درصدی یا حتی 10 درصدی‌. بنابراین همه‌چیز با پس‌انداز شروع می‌شود.
توضیحات کتاب:
«راهنمای سرمایه‌گذاری» نوشته چارلی الیس(-1937) و برت مالکیل(-1932) از مشهورترین متخصصان دنیای سرمایه‌گذاری است.
هدف نویسندگان «اصول سرمایه‌گذاری» این بوده که مفاهیم مالی شخصی را به زبانی بسیار ساده و البته دقیق و کامل بیان کنند تا افراد غیرمتخصص نیز بتوانند از این کتاب جهت تصمیمات مالی خود یا خانواده خود بهره کامل ببرند.
اگر بخواهم به‌طور خلاصه ساختار کتاب را شرح دهم؛ فصل اول این کتاب به مفاهیم مربوط به پس‌انداز کردن می‌پردازد. در این فصل توصیه می‌شود که پس‌انداز را خیلی زود باید شروع کرد. در این فصل همچنین به روش‌هایی برای پس‌اندازهای کوچک و ناچیز تا روش‌های بزرگ پس‌انداز پرداخته می‌شود.
در فصل دوم اکیدا توصیه می‌شود که پس‌اندازها باید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌محور سرمایه‌گذاری شود.
فصل سوم بیان می‌کند همان‌گونه که نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد گذاشت، سرمایه‌گذار نیز باید یک سبد متنوع از صدها سهم مختلف داشته باشد.
در فصل چهارم به اجتناب از اشتباهات رایج سرمایه‌گذارها پرداخته می‌شود. الیس و مالکیل با توجه به تحقیقات اخیر گروهی از روان‌شناسان رفتاری و اقتصاددانان مالی پی برده‌اند لازم است با کنار گذاشتن اعتماد به ‌نفس بیش‌ازحد و رفتار گله‌ای در خریدوفروش سهام، سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
در فصل پنجم با عنوان «کار را ساده کنید»، الیس و مالکیل هشدار می‌دهند رسانه‌های مرتبط با موضوعات مالی به‌طور مداوم این حرف را به مردم القا می‌کنند که دنیای مالی و سرمایه‌گذاری مدرن بسیار پیچیده است. ولی جدای از این‌همه حیله‌ها می‌توانید با تکیه کردن بر اصل «سادگی»، در سرمایه‌گذاری موفق شوید.
معرفی کتاب:
چارلی الیس و برت مالکیل، دو نفر از مشهورترین متخصصان دنیای سرمایه گذاری که کتاب معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری های معروف و پرمخاطب «بردن بازی باخته» و «گام تصادفی تا سر والاستریت» را به بازار کتاب های مالی عرضه کرده بودند اکنون با تالیف کتاب «اصول سرمایه گذاری»، راهنمایی عالی برای مدیریت تصمیمات مالی یک شخص یا خانواده (بودجه بندی مخارج، پس انداز، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی) فراهم کرده اند. هدف نویسندگان «اصول سرمایه گذاری» این بوده که مفاهیم مالی شخصی را به زبانی بسیار ساده و البته دقیق و کامل بیان کنند تا افراد غیرمتخصص نیز بتوانند از این کتاب جهت تصمیمات مالی خود یا خانواده خود بهره کامل ببرند.
خواندن این کتاب می تواند برای شما بهترین روش ممکن برای قرار گرفتن در مسیر صحیح امنیت مالی بلندمدت باشد. در طول زندگیتان می توانید دوباره این کتاب را بردارید و درس هایش را مرور کنید و به خودتان یادآوری کنید که چه چیزی کلیدی است اگر بخواهید یک بازی باخته را به یک بازی برده تبدیل کنید.

آشنایی با نظام سرمای داری؛ ماهیت سرمایه داری مدرن

صد و چهارده ایده کسب و کار با کمترین سرمایه اولیه! (چگونه در کسب و کار خلاقیت داشته باشیم؟)

تحلیل هزینه - فایده در جهت گسترش و سرمایه گذاری در بخش نساجى در اقتصاد ایران

سرمایه مالی : پژوهشی در باب تازه ترین مرحله تحول سرمایه داری

پیش بینی مدیریت سود و حساسیت سرمایه گذاری

مدیر موفق

راهنمای حسابداری ملی؛ راهنمای جداول داده_ستانده

بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

تعیین رشد اقتصادی؛ پروژه تحقیقات جهانی

تدوین و اجرای سیاست مالی در کشورهای تولید کنند نفت

پاتوق کتاب، بزرگترین مرجع دانلود کتاب های الکترونیک دانشگاهی کشور است.
با دانلود اپلیکیشن پاتوق کتاب، شما به هزاران کتاب اکترونیک و کتاب صوتی، از ناشرین معتبر کشور دسترسی خواهید داشت.
پاتوق کتاب، تمام تلاش خود را در راستای حفظ حقوق ناشر و مولف به کار گرفته است؛ و لذا با پیاده سازی سازوکار امنیتی مناسب، از انتشار کتاب ها در خارج از فضای اپلیکیشن پاتوق کتاب، جلوگیری می کند.

معرفی ۱۰ کتاب برای آموزش بورس

معرفی 10 کتاب برای آموزش بورس

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری برای تمام افراد جامعه به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در این بازار ساده است و هر فرد با دریافت کد بورسی و کد معاملاتی می‌تواند به سادگی برای خرید و فروش اقدام کند. با این حال برای کسب سود از بورس، داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق ضرورت دارد. در این مقاله، ۱۰ کتاب برتر در حوزه آموزش بورس را به شما معرفی می‌کنیم.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» نوشته «حجت بهادری» و «نسیم کردستانی» تلاش می‌کند به زبان ساده انواع بازارهای مالی را مورد بررسی قرار دهد. نویسنده اعتقاد دارد که یکی از نکات مهم برای انجام معاملات در بازار بورس، روانشناسی بازار است. این کتاب یکی از بهترین منابع برای آشنایی کامل با بازار بورس محسوب می‌شود و برای مطالعه آن به صرف زمان طولانی نیاز نخواهید داشت.

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

کتاب «سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد» یکی از آثار موفق «پاول ملاژنویچ» است و به زبان ساده به بیان واقعیت‌های بازار سرمایه می‌پردازد. یکی از باورهای پاول این است که با شناخت دقیق واقعیت‌های بازار بورس، می‌توان به موفقیت دست یافت.

ملاژنویچ موفقیت سرمایه‌گذران در بازار بورس را در ارتباط مستقیم با سطح دانش آن‌ها می‌داند. وی معتقد است برای کسب موفقیت در این بازار، باید دانسته‌های خود را به چالش بکشیم و آن‌ها را همیشه به روز نگه داریم. در کتاب سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد، متوجه می‌شوید که با خرید کدام سهم‌ها، نیاز و اهداف شما محقق خواهد شد. این کتاب را «شهاب‌الدین ادیب مهر» ترجمه کرده و توسط انتشارات هیرمند منتشر شده است.

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

بورس باز

«سلمان امین» نویسنده کتاب «بورس باز»، سعی دارد تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس را به زبان ساده آموزش دهد. او کتاب را با شرح یک خاطره شکست در بازار سهام شروع می‌کند.

پس از این تجربه تلخ، او به دنبال تکنیک‌های جادویی در این حوزه رفت و سعی کرد تمامی این علوم و تکنیک‌ها را در یک جا جمع‌آوری کند که در نهایت منجر به انتشار کتاب بورس باز شد. اگر شما هم علاقه‌مند به شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستید، پیشنهاد می‌کنیم با مطالعه این کتاب و یادگیری تکنیک‌های آن، یک شروع قوی داشته باشید.

بورس باز

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه جان مورفی

کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه»، اثر سرمایه‌گذار معروف «جان مورفی» است. وی سعی دارد در این کتاب به نکات مهم در حوزه استراتژی‌های معاملاتی بپردازد. این کتاب جزو کتاب‌های موفق در حوزه آموزش بورس است که استقبال زیادی از آن شده و به زبان‌های مختلفی در تمام دنیا منتشر شده است.

جان مورفی ابتدا در این کتاب بازار بورس را از دیدگاه خود تحلیل معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری می‌کند. وی اصول تحلیل تکنیکال را یکی از پایه‌های مهم فرایند خرید و فروش سهام می‌داند. اگر برای شروع سرمایه‌گذاری در این بازار، با مفاهیم و اصطلاحات مهم آشنا شده باشید و برای گام بعدی نیاز به یادگیری تحلیل تکنیکال دارید، ما این کتاب کارامد را به شما پیشنهاد می‌کنیم

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه جان مورفی

تجزیه و تحلیل تکنیکال

کتاب «تجزیه و تحلیل تکنیکال» اثر «کلیفورد پیستول» با ترجمه «ضیا مفاخر» در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. این کتاب جزو کتاب های پرفروش در حوزه تحلیل تکنیکال است که تحلیل‌گران، دانشجویان امور مالی و فعالان بازار بورس از آن بهره‌مند شده‌اند. کلیفورد در این کتاب سعی دارد تا مفاهیم پیچیده تحلیل تکنیکال را به زبان ساده، ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان پر قدرت در بررسی و شناخت موقعیت‌های مناسب برای معاملات سهام است. بسیاری از فعالان بازار بورس از این تکنیک معاملاتی برای کسب سود بیشتر، بهره می‌برند. برای کسب اطلاعات مهم در حوزه تحلیل تکنیکال و یادگیری نکات کلیدی در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را مطالعه کنید.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

۱+۵۰ نکته یک‌ میلیون تومانی

کتاب «۵۰+۱ نکته یک‌ میلیون تومانی»، نوشته «همایون دارابی» است. در این کتاب به تفاسیر آزاد از مجموعه تجربیات، کتاب‌ها و مقالاتی که سعی در توصیف عملی بازار دارند، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، نویسنده سعی دارد در این کتاب فوت کوزه‌گری در فرایند سرمایه‌گذاری را نمایش دهد.

این کتاب شامل نکات ارزشمندی از تجربه‌های عملی سرمایه‌گذاری، در حوزه بازار سرمایه است. آگاهی نسبت به بعضی نکات مهم و آشنایی با فوت کوزه‌گری سرمایه‌گذاری در بازار بورس، یکی از گام‌های موثر برای کسب موفقیت در این بازار سرمایه‌گذاری است. پیشنهاد می‌کنیم که نکات ارزشمند این کتاب را از دست ندهید.

1+50 نکته یک‌ میلیون تومانی

جادوی بورس

کتاب «جادوی بورس» حاصل تجربیات و دانش مالی « شهاب سهرابی» در بازار سرمایه است. این کتاب از مجموع نکات کلیدی در زمینه معاملات سهام، نوشته شده است و یک منبع خوب برای یادگیری و استفاده از تجربیات یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار بورس، به شمار می‌آید.

شهاب سهرابی نتیجه تجربیات ۴۰۰۰ ساعته خود را در این کتاب جمع‌آوری کرده است. در این کتاب، هفت باتلاق سرمایه‌گذاری معرفی شده است که اگر بدون هیچ دانشی وارد این بازار شوید، شکست سنگینی را تجربه خواهید کرد.

جادوی بورس

۷۷ خطای سرمایه‌گذاری

نویسندگان کتاب «۷۷ خطای سرمایه گذاری»، «آرسی بالابان» و «لاری سوئدرو» سعی دارند که تمام اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بازار بورس را در یک جا گردآوری کنند و به راهکارهای مقابله با آن‌ها بپردازند. نتیجه فعالیت این دو نویسنده، انتشار کتاب ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری بود که توسط «مریم بیدکشگی پور» به زبان فارسی ترجمه شده و در دسترس تمامی علاقه‌مندان قرار دارد.

نویسندگان این کتاب معتقدند که مولفه‌های مختلفی مانند چگونگی عملکرد بازار، اختصاص درست و به موقع سرمایه‌ها و چگونگی ورود و خروج از سهم، دانش کافی و لازم برای موفقیت در بورس نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاران باید در کنار این اطلاعات مهم، نسبت به خطاهای شناخته شده در این بازار نیز آگاهی داشته باشند.

77 خطای سرمایه‌گذاری

هنر جنگ در بازار بورس

یکی دیگر از کتاب‌های «سلمان امیر» در حوزه آموزش بازار سرمایه، کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» است. در این کتاب به مجموعه‌ای از تکنیک‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بورس اشاره شده است. کتاب در سیزده فصل جمع‌آوری شده و در آن به نکات مهمی در راستای هنر جنگ در بازار سرمایه، اشاره شده است.

بنا به گفته نویسنده، کلیدی‌ترین نکات درباره سرمایه‌گذاری صحیح و پربازده، در کتاب هنر جنگ در بازار بورس گردآوری شده است. اگر فکر می‌کنید که زمان آن رسیده تا یک شروع قوی و هیجان‌انگیز در بازار بورس داشته باشید، نکات گردآوری شده در این کتاب، راهنمای ایده‌‌آلی برای شما خواهد بود.

هنر جنگ در بازار بورس

فرهنگ تشریحی اصطلاحات معامله‌گری در بازار بورس

کتاب «فرهنگ تشریحی اصطلاحات معامله‌گری در بازار بورس» نوشته «مهدی حبیب الهی» است. این کتاب شامل مجموعه‌ای از اصطلاحات و مفاهیم اصلی در بازار بورس و بازار فارکس است. آگاهی و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات هر بازار سرمایه‌گذاری، یکی معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری از گام‌های اولیه و مهم برای شروع فعالیت مالی در آن بازار است.

۹ کتابی که قبل از این معرفی شدند به نوعی دربرگیرنده علوم ابتدایی، علوم تخصصی، شناخت تجربیات مهم و آشنایی با خطاهای موجود در بازار بورس بودند. استفاده از تمام این نکات آموزشی در صورتی امکان‌پذیر است که درک درستی از مفاهیم و اصطلاحات آن‌ها داشته باشید. برای همین، این کتاب یک منبع عالی برای آشنایی با تمام اصطلاحات رایج در بازار بورس خواهد بود.

فرهنگ تشریحی اصطلاحات معامله‌گری در بازار بورس

بازار بورس یکی از بهترین و امن‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری برای تمام افراد جامعه است. برای شروع سرمایه‌گذاری در این بازار، باید در گام اول سطح دانش و مهارت خود را بالا ببرید. یکی از راه‌های موثر در این زمینه، مطالعه کتاب‌های موثر برای آموزش بورس است. در این مقاله سعی کردیم ۱۰ کتاب معروف را در حوزه آموزش بورس معرفی کنیم. بعضی از این کتاب‌ها حاصل تجربیات چند هزار ساعته نویسنده در بازار بورس هستند که با مطالعه دقیق آن‌ها، می‌توانید برای خود یک استراتژی معاملاتی موفق تنظیم کنید. همچنین کتابخانه آگاه نیز مجموعه‌ای از کتاب‌های الکترونیک را در اختیارتان می‌گذارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید دانش بورسی خود را ارتقا دهید.

راهنمای سرمایه گذاری


این کتاب مختصر و گویا در مورد سرمایه‌گذاری است و به گفته مولفانش به خواننده می‌آموزد که چگونه سرمایه‌گذاری کند تا به موفقیت‌های بلندمدت دست یابد و در دوران بازنشستگی امنیت مالی و زندگی راحت و مطمئن داشته باشد. توصیه اول مولفان این است: به کسی اجازه ندهید که به شما بگوید سرمایه‌گذاری برای مردم عادی مبحثی پیچیده است. می‌خواهیم به شما نشان دهیم که هرکسی می‌تواند تصمیمات مالی درست بگیرد. اما اگر چیزی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشید، دیگر اهمیتی ندارد که بازدهی دو درصدی از سرمایه‌گذاری‌تان کسب کنید یا پنج درصدی یا حتی 10 درصدی‌. بنابراین همه‌چیز با پس‌انداز شروع می‌شود.
توضیحات کتاب:
«راهنمای سرمایه‌گذاری» نوشته چارلی الیس(-1937) و برت مالکیل(-1932) از مشهورترین متخصصان دنیای سرمایه‌گذاری است.
هدف نویسندگان «اصول سرمایه‌گذاری» این بوده که مفاهیم مالی شخصی را به زبانی بسیار ساده و البته دقیق و کامل بیان کنند تا افراد غیرمتخصص نیز بتوانند از این کتاب جهت تصمیمات مالی خود یا خانواده خود بهره کامل ببرند.
اگر بخواهم به‌طور خلاصه ساختار کتاب را شرح دهم؛ فصل اول این کتاب به مفاهیم مربوط به پس‌انداز کردن می‌پردازد. در این فصل توصیه می‌شود که پس‌انداز را خیلی زود باید شروع کرد. در این فصل همچنین به روش‌هایی برای پس‌اندازهای کوچک و ناچیز تا روش‌های بزرگ پس‌انداز پرداخته می‌شود.
در فصل دوم اکیدا توصیه می‌شود که پس‌اندازها باید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌محور سرمایه‌گذاری شود.
فصل سوم بیان می‌کند همان‌گونه که نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد گذاشت، سرمایه‌گذار نیز باید یک سبد متنوع از صدها سهم مختلف داشته باشد.
در فصل چهارم به اجتناب از اشتباهات رایج سرمایه‌گذارها پرداخته می‌شود. الیس و مالکیل با توجه به تحقیقات اخیر گروهی از روان‌شناسان رفتاری و اقتصاددانان مالی پی برده‌اند لازم است با کنار گذاشتن اعتماد به ‌نفس بیش‌ازحد و رفتار گله‌ای در خریدوفروش سهام، سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
در فصل پنجم با عنوان «کار را ساده کنید»، الیس و مالکیل هشدار می‌دهند رسانه‌های مرتبط با موضوعات مالی به‌طور مداوم این حرف را به مردم القا می‌کنند که دنیای مالی و سرمایه‌گذاری مدرن بسیار پیچیده است. ولی جدای از این‌همه حیله‌ها می‌توانید با تکیه کردن بر اصل «سادگی»، در سرمایه‌گذاری موفق شوید.
معرفی کتاب:
چارلی الیس و برت مالکیل، دو نفر از مشهورترین متخصصان دنیای سرمایه گذاری که کتاب های معروف و پرمخاطب «بردن بازی باخته» و «گام تصادفی تا سر والاستریت» را به بازار کتاب های مالی عرضه کرده بودند اکنون با معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری تالیف کتاب «اصول سرمایه گذاری»، راهنمایی عالی برای مدیریت تصمیمات مالی یک شخص یا خانواده (بودجه بندی مخارج، پس انداز، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی) فراهم کرده اند. هدف نویسندگان «اصول سرمایه گذاری» این بوده که مفاهیم مالی شخصی را به زبانی بسیار ساده و البته دقیق و کامل بیان کنند تا افراد غیرمتخصص نیز بتوانند از این کتاب جهت تصمیمات مالی خود یا خانواده خود بهره کامل ببرند.
خواندن این کتاب می تواند برای شما بهترین روش ممکن برای قرار گرفتن در مسیر صحیح امنیت مالی بلندمدت باشد. در طول زندگیتان می توانید دوباره این کتاب را بردارید و درس هایش را مرور کنید و به خودتان یادآوری کنید که چه چیزی کلیدی است اگر بخواهید یک بازی باخته را به یک بازی برده معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کنید.

آشنایی با نظام سرمای داری؛ ماهیت سرمایه داری مدرن

صد و چهارده ایده کسب و کار با کمترین سرمایه اولیه! (چگونه در کسب و کار خلاقیت داشته باشیم؟)

تحلیل هزینه - فایده در جهت گسترش و سرمایه گذاری در بخش نساجى در اقتصاد ایران

سرمایه مالی : پژوهشی در باب تازه ترین مرحله تحول سرمایه داری

پیش بینی مدیریت سود و حساسیت سرمایه گذاری

مدیر موفق

راهنمای حسابداری ملی؛ راهنمای جداول داده_ستانده

بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

تعیین رشد اقتصادی؛ پروژه تحقیقات جهانی

تدوین و اجرای سیاست مالی در کشورهای تولید کنند نفت

پاتوق کتاب، بزرگترین مرجع دانلود کتاب های الکترونیک دانشگاهی کشور است.
با دانلود اپلیکیشن پاتوق کتاب، شما به هزاران کتاب اکترونیک و کتاب صوتی، از ناشرین معتبر کشور دسترسی خواهید داشت.
پاتوق کتاب، تمام تلاش خود را در راستای حفظ حقوق ناشر و مولف به کار گرفته است؛ و لذا با پیاده سازی سازوکار امنیتی مناسب، از انتشار کتاب ها در خارج از فضای اپلیکیشن پاتوق کتاب، جلوگیری می کند.

معرفی کتاب بانکداری سرمایه گذاری

معرفی کتاب بانکداری سرمایه گذاری

4 دلیل که حتما باید حتما کتاب بانکداری سرمایه‌گذاری را بخوانید

  1. به دلیل ماهیت چابک دنیای مالی امکان صرف زمان جهت تهیه منبعی برای فعالیت مالی شرکتی، یعنی ارزش‌گذاری و کسب توافق در معامله، برای هیچ کس وجود نداشته است. در سال ۲۰۰۹ و در پاسخ به این نیاز، اولین ویرایش کتابی توسط جاشوا روزن بام و جاشوا پرل به پایان رسید که آرزو داشتند در زمان ورود به وال استریت در اختیار داشتند.
  2. ارزش‌گذاری، تملیک‌های اهرمی، ادغام و تملیک و عرضه‌های عمومی اولیه، ویرایش سوم و جدیدترین نسخه از کتاب است که توسط بانکداران سرمایه‌گذاری نوشته شده است و در آن به شیوه انجام واقعی فعالیت های گفته شده به عنوان محور دنیای مالی پرداخته شده است.
  3. کتاب پیش رو هم اکنون به طور گسترده مورد اقبال قرار گرفته و هم اکنون از پرفروشترین کتاب های این حوزه در سطح بین الملل است.
  4. پرداختن به موضوع عرضه های عمومی اولیه (IPOs) در 2 فصل آخر در جدیدترین نسخه.

نویسندگان کتاب بانکداری سرمایه‌گذاری را بشناسید

شکل‌گیری اولیه کتاب به تجربه نویسندگان به عنوان دانشجویانی که به دنبال ورود به وال استریت بودند، بر می گردد. ازآن بابت که هر دو مستقلاً فرآیند پیچیده مصاحبه را برای کسب موقعیت شغلی دستیار و تحلیل‌گر در بانک‌های سرمایه‌گذاری طی کرده بودند، دریافتند که تجربه آموزشی موجود با شیوه انجام ارزش‌گذاری و تحلیل مالی در شرایط واقعی فاصله دارد. این مشکل به ویژه در بخش فنی مصاحبه‌ها آشکار می‌شد و این مرحله، نقطه تمایزی برای کارفرمایانی به شمار می‌رفت که خواستار انتخاب از میان صدها کاندیدای واجد شرایط بودند.

در برخورد با این واقعیت، تلاش نویسندگان برای یافتن راهنمای عملی در موضوع روش‌های اصلی ارزش‌گذاری مورد استفاده در وال استریت به نتیجه‌ای نرسید. در نتیجه به جمع‌آوری اجزا و بخش‌های آن از منابع مختلف و صحبت با دوستان و آشنایانی که در بانکداری سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق‌های پوشش ریسک بودند پرداختند. اما به حس آمادگی که خواهان آن بودند دست نیافتند.

با وجود آنکه شانس همراه آنها بود و موفق به دریافت پیشنهادات شغلی شدند، اما این فرآیند همچنان تأثیری زیادی بر ذهن آنان به جای گذاشت. در حقیقت، همچنان به اصلاح مستندات جامع آمادگی که به عنوان دانشجو گردآوری کرده بودند ادامه دادند. این مطالب، اساس این کتاب را تشکیل داد. آن ها، حتی هم اکنون هم دائماً در حال بازبینی و افزودن به آنها معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری برای شناخت تحولات جدید هستند.

روزن بام و پرل با ورود به وال استریت، هر دو آموزش‌های ضروری را شامل دوره‌های فشرده مالی و حسابداری گذراندند. این دوره‌ها، مجموعه مهارت‌های مورد نیاز برای تبدیل شدن به بانکدارهای سرمایه‌گذاری موثر را به آنان معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری یاد داد.

اما با گذشت چند ماه از فعالیت، محدودیت‌های این دوره‌ها نیز به تدریج مشخص شد. موقعیت‌های واقعی مشتریان و پیچیدگی‌های معامله، در برخورد با شرایط متغیر بازار، اصول راهنمای حسابداری و فناوری‌ها، باعث رشد مهارت‌ها و پایه دانش آنها شدند.

در این شرایط، آنها مجبور به مشاوره با همکاران ارشد خود برای دریافت راهنمایی بودند، اما شرایط این شغل به گونه‌ای بود که در زمان نیاز به هیچ کدام دسترسی نداشتند. با توجه به این واقعیت‌ها، مفید بودن کتابچه راهنمایی قابل اعتماد که مبتنی بر سال‌ها «تجارب برجسته» و تجربه معاملاتی باشد، هرچه بیشتر روشن می شود.

به دنبال این واقعیات، این کتاب برای کمک به افرادی تهیه شد که به دنبال شروع مسیر شغلی در وال استریت هستند. این طیف مخاطبین شامل دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افرادی است که به دنبال تغییر مسیر شغلی خود و ورود به حوزه مالی هستند. همچنین در این کتاب، مطالب مرجع مهمی برای متخصصین مالی فعلی نیز ارائه شده است.

روزن بام و پرل، بنا به تجربه درک کردند که با توجه به ماهیت بسیار تخصصی بسیاری از مشاغل مالی، شکاف قابل توجه ای در مجموعه مهارت‌ها و محتوای تئوریک وجود دارد در نتیجه ضرورت دارد این شکاف مرتفع شود. علاوه بر این، بسیاری از متخصصین به دنبال معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی پیوسته مهارت‌ها، افزایش و اصلاح پایه دانش فنی خود هستند.

کتاب بانکداری سرمایه‌گذاری

کتاب بانکداری سرمایه‌گذاری برای چه کسانی مناسب است؟

  1. مدرسان این حوزه
  2. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی
  3. صندوق‌های پوشش ریسک
  4. دانشجویان به دنبال اشتغال
  5. متخصصین سرمایه‌گذاری و مدیران ارشد سبد

آیا این کتاب برای فعالان و متخصصان ایرانی مناسب است؟

با توجه به افزایش جهانی‌سازی حوزه مالی، این کتاب با نگاه جهانی و با هدف استفاده خارج از شمال آمریکا طراحی شده است. تمرکز نویسندگان بر معاملات بین‌المللی در بازارهایی نظیر آسیا، اروپا، آمریکای لاتین، هند و خاورمیانه، معرفی کتاب‌های سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده علاقه فراوان برای کسب منابع حرفه ای و مجرب در سراسر جهان است. از این رو، این کتاب به عنوان مطلب آموزشی ارزشمند و کتابچه راهنمای قابل اتکا، نیاز مهم متخصصین مالی در این بازارها را تأمین می‌کند.

صحبت مترجمان کتاب بانکداری سرمایه‌گذاری

اعضای تیم زاویه که همه بیش از ده سال سابقه فعالیت در شرکت های سرمایه‌گذاری، هلدینگ و شرکت های تامین سرمایه بوده اند، از سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتند گروه مالی زاویه با رویکرد تامین سرمایه ی بوتیک با محوریت فعالیت های ادغام و تملیک (M&A) تاسیس و راه اندازی کنند.

در این مدت پس از بررسی و مذاکره با هلدینگ ها و شرکت های سرمایه‌گذاری و صاحبان کسب و کارهای مختلف به این نتیجه رسیدند که در زمینه دانش بانکداری سرمایه‌گذاری در کشور خلاءهای بسیاری وجود دارد.

پس از بررسی منابع معتبر بین المللی، کتاب حاضر را برای افزایش مهارت های تخصصی خود و همکاران در زاویه انتخاب و مطالعه آن را آغاز نمودند.

وجود مرجعی که تمامی فعالیت های بانکداری سرمایه‌گذاری را به صورت گام به گام، مطابق با استانداردهای بین المللی همراه با تمامی فایل های آموزشی در اختیار عموم بگذارد به عنوان نیازی مبرم شناسایی شد.

پس از پایان مطالعه ی کتاب و به کار گرفتن دانش آن در گروه زاویه تصمیم برآن شد برای ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان بازار پولی و سرمایه ی کشور کتاب ترجمه شود تا گامی مهم در ارتقای دانش بانکداری سرمایه‌گذاری برداشته شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب بانکداری سرمایه گذاری به صفحه معرفی جامع کتاب مراجعه فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.